Fulbrightova stipendia

Fulbrightova komise vypisuje výběrová řízení na stipendia pro postgraduální studium. Stipendium je určeno pro studium či výzkum na úrovni Master nebo Ph.D. ve Spojených státech pro všechny obory s výjimkou klinické medicíny a programů MBA a LLM.

Stipendium se uděluje na jeden akademický rok (9 měsíců) a pokrývá:

  1. Životní náklady ve formě kapesného v závislosti na průměrných nákladech v dané lokalitě
  2. Příspěvek na zpáteční letenku
  3. Základní zdravotní pojištění sjednané v rámci programu, pokud škola vyžaduje vlastní, musí si jej stipendista hradit z vlastních prostředků
  4. Školné do výše maximálně 15 tisíc dolarů, platí pouze u studentů kategorie “degree”, pokud studium stojí více, musí si student zajistit dodatečné finance. Stejně tak si musí z jiných zdrojů zajistit finance pro případná další léta studia

Uzávěrka přihlášek do výběrového řízení, včetně dodání všech vyžadovaných dokumentů, je každoročně 1. září (včetně, u poštovní zásilky rozhoduje poštovní razítko) pro studium začínající o rok později.

Více informací na: https://www.fulbright.cz/stipendia/stipendium-pro-postgradualni-studium/

 

Úvod > Nástěnka > Fulbrightova stipendia