František Stellner

prof. PhDr. František Stellner, Ph.D.

Post 

 • Member of Modern History Seminar

Contact

Specialization

 • Specializes in modern and contemporary political and economic history of Central and Eastern Europe.
 • Primarily aims at researching German and Russian history of the 18th-20th centuries and focuses on political, social, and economic history.
 • Has been long-term focusing on the methodology of theses.
 • Takes part in researching the development of the labor market and management in the 20th century.

Employment

 • 2020: appointed professor at the Faculty of Arts of the Charles University Prague (World History and General History)
 • since 2018 member of the Academic Council of the School of Political Studies CEVRO Institute
 • since 2018 head of the Department of Humanities at the Institute of Technology and Business in České Budějovice
 • since 2017 member of the Scientific Council of the School of Business & Interdisciplinary Studies at the Czech Technical University in Prague
 • 2015-2017 head of the Department of Management at the Institute of Technology and Business in České Budějovice
 • since 2015 Editor-in-Chief of the journal Littera Scripta
 • since 2015 member of the Academic Council of the School of Expertness and Valuation at the Institute of Technology and Business in České Budějovice
 • since 2015 deputy director of Research, Development and Creative Activity of the Faculty of Corporate Strategy at the Institute of Technology and Business in České Budějovice
 • since 2015 member of the editorial council of the journal Littera Scripta
 • since 2015 scientific collaborator of the Research Centre for the History of East Europe at the Institute of History of the Czech Academy of Sciences
 • since 2014 member of the editorial council of the Encyclopedia of History of Czech Law
 • 2013-2015 associate professor at the Department of Economics and Management at the Institute of Technology and Business in České Budějovice
 • 2012 hosting associate professor at the University of Passau, Chair for Modern and Contemporary History of Eastern Europe and its Cultures, main seminar “Russian History in the 18th Century”
 • 2012 guarantor and chairman of the subject council of the subject Economic and Political History at the Faculty of Economics of the University of Economics, Prague
 • 2011-2013 member of the Advisory Group of the Rector for history at the University of Economics, Prague
 • since 2009 member of the editorial council of the journal Cornova
 • since 2009 member of the editorial council of the journal The Twentieth Century at the Faculty of Arts of the Charles University Prague
 • 2009-2011 member of the evaluation committee P410 – History of the 19th and 20th centuries of the Czech Grant Agency
 • since 2009 member of the Scientific Council of the publishing house SET OUT, SETOUTBOOKS.CZ
 • since 2007 member of the editorial council of the journal Acta Oeconomica Pragensia
 • 2006-2012 Vice Dean of Science and Doctoral Studies at the Faculty of Economics of the University of Economics, Prague; chairman of the grant and editorial committees of the Faculty of Economics of the University of Economics, Prague; member of the subject council of the doctoral studies; member of the committee for the state doctoral exams of the study program “Economic Policy” and a member of the committee for defending dissertations of the study program “Economic Policy” of the Faculty of Economics of the University of Economics, Prague
 • since 2006 member of the editorial council of the international almanac Prague Papers on History of International Relations
 • 2003-2013 member of the scientific council of the Faculty of Economics of the University of Economics, Prague
 • 2003-2012 head of the Department of Economic History at the Faculty of Economics of the University of Economics, Prague
 • 2001-2012 associate professor at the Faculty of Economics of the University of Economics, Prague
 • 2000-2002 head of the Department of World History at the Faculty of Arts of the Charles University Prague
 • 2000-2016 member of the subject council of the doctoral study program 7105V Historical sciences, study program History/General History at the Faculty of Arts of the Charles University Prague
 • 2000-2018 member of the subject council of the doctoral study program International Relations at the Faculty of Social Sciences at the Charles University Prague
 • since 2000 associate professor of world and general history at the Department of World History at the Faculty of Arts of the Charles University Prague
 • since 2000 external teacher at the Department of East European Studies at the Faculty of Arts of the Charles University Prague
 • 1993-2000 expert assistant at the Department of World History at the Faculty of Arts of the Charles University Prague
 • 1992-1993 assistant at the Department of World History at the Faculty of Arts of the Charles University Prague

Education

 • 1990-1995 scientific research of the subject general history specializing in modern times at the Department of World History at the Faculty of Arts of the Charles University Prague (from 1992 external, from 1993 so-called post gradual studies) (Dr., 1999 title changed to Ph.D. and awarded with the title PhDr.)
 • 1985-1990 Faculty of Arts of the Charles University Prague, fields: history and the Czech language and literature (Mgr.)

