SZZK a BZK v září 2019

 

 • HISTORIE – OBECNÉ DĚJINY (HOD)
Termín státní zkoušky Termín odevzdání práce Termín pro podání přihlášky k SZZK
2. 9. – 13. 9. 2019 pondělí 12. srpna 2019 čtvrtek 11. 7. 2019

 

 • HISTORIE – EVROPSKÁ STUDIA (HES)
 •  
Termín státní zkoušky Termín odevzdání práce Termín pro podání přihlášky k BZK
2. 9. – 11. 9. 2019 pondělí 12. srpna 2019 čtvrtek 11. 7. 2019

                               

 • HISTORIE (HS)
 •  
Termín státní zkoušky Termín odevzdání práce Termín pro podání přihlášky k BZK
9. 9. – 10. 9. 2019 pondělí 12. srpna 2019 čtvrtek 11. 7. 2019

 

Pro zářijový termín státnic odevzdávejte na ÚSD všechny bakalářské práce – i ty, které vede vyučující z ÚČD nebo ÚHSD.

 Podle Pravidel pro organizaci studia na FF UK ze dne 23. 6. 2017 je student povinen odevzdat svou závěrečnou práci v elektronické podobě prostřednictvím SIS. Elektronickou verzi tvoří tyto samostatné soubory ve formátu PDF/A:

 • Vlastní řešení práce
 • Abstrakt v češtině
 • Abstrakt v angličtině
 • Nepovinně: samostatné přílohy k práci.
 • Na základě pokynu ředitele ÚSD, prof. Horčičky, je každý student povinen odevzdat i dvě vytištěné verze své práce v kroužkové vazbě. Vytištěné práce odevzdávejte, prosím, v úředních hodinách na sekretariát ÚSD a to nejpozději do 12. srpna (do 18:00) na sekretariát ÚSD.
 • V červenci 2019 bude sekretariát ÚSD zcela uzavřen – budete-li chtít svou práci odevzdat dříve, můžete ji nechat na podatelně v příslušné přihrádce.
Úvod > Nástěnka > SZZK a BZK v září 2019