Dynamika migrací a jejich dopadů v komparativní perspektivě v oblasti bývalé Jugoslávie

Ústav světových dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze , Katedra jihoslovanských a balkanistických studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

pořádají dne 8. října 2019 v čase 10:30-13:30

workshop „Dynamika migrací a jejich dopadů v komparativní perspektivě v oblasti bývalé Jugoslávie“

 

 

Hlavní vystupující:

Prof. Milan Ristović, Ph.D.

Katedra pro soudobé dějiny, Univerzita v Bělehradu, Srbsko

Slobodan Selinić, Ph.D.

Institut soudobých dějin Srbska, Bělehrad, Srbsko

Ondřej Žíla, Ph.D.

Katedra jihoslovanských a balkanistický studií, Univerzita Karlova

 

Moderující: PhDr. Ondřej Vojtěchovský, Ph.D., Ústav světových dějin FF UK

 

Diskutanti:

Prof. PhDr. Jan Pelikán, CSc., Katedra jihoslovanských a balkanistických studií FF UK

Mgr. Milan Sovilj, Ph.D., FF UK, FF Univerzity Hradec Králové

 

 

Místo: Historický seminář FF UK

 

Úvod > Konference a workshopy > Dynamika migrací a jejich dopadů v komparativní perspektivě v oblasti bývalé Jugoslávie