Foreign scholarships and research fellowships

 • 2012 hosting associate professor at the University of Passau, Chair for Modern and Contemporary History of Eastern Europe and its Cultures, main seminar “Russian History in the 18th Century”
 • one year: University of Bayreuth (2004/2005) as a part of the scholarship from the Alexander von Humboldt-Stiftung; consequent one-year scholarship from the Alexander von Humboldt-Stiftung (2006)
 • three months: Deutsche Forschungsgemeinschaft (2006) (University of Passau, University of Bayreuth, University of Bonn, Osteuropa-Institut München, Freie Universität Berlin)
 • one month: Universität Düsseldorf (1993), Freie Universität Berlin (1995, 1996, 1997)

International Conferences, Workshops and Visiting Scholar Lectures

 • STELLNER, František, Problémy současného trhu práce v České republice, Mezinárodní konference Entrepreneurship & Intrapreneurship: Same or Different? 4. 4. 2019, Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg
 • SOBĚHART, Radek, STELLNER, František, „Westernizace” v ruském politickém diskurzu 1905-1917. Mezinárodní konference Beyond the Revolution in Russia. Za obzory revoluce v Rusku. Narativy, prostory, koncepce. 100 let od události. 7.11. – 10.11.2017, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
 • STELLNER, František, Analýza současného trhu práce v Jihočeském kraji a Horní Falci, Mezinárodní konference Unternehmerische Kompetenzen und Personalmanagement im 21. Jahrhundert, České Budějovice, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích a Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg, 16. – 17. 10. 2017
 • STELLNER, František, mezinárodní konference Bitva u Kolína 1757-2017, CEROP Kolín, „Fridrich Veliký před bitvou u Kolína“, 16. 6. 2017
 • VOKOUN, Marek, Polanecký, Lukáš, STELLNER, František, The impact of the worldwide economic crisis after the year 2008 on the Czech and Slovak food industry, in: Mezinárodní vědecká konference “Ekonomika a manažment podnikov 2015”, Drevársky kongres a Katedra podnikového hospodárska Drevárskej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene, 15.-16. 10. 2015
 • STELLNER, František, VOKOUN, Marek, Návrat kvantitativního přístupu v kvalitativním výzkumu hospodářských dějin, in: XIV. česko-slovenskou konference s mezinárodní účastí Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku 2015. Jak to děláme. Proces kvalitativní analýzy pohledem zkušených výzkumníků. Olomouc, 2. – 3. 2. 2015
 • STELLNER, František, VOKOUN, Marek, Hat die junge Generation Stalin vergessen? Mezinárodní kolokvium Deutsch-tschechische und bayerisch-böhmische Erinnerungsorte (2014), UJEP Ústí nad Labem, 28.-29. 11. 2014
 • STELLNER, František, Internet a společenské a humanitní vědy, XIII. česko-slovenskou konference s mezinárodní účastí Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku: „Tužka a papír nebo počítač?“, Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, 20. až 21. 1. 2014
 • STELLNER, František, Stalins Denkmal in Prag und Berlin als Erinnerungsort, mezinárodní seminář „Deutsch-tschechische und bayerisch-böhmische Erinnerungsorte“, Universität Passau, 29.-30. 11. 2013
 • Stellner, František, Der russische Thronfolger Aleksej und die böhmischen Länder, Konferenz „Das europäische System der ‚Balance of Power‘ und die österreichisch- russischen Beziehungen am Anfang des 18. Jahrhunderts“, Universität Wien, 6.-8. 12. 2012
 • Stellner, František, Die Interessengruppen am Hof Elisabeth Petrownas. Ein Beitrag zur Analyse der Herrscherstellung im absolutistischen System, 13. Internationales Kongress zur Erforschung des 18. Jahrhunderts, 25. – 29. Juli 2011, Karl-Franzens-Universität in Graz, BS003 Akteure bei Hof. Repräsentation, Interaktion, Kommunikation und Zeremoniell / Actors at Court: Representation, Interaction, Communication and Ceremonial, Graz 25.-29. 7. 2011
 • STELLNER, František, Politiques dynastiques et matrimoniales: francophobie ou russophobie? Colloque du tricentenaire. Elisabeth, impératrice de Russie (1709-1761). Entre la francophonie et la francophilie, 11.-12. 12. 2009
 • STELLNER, František, Deutscher Kaiser Wilhelm II. und Nazismus, mez. kolokvium Wirtschafts-/politische Geschichte Mitteleuropas im 20. Jahrhundert, NF VŠE, 27. listopad 2009
 • STELLNER, František, Personalpolitik Pauls I. Zum Verhältnis zwischen Russland und Mitteleuropa Anfang des 19. Jahrhunderts, mezinárodní kolokvium „Multinationale Reiche im 19. – 20. Jahrhundert“, NF VŠE, 13. 11. 2009
