„The Center for the Transdisciplinary Research of Violence, Trauma and Justice“ (VITRI)

Pracovní seminář historické skupiny v rámci projektu UNCE

„The Center for the Transdisciplinary Research of Violence, Trauma and Justice“ (VITRI)

Datum a místo konání: 8.června 2018, hlavní budova FF UK, m. č. 302 A

 

9:00-9:30        Zahájení, shrnutí dosavadní činnosti skupiny, personálie, program práce na rok 2018 (Ota Konrád)

9:30-10:10      Hana Kubátová: The Absence of Absence: Holocaust Memory in the Midst of Anti-Fascist Ritualization in Early Socialist Slovakia

10:10-10:50    Václav Šmidrkal: Anti-Fascists after Fascism: National and transnational effects of communist anti-fascist resistance in the Cold War

10:50-11:20    Přestávka

11:20-12:00    Ondřej Klípa: Maidan and Minorities. The Role of Minority Policy in the Ukrainian Crisis

12:00-13:10    Oběd

13:10-13:50    Ondřej Vojtěchovský: Kriminalita jugoslávských občanů v ČSSR v 70. a 80. letech jako konfliktní téma vztahů dvou socialistických států

13:50-14:30    Ondřej Žíla: Reintegrace Sarajeva po skončení konfliktu v Bosně a Hercegovině v roce 1996: příčiny, průběh, následky

 

Podkladové materiály (abstrakty jednotlivých vystoupení) jsou přístupné na adrese: https://drive.google.com/drive/folders/1zjZWsxeIyWDlthtMQAEn4PcTGZeiArUy?usp=sharing

Úvod > Konference a workshopy > „The Center for the Transdisciplinary Research of Violence, Trauma and Justice“ (VITRI)