Konzultační hodiny

Konzultace během zkouškového období červen/červenec 2020

Mgr. Ondřej Daniel, Ph.D.  

Po předchozí dohodě emailem.

Doc. PhDr. Václav Drška, Ph.D.  

30.6.

10:00-11:30

P306

PhDr. Marcela Hennlichová, Ph.D.

16.6.

08:30-10:00

P306
Prof. PhDr. Václav Horčička, Ph.D.

15.6.

13:00-14:30

P204
Mgr. Jaroslav Ira, Ph.D.

Po předchozí dohodě emailem.
Mgr. Jiří Janáč, Ph.D. Po předchozí dohodě emailem.
PhDr. Jan Koura, Ph.D.

24.6.

1.7. 

10:00-11:30 P302A

P204

Doc. PhDr. Dana Picková, CSc. 

Po předchozí dohodě emailem.

Doc. PhDr. František Stellner, Ph.D.   

8.6.

24.7.

13:00-14:30 P306
 PhDr. ThLic. Drahomír Suchánek, Ph.D., Th.D. 

11.6.

26.6.

09:00-10:30

10:00-11:30

P306 
PhDr. Jaroslav Valkoun, Ph.D.  Po předchozí dohodě emailem   
PhDr. Ondřej Vojtěchovský, Ph.D.

8.6.

15.6.

29.6.

10:00-11:30

13:00-14:30

14:00-15:30

P302A

Prof. PhDr. Jan Županič, Ph.D.

Po předchozí dohodě emailem.

Mgr. Mikuláš Pešta, Ph.D.

11.6.

25.6.

13:00-14:30 P302A

 

 

Úvod > Studium > Obecné informace ke studiu > Konzultační hodiny