 • STELLNER, František, Hospodářské dějiny na VŠE v Praze, mezinárodní konference Učíme ekonomii 90 let, KIE NF VŠE, 17. 9. 2009
 • STELLNER, František, Hospodářské dějiny na NF VŠE v Praze, Mezinárodní kolokvium „Postavení hospodářských dějin na vysokých školách“, Katedra hospodářských dějin NF VŠE, 26. 6. 2009
 • STELLNER, František, 1848: Russland und Mitteleuropa, in: Die wirtschaftlichen und politischen Auswirkungen der Meilensteine 1848-1918-1938-1948-1968. Hospodářské a politické důsledky mezníků 1848-1918-1938-1948-1968, 20. – 21. 11. 2008
 • STELLNER, František, SOBĚHART, Radek, Vergleich des Mäzenatentums Friedrich Wilhelms IV. und Wilhelms II. Das Herrschermäzenatentum in der Ära der Bürgergesellschaft des 19. Jahrhunderts, in: International Conference „Collective and Individual Patronage (Mécénat) and the Culture of Public Donation in the Civil Society. Kollektives und individuelles Mäzenat und die Kultur der öffentlichen Gabe in der bürgerlichen Gesellschaft“, 27.-30. 5. 2008
 • STELLNER, František, Wilhelm II. und Juli-Krise 1914, mezinárodní kolokvium Auf dem Wege zum Ersten Weltkrieg, FF UK, Praha, 16. 5. 2008
 • STELLNER, František, SOBĚHART, Radek, Rusko jako hrozba? Počátek vytváření negativního obrazu Ruska u české veřejnosti v letech 1848-49, in: „Devatenácté století v nás“. Mýty, symboly, instituce, vzory chování a myšlení, které nás přežily. Mezinárodní vědecké sympozium, 1. 6. 2007
 • STELLNER, František, Bismarck und Caprivi. Die Probleme der postbismarckschen Eliten, Mezinárodní kolokvium „Die Wirkung der Eliten in der Wirtschaft und in der Diplomatie“, Ústav světových dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, 18. 5. 2007
 • STELLNER, František, Rusko a Prusko v roce 1866. K politickým, ekonomickým a dynastickým příčinám ruské neutrality, Mezinárodní konference „Rok 1866 a česká společnost. Středoevropské, národní a regionální souvislosti“, Hradec Králové, 26.-27. 4. 2006
 • STELLNER, František, Die dynastische Politik in den russisch-deutschen Beziehungen im 18. Jahrhundert, mezinárodní konference „Deutsch-russische Beziehungen. Politische, wirtschaftliche und kulturelle Aspekte von der frühen Neuzeit bis zum 20. Jahrhundert“, 24.-25. 11. 2005
 • STELLNER, František, SOBĚHART, Radek, Prusko a Bavorsko v roce 1805. Komparace mezinárodně politických a vnitropolitických priorit pruských a bavorských elit, Evropa 1805. V. Mezinárodní napoleonský kongres v Brně. Ke 200. výročí slavkovské bitvy, 26.-28. 9. 2005
 • STELLNER, František, Bayreuther Historische Kolloquien XIX. Universität und Fürstenbildung im 19. Jahrhundert. Das Studium des Prinzen Albert von Sachsen-Coburg u. Gotha an der Universität Bonn (1837-1838), 27.-28. 5. 2005
 • STELLNER, František, „Vergleich der dynastischen Politik Preußens, Russlands und Österreichs im 18. Jahrhundert“, přednáška na Lehrstuhl für Neuere und Neueste Geschichte der Universität Passau, 19. 1. 2005
 • STELLNER, František, přednáška „Russisch-deutsche Beziehungen im 18. Jahrhundert“, Lehrstuhl für Geschichte der Frühen Neuzeit, Universität Bayreuth, 13. 1. 2005
 • STELLNER, František, Politische Memoiren in deutscher und britischer Perspektive/ Political Memoirs in Anglo-German Context, Mezinárodní konference „Politische Memoiren in deutscher und britischer Perspektive/ Political Memoirs in Anglo-German Context“, Prinz-Albert-Gesellschaft Coburg e.V., Department of German – School of Modern Languages University of Nottingham, ze dne 10.-11. 9. 2004
 • STELLNER, František, přednáška „Die Erbfolgesicherung für Elisabeth Petrowna, Tochter Peters des Großen.“, 47. Werkastatt Geschichte. Historischen Kommission der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 22. 6. 2004
 • STELLNER, František, Dynastische Politik und russisches Imperium im 18. Jahrhundert, na mezinárodní konferenci „Herrschaft und Beherrschte in kontinentalen europäischen Imperien im Vergleich 1700–1920“, kterou pořádá Historische Kommission der Österreichischen Akademie der Wissenschaften 18.–19. 3. 2004
 • STELLNER, František, přednáška „Der Siebenjährige Krieg – der erste Weltkrieg?“ na Institut für Osteuropäische Geschichte der Universität Wien, 1. 12. 2003
 • STELLNER, František, Preussen und Mitteleuropa in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, na sympoziu „Mitteleuropa in internationalen Beziehungen“, Universität Passau, 30. 6.-1. 7. 2000

