Přednáška „Obléhání Olomouce v roce 1758 jako příklad dobové válečné praxe“

ÚSD Vás zve na přednášku „Obléhání Olomouce v roce 1758 jako příklad dobové válečné praxe“, kterou přednese Mgr. Jiří Borovský, Ph.D. (Archiv hl. m. Prahy). Přednáška se koná 4. května 2018 od 12.30 v místnosti 301 na hlavní budově FF UK v rámci přednášek Dějiny Pruska v 18. století.

Úvod > Nástěnka > Přednáška „Obléhání Olomouce v roce 1758 jako příklad dobové válečné praxe“