Konzultační hodiny

Konzultace během zkouškového období září 2020

Mgr. Ondřej Daniel, Ph.D.  

14.9.

16:00-17:30

P302B

Doc. PhDr. Václav Drška, Ph.D.  

17.9.

10:00-11:30

P306

PhDr. Marcela Hennlichová, Ph.D.

14.9.

09:00-10:30

P306
Prof. PhDr. Václav Horčička, Ph.D. Po předchozí dohodě emailem.
Mgr. Jaroslav Ira, Ph.D.

Po předchozí dohodě emailem.
Mgr. Jiří Janáč, Ph.D. Po předchozí dohodě emailem.
PhDr. Jan Koura, Ph.D.

9.9. 

14:00-15:30 P209
Doc. PhDr. Dana Picková, CSc.  3.9.

18.9.

9:00-10:30

P306
Doc. PhDr. František Stellner, Ph.D. 

11.9.

13:00-14:30 P306
 PhDr. ThLic. Drahomír Suchánek, Ph.D., Th.D. 

9.9.

09:00-10:30 P306 
PhDr. Jaroslav Valkoun, Ph.D.  Po předchozí dohodě emailem   
PhDr. Ondřej Vojtěchovský, Ph.D.

9.9.

14.9.

10:30-12:00

09:00-10:30

P302A

Prof. PhDr. Jan Županič, Ph.D.

14.9.

14:00-15:30

Mgr. Mikuláš Pešta, Ph.D.

17.9.

13:00-14:30 P302A

 

 

Úvod > Studium > Obecné informace ke studiu > Konzultační hodiny