Research Projects

 • jednoměsíční stipendium v rámci DAAD realizované na Heinrich Heine Universität Düsseldorf, 1993 (hlavní řešitel)
 • vědecké stipendium Konstantin Jireček-Stipendienfond, květen-červen 1994 (hlavní řešitel)
 • „K úloze císaře Viléma II. při formování německé politiky do roku 1900“, projekt AKTION Česká republika – Rakousko, 1996 (hlavní řešitel)
 • Politické, hospodářské a kulturní vztahy české společnosti k Rusku v padesátých letech 19. století, pro Research Support Scheme, 1999 (hlavní řešitel)
 • Výzkumný záměr MŠMT č. MSM: J13/98: 112100004, Vývoj společnosti českých zemí v kontextu evropských a světových dějin, oddíl: Obraz reality ležící uvnitř i vně české společnosti v jejím kolektivním vědomí, 2000-2004 (spoluřešitel)
 • Grantový projekt Grantové agentury České republiky „Střední Evropa a Rusko v 18. století. Ke vzájemným kulturním, politickým a hospodářským vztahům, ovlivňování a poznávání“, spolu s Františkem Bahenským, 2003-2005 (hlavní řešitel)
 • Grant Fakulty národohospodářské VŠE „Výběrová bibliografie k novodobým hospodářským a sociálním dějinám“, 2003-2004 (hlavní řešitel)
 • Výzkumný záměr CEZ: J18/98: 311500001, Ekonomické, ekologické, regionální a sociální aspekty transformace české společnosti. Systém hospodářsko-politických regulací vytvořený v 90. letech a jeho vliv na dnešní stav české ekonomiky, příspěvek: Stav a hlavní tendence výzkumu hospodářských a sociálních dějin v České republice v devadesátých letech 20. století a jeho reflexe hospodářské praxe, 2004 (spoluřešitel)
 • Stipendium Alexander von Humboldt-Stiftung realizované na Universität Bayreuth, téma: „Tři ruští panovníci v roce 1762. Srovnání zahraniční, dynastické a vnitřní politiky Alžběty Petrovny, Petra III. a Kateřiny II. (Drei russische Herrscher im Jahr 1762. Ein Vergleich von der Außen-, Innen- und dynastischen Politik Elisabeth Petrownas, Peters III. und Katharinas II.)“, 2004-2005 (hlavní řešitel)
 • Výzkumný záměr MŠMT č. MSM0021620827, České země uprostřed Evropy v minulosti a dnes, projekt III.B.3 „Česká občanská společnost a její reakce na klíčové zahraničně politické krize v 19. století“, 2005-2009 (spoluřešitel)
 • Fakulta národohospodářská VŠE v Praze. Komparace alternativních přístupů řešení Velké hospodářské krize ve Velké Británii, Německu a Československu, Martin Kovář, František Stellner, Radek Sobĕhart, 2005
 • AKTION Österreich-Tschechische Republik. Wissenschafts – und Erziehungskooperation. Russisch-deutsche Beziehungen. Politische, wirtschaftliche, kulturelle Aspekte von der Frühen Neuzeit bis 20. Jahrhundert, František Stellner, Arnold Suppan, 2005 (hlavní řešitel)
 • Návratové stipendium (Rückehrstipendium) Alexander von Humboldt-Stiftung, téma: „Tři ruští panovníci v roce 1762. Srovnání zahraniční, dynastické a vnitřní politiky Alžběty Petrovny, Petra III. a Kateřiny II. (Drei russische Herrscher im Jahr 1762. Ein Vergleich von der Außen-, Innen- und dynastischen Politik Elisabeth Petrownas, Peters III. und Katharinas II.)“, 2006 (hlavní řešitel)
 • Fond rozvoje vysokých škol. Inovace výuky předmětu Hospodářské dějiny. František Stellner, Martin Kovář, Radek Sobĕhart, 2006 (hlavní řešitel)
 • Deutsche Forschungsgemeinschaft, tříměsíční vědecký pobyt, (Universität Passau, Osteuropa-Institut München, Universität Bonn, Universität Bayreuth, Freie Universität Berlin), 2006 (hlavní řešitel)
 • Specifický výzkum FF UK v Praze, „Sociální stát v německo-britské perspektivě 20. století“, 2006 (spoluřešitel)
 • Vládní projekt „EU do škol“, grantový projekt „Jak na EU?“, MŠMT 2006 (spoluřešitel)
 • Rozvojové programy „Multimediální vzdělávací pomůcky pro vedlejší specializaci Novodobé hospodářské dějiny“, 2007 (hlavní řešitel)
 • IGA „Americko-německé ekonomické vztahy 1924-1930. Příspěvek k transnacionálním dějinám meziválečné éry“, 2007 (spoluřešitel)
 • Odborné vzdělávání univerzitních pedagogů v oblasti hospodářských dějin, Leonardo da Vinci (2008-2010) (spoluřešitel)
 • Grantový projekt Grantové agentury České republiky „Vztah ekonomie a politiky na příkladu Velké hospodářské krize v Německu“ (2009-2011) (spoluřešitel)
 • Grantový projekt Grantové agentury České republiky „Role státu v německém hospodářství 20. století“, registrační číslo 409/09/H024 (2009-2011) (spolugarant)
 • Projekt Evropského sociálního fondu „Učme se od učící se organizace“, Operační program Praha Adaptabilita (2009-2011) koordinátor
 • Grantový projekt VŠE, GRF „Analýza vývoje sociálního státu ve středoevropském regionu“, (2010) (spoluřešitel)
 • Operační program Praha – Adaptabilita, Prioritní osa 3: Modernizace počátečního vzdělávání. Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102 (2010-2012) (spoluřešitel)
 • Operační program Praha – Adaptabilita, Prioritní osa 3: “Inovace studijního programu Ekonomie a hospodářská správa s akcentem na internacionalizaci výuky, individuální práci se studenty a praxi” (2010-2012) koordinátor
 • Grantový projekt VŠE, GRF „Rozvoj konzumní společnosti v Evropě po druhé světové válce“, (2011) (spoluřešitel)
 • Mezifakultní IGS MF/16/2012 na VŠE „Vznik VŠE v roce 1953“, 2012 (spoluřešitel)
 • Program rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově č. 12 Historie v interdisciplinární perspektivě, podprogram Evropa a (versus) svět: Interkontinentální a vnitrokontinentální politické, ekonomické, sociální, kulturní a intelektuální transfery (2012-2016) (spoluřešitel)
 • Rozvojový projekt, „Podpora studia v doktorských studijních programech a podpora post-doktorandů“ VŠE, 2012-2013 (spoluřešitel)
 • Integrace a podpora studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích. Investice do rozvoje vzdělávání. CZ.1.07/2.2.00/29.0019. 2013-2014 (lektor multimediálních materiálů: Metodika odborné přípravy)
 • Cíl EÚS 2014-2020 ČR – Svobodný stát Bavorsko, Podnikatelské kompetence na česko-bavorském trhu práce, 2016- (spoluřešitel)
 • Rozvojový projekt ROZV/C24/2016 „Příprava adaptace VŠ na potřeby kulturních a kreativních průmyslů“. Hlavní řešitelem byla Masarykova univerzita v Brně, 2016, člen týmu ve spolupracující organizaci
 • Program PROGRES Q09: Historie – Klíč k pochopení globalizovaného světa, Univerzita Karlova v Praze, 2017- (spoluřešitel)
 • Dotační programy Jihočeského kraje pro rok 2017. Podpora cestovního ruchu. Projekt „Posílení významu atraktivit Jihočeského kraje pro segment vysokoškolských a středoškolských studentů“, 2017 (spoluřešitel)
 • OP VVV CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002727 Škola doktorských studií – aplikovaná a behaviorální studia. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2017- (spoluřešitel)
 • Technologická agentura České republiky, číslo projektu TL01000349. „Stabilizace a rozvoj MSP ve venkovském prostoru“. (VŠTE), 2018-2019 (spoluřešitel)
 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, „Smart City – Smart Region – Smart Community!. Poskytovatel: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_048/0007435. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2018

