SZZK a BZK v září 2018

 

  • HISTORIE – OBECNÉ DĚJINY (HOD)

 

Termín státní zkoušky Termín odevzdání práce Termín pro podání přihlášky k SZZK
3. 9. – 12. 9. 2018 pondělí 6. srpna 2018 čtvrtek 12. 7. 2018

 

  • HISTORIE – EVROPSKÁ STUDIA (HES)

 

Termín státní zkoušky Termín odevzdání práce Termín pro podání přihlášky k BZK
3. 9. – 7. 9. 2018 pondělí 6. srpna 2018 čtvrtek 12. 7. 2018

                               

  • HISTORIE (HS)

 

Termín státní zkoušky Termín odevzdání práce Termín pro podání přihlášky k BZK
3. 9. – 4. 9. 2018 pondělí 6. srpna 2018 čtvrtek 12. 7. 2018

 

Pro zářijový termín státnic odevzdávejte na ÚSD všechny bakalářské práce – i ty, které vede vyučující z ÚČD nebo ÚHSD.

 Podle Pravidel pro organizaci studia na FF UK ze dne 23. 6. 2017 je student povinen odevzdat svou závěrečnou práci v elektronické podobě prostřednictvím SIS. Elektronickou verzi tvoří tyto samostatné soubory ve formátu PDF/A:

  • Vlastní řešení práce
  • Abstrakt v češtině
  • Abstrakt v angličtině
  • Nepovinně: samostatné přílohy k práci

 

Na základě pokynu ředitele ÚSD, prof. Horčičky, je každý student povinen odevzdat i dvě vytištěné verze své práce v kroužkové vazbě. Vytištěné práce odevzdávejte, prosím, v úředních hodinách na sekretariát ÚSD a to nejpozději do 6. srpna (do 15:00) na sekretariát ÚSD.

 

V červenci 2018 bude sekretariát ÚSD zcela uzavřen – budete-li chtít svou práci odevzdat dříve, můžete ji nechat na podatelně v příslušné přihrádce.

 

Úvod > Nástěnka > SZZK a BZK v září 2018