Změna úředních hodin sekretariátu

Ve čtvrtek dne 11. 10. se ruší úřední hodiny sekretariátu.

Úvod > Nástěnka > Změna úředních hodin sekretariátu