Main Publications

Monograph

 • STELLNER, František, Poslední německý císař. Z německých dějin v epoše Viléma II., Praha, Panevropa Praha, 1995
 • STELLNER, František, Fridrich Veliký. Cesta Pruska k velmocenskému postavení, Praha, Panevropa Praha, 1998
 • STELLNER, František, Politické, hospodářské a kulturní vztahy české společnosti k Rusku v padesátých letech 19. století, pro Research Support Scheme, Praha 1999 (manuskript)
 • STELLNER, František, Sedmiletá válka v Evropě, Praha, Nakladatelství Libri, 2000, 2007
 • STELLNER, František, Rusko a střední Evropa v 18. století, I. díl, Praha, Setoutbooks.cz, s. r. o. 2009
 • STELLNER, František, Rusko a střední Evropa v 18. století, II. díl: Vliv střední Evropy na proměnu ruské společnosti, Praha, Setoutbooks.cz, s. r. o. 2012.
 • STELLNER, František, Car je mrtev, ať žije carevna! Převraty na ruském dvoře v 18. století, Praha, Lidové noviny, 2014

Edited volumes

 • STELLNER, František u. a., Die wirtschaftlichen und politischen Auswirkungen der Meilensteine 1848-1968, Prag, Oeconomica. Nakladatelství VŠE, 2010
 • STELLNER, František u. a., Kapitel aus der Geschichte des Sozialstaates, Frankfurt am Main u.a., Peter Lang GmbH. Internationaler Verlag der Wissenschaften, 2012
 • STELLNER, František a kol., Hospodářské dějiny novověku, Praha, Setoutbooks.cz, s. r. o., 2012
 • STELLNER, František et al., Vývoj českého vysokého ekonomického školství v letech 1945-1953, Praha, Setoutbooks.cz, 2015

Chapters in monographs

 • STELLNER, František, 1848: Russland und Mitteleuropa, in: STELLNER, František u. a., Die wirtschaftlichen und politischen Auswirkungen der Meilensteine 1848-1968, Prag, Oeconomica. Nakladatelství VŠE, 2010, s. 35-41
 • STELLNER, František, SOBĚHART, Radek, Einleitung, in: STELLNER, František u. a., Die wirtschaftlichen und politischen Auswirkungen der Meilensteine 1848-1968, Prag, Oeconomica. Nakladatelství VŠE, 2010, s. 5-6
 • STELLNER, František, Hospodářské dějiny na VŠE v Praze, in: DOLEŽALOVÁ, Antonie a kol., Učíme ekonomii 90 let, Praha, Wolters Kluwer, 2011, s. 115-121
 • STELLNER, František, Einleitung, in: STELLNER, František, Kapitel aus der Geschichte des Sozialstaates, Hamburg, Peter Lang GmbH. Internationaler Verlag der Wissenschaften, 2012, s. 7-8 (ISBN 978-3-631-63701-2)
 • STELLNER, František, Zur Entstehung der zentral geleiteten Wirtschaft und der sozialen Frage in der UdSSR, in: STELLNER, František, Kapitel aus der Geschichte des Sozialstaates, Hamburg, Peter Lang GmbH. Internationaler Verlag der Wissenschaften, 2012, s. 56-70 (ISBN 978-3-631-63701-2)
 • STELLNER, František, Zum Verhältnis zwischen Russland und Mitteleuropa Anfang des 19. Jahrhunderts. Personalpolitik Pauls I., in: SZOBI, Pavel u. a., Multinationale Reiche im 19.-20. Jahrhundert, Prag 2012, s. 9-17 (ISBN 978-80-86277-74-5)
 • STELLNER, František, Die Beziehung des letzten deutschen Kaisers Wilhelms II. zu den Nationalsozialisten, in: SZOBI, Pavel u. a., Multinationale Reiche im 19. – 20. Jahrhundert, Prag 2012, s. 39-50 (ISBN 978-80-86277-74-5)
 • STELLNER, František, K ekonomickému vývoji SSSR v polovině dvacátých let 20. století, in: STELLNER, František a kol., Hospodářské dějiny novověku, Praha, Setoutbooks.cz, s. r. o., 2012, s. 9-26 (ISBN 978-80-86277-73-8)
 • KOZMANOVÁ, Irena, SOBĚHART, Radek, STELLNER, František, „Kulturní obrat“ jako impuls pro spojení hospodářských a politických dějin? in: KOZMANOVÁ, Irena a kol., Nové přístupy k metodologii hospodářských a politických dějin, Praha, Setoutbooks.cz 2013, s. 10-44 (ISBN 978-80-86277-77-6)
 • STELLNER, František, Vysoká škola ekonomická v Praze jako pokračovatelka Vysoké školy obchodní ČVUT, in: Kleinová, Jana (ed.), Věda a technika v českých zemích mezi světovými válkami, Praha: Národní technické muzeum, Praha, 2014. s. 81-86, Práce z dějin techniky a přírodních věd – svazek 39. ISBN 978-80-7037-245-6.)
 • STELLNER, František, Historický kontext, in: NOVÁK, Václav, VOKOUN, Marek, STELLNER, František, VOCHOZKA, Marek, ZEMAN, Robert, Trhy práce v České republice po roce 1989. Regionální komparace politik zaměstnanosti. Praha, Setoutbooks.cz, s. r. o., 2016, s. 21-61. ISBN 978-80-86277-81-3.

Studies in peer-reviewed journals

 • STELLNER, František, “Nový kurs” a “světová politika”. Zahraniční politika Německa v 90. letech 19. století, in: Historický obzor 1, 1990, č. 7/8, s. 180-185
 • STELLNER, František, Cesta Pruska k velmocenskému postavení, in: Historický obzor 3, 1992, č. 9, s. 242-249
 • STELLNER, František, Prusko za válek o rakouské dědictví, in: Historický obzor 4, 1993, č. 6, s. 122-126
 • STELLNER, František, Vilém II. a Bismarck. Německá zahraniční politika v letech 1888-1890, in: Pocta Aleši Skřivanovi. Sborník příspěvků jeho žáků k 50. narozeninám, usp. S. Balík, V. Drška, Fr. Stellner, Praha 1994, s. 41-47
 • STELLNER, František, Bedřich Pruský a Machiavelliho “Vladař”, in: Historický obzor 6, 1995, č. 5-6, s. 127-130
 • STELLNER, František, Capriviho zahraniční politika v letech 1890-1892, in: Historický obzor 6, 1995, č. 9-10, s. 203-210
 • STELLNER, František, Bavorsko a Prusko. Srovnání historie dvou německých mocností do roku 1871, in: Střední Evropa 12, 1996, č. 64, s. 113-124
 • STELLNER, František, Deutsche auswärtige Politik nach Bismarcks Entlassung (1890-1892), in: Prague Papers on History of International Relations 1, 1997, s. 135-156
 • STELLNER, František, Zu einigen außenpolitischen und militärischen Aspekten des bayrischen Erbfolgekrieges, in: Prague Papers on History of International Relations 2, Part II, 1998, s. 237-264
 • STELLNER, František, Král a filozof. Fridrich II. Veliký a Voltaire, in: Historický obzor 9, 1998, č. 5-6, s. 104-110
 • STELLNER, František, Zur Aussen- und Innenpolitik des Reichskanzlers Caprivi nach 1892, in: Prague Papers on History of International Relations 3, 1999, s. 111-130
 • STELLNER, František, Na německém císařském dvoře (1871-1918), in: Historický obzor 10, 1999, č. 7-8, s. 146-152
 • STELLNER, František, Německý císař Vilém II. a nacismus, in: Pocta profesoru Janu Kuklíkovi, AUC, Philosophica et Historica 1, 1998, Studia historica XLVIII., Praha 2000, s. 185-194
 • STELLNER, František, Dynastický faktor v ruské politice v prvních letech vlády Alžběty Petrovny, in: Slovanský přehled 85, 2000, č. 3, s. 413-439
 • STELLNER, František, Zu den Ergebnissen des Siebenjährigen Kriegs in Europa, in: Prague Papers on History of International Relations 4, 2000, s. 85-98
 • STELLNER, František, K významu bitvy u Lovosic pro ztroskotání pruské ofenzivy v roce 1756, in: Historický obzor 12, 2001, č. 5-6, s. 98-101
 • STELLNER, František, „Carevna zemřela!“ Několik poznámek k vládě Alžběty Petrovny, in: Pocta k 60. narozeninám doc. PhDr. Vladimíra Nálevky, CSc., AUC, Philosophica et Historica 2, 1998, Studia Historica IL, Praha 2001, s. 51-56
 • STELLNER, František, Der erste Staatsbesuch des deutschen Kaisers Wilhelms II. in Wien, in: Prague Papers on History of International Relations 5, 2001, s. 75-83
 • STELLNER, František, Die Reflexion der russischen Politikauffassung in der tschechischen Gesellschaft 1849-1850, in: Prague Papers on History of International Relations 6, 2002, s. 55-64
 • STELLNER, František, První státní návštěva německého císaře Viléma II. ve Vídni, in: Pocta profesoru Zdeňku Kárníkovi. Sborník příspěvků k jubilantovým sedmdesátinám, Acta Universitatis Carolinae, Philosophica et Historica 1, 1999, Studia Historica LI, Praha 2003, s. 201-207
 • STELLNER, František, Německý císař Vilém II. a konec první světové války, in: Pocta profesoru Zdeňku Jindrovi. K sedmdesátým narozeninám, Acta Universitatis Carolinae, Philosophica et Historica 3, 1998, Studia Historica L, ed. Drahomír Jančík, Praha 2003, s. 221-231
 • STELLNER, František, Slovanství v české a ruské společnosti v první polovině 19. století, in: Historický obzor 15, 2004, č. 9/10, s. 206-211
 • STELLNER, František, SOBĚHART, Radek, Velká hospodářská krize a výmarská republika, in: Velká deprese. Sborník textů, ed. Marek Loužek a Ladislav Tajovský, Praha 2004, s. 61-69
 • STELLNER, František, KOVÁŘ, Martin, TAJOVSKÝ, Ladislav, SOBĚHART, Radek,  Stav a hlavní tendence výzkumu hospodářských a sociálních dějin v České republice v devadesátých letech 20. století a jeho reflexe hospodářské praxe. Výzkumný záměr CEZ: J18/98: 311500001, Ekonomické, ekologické, regionální a sociální aspekty transformace české společnosti. Systém hospodářsko-politických regulací vytvořený v 90. letech a jeho vliv na dnešní stav české ekonomiky, 2004 (manuskript)
 • STELLNER, František, Die dynastische Politik russisches Imperium im 18. Jahrhundert, in: Prague Papers on History of International Relations 7, 2004, s. 33-55
 • STELLNER, František, Politické a dynastické pozadí svatby Kateřiny Veliké, in: Acta Universitatis Carolinae, Philosophica et Historica 1, 2003, Studia Historica LV, Staletí objevů, diplomacie a válek. Sborník k 60. narozeninám profesora Aleše Skřivana, ed. František Stellner a Martin Kovář, Praha, Nakladatelství Karolinum 2005, s. 409-422
 • SOBĚHART, Radek, STELLNER, František, Vybrané aspekty vývoje německého hospodářství za Velké hospodářské krize, in: Acta Oeconomica Pragensia 13, 2005, č. 3, K hospodářským dějinám 20. století, ed. František Stellner a Martin Kovář, Praha 2005, s. 244-259
 • KOVÁŘ, Martin, STELLNER, František, SOBĚHART, Radek, Komparace alternativních přístupů řešení Velké hospodářské krize ve Velké Británii, Německu a Československu, FIGA. Fakulta národohospodářská VŠE v Praze, 2005 (manuskript)
 • STELLNER, František, SOBĚHART, Radek, Ekonomické příčiny vítězství SSSR a porážky Německa ve druhé světové válce, in: Šedesát let od konce druhé světové války. Sborník textů, ed. Marek Loužek, Praha 2005, s. 61-70
 • STELLNER, František, SOBĚHART, Radek, Ausgewählte Aspekte der deutschen Wirtschaftsentwicklung während der Weltwirtschaftskrise, in: Prague Papers on History of International Relations 8, 2005, s. 135-165
 • STELLNER, František, SOBĚHART, Radek, Politické aspekty vývoje výmarské republiky za Velké hospodářské krize (Brüningova éra), in: Dvacáté století. Ročenka Semináře nejnovějších dějin Ústavu světových dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze 2, 2005, ed. Martin Kovář a Vladimír Nálevka, s. 145-195
 • STELLNER, František, SOBĚHART, Radek, Prusko a Bavorsko v roce 1805. Komparace mezinárodně politických a vnitropolitických priorit pruských a bavorských elit, in: Evropa 1805. Sborník prací V. mezinárodního napoleonského kongresu Brno, 26.-28. září 2005, ed. Jaroslav Kotulán a Dušan Uhlíř, Brno 2006, s. 109-129
 • STELLNER, František, Příčiny ruské neutrality během prusko-rakouské války v roce 1866, in: Slovanský přehled 92, 2006, č. 4, s. 465-484
 • STELLNER, František, Pruské nároky na slezská knížectví a válka o rakouské dědictví, in: Ve znamení zemí Koruny české. Sborník k šedesátým narozeninám prof. PhDr. Lenky Bobkové, CSc., sest. Luděk Březina a kol., Praha, nakladatelství Casablanca 2006, s. 169-182
 • STELLNER, František, Rusko a Prusko v roce 1866. K politickým, ekonomickým a dynastickým příčinám ruské neutrality, in: Královehradecko. Historický sborník pro poučenou veřejnost 3, 2006, s. 17-25
 • STELLNER, František, SOBĚHART, Radek, Ke jmenování Heinricha Brüninga říšským kancléřem, in: Svět historie. Historikův svět. Sborník profesoru Robertu Kvačkovi, Liberec 2007, s. 81-99
 • STELLNER, František, Die dynastische Politik in den russisch-deutschen Beziehungen im 18. Jahrhundert, in: „Deutsch-russische Beziehungen. Politische, wirtschaftliche und kulturelle Aspekte von der frühen Neuzeit bis zum 20. Jahrhundert“. Beiträge der internationalen Konferenz in Prag vom 24.-25. November 2005, hrsg. von František Stellner unter Mitarbeit von František Bahenský und Radek Soběhart, Praha, Set Out, 2007, s. 31-51
 • STELLNER, František, Německý císař Vilém II. a jeho britští příbuzní, in: Cestou dějin. 1. K poctě prof. PhDr. Svatavy Rakové, CSc. Kolektivní monografie, usp. Eva Semotanová, Praha, Historický ústav 2007, s. 305-323
 • 39) SOBĚHART, Radek, STELLNER, František, K ekonomickému vývoji výmarské republiky za Brüningovy éry, in: Acta Oeconomica Pragensia 15, 2007, č. 7, Půl století hospodářských dějin. Sborník k 75. narozeninám Prof. Ing. Václava Průchy, CSc., ed. František Stellner, Praha, Vysoká škola ekonomická v Praze, 2007, s. 395-404
 • STELLNER, František, CHLUBNA, Jan, Genealogie panovnických rodů na internetu, in: Acta Universitatis Carolinae, Philosophica et Historica 1-2/2002, Z pomocných věd historických XVI, Inter laurum et olivam, Praha 2007, s. 303-307
 • STELLNER, František, SOBĚHART, Radek, Rusko jako hrozba? Počátek vytváření negativního obrazu Ruska u české veřejnosti v letech 1848-49, in: „19. století v nás“. Modely, instituce a reprezentace, které přetrvaly, ed. Milan Řepa, Praha 2008, s. 554-566 (vyšlo 2009)
 • STELLNER, František, SOBĚHART, Radek, České země a západní Evropa v zahraniční historiografii, in: sborník z IX. sjezdu historiků, Fakulta filozofická Univerzity Pardubice ve spolupráci se Sdružením historiků České republiky – Historickým klubem a Historickým ústavem Akademie věd České republiky, 7. září 2006 (v tisku)
 • STELLNER, František, Vilém II. a zánik monarchie v roce 1918, in: Dvacáté století. Ročenka Semináře nejnovějších dějin Ústavu světových dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, 2006, ed. Martin Kovář a Vladimír Nálevka, s. 193-224 (vyšlo 2008)
 • STELLNER, František, Ursachen der russischen Neutralität im preußisch-österreichischen Krieg 1866, in: Prague Papers on History of International Relations 10, 2007, s. 113-134
 • STELLNER, František, SOBĚHART, Radek, Institucionální kolaps výmarské republiky v roce 1930, in: Totalitarismus 3. Totalita, autorita a moc v proměnách času a prostoru, ed. Ivo T. Budil a Tereza Zíková, Plzeň 2007, s. 73-90
 • STELLNER, František, Bismarck und Caprivi. Die Probleme der postbismarckschen Eliten, Mezinárodní kolokvium „Die Wirkung der Eliten in der Wirtschaft und in der Diplomatie“, Ústav světových dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, 18. 5. 2007, in: Prague Papers on History of International Relations 10, 2007, s. 419-427
 • STELLNER, František, Vergleich der dynastischen Politik österreichisches, preußisches und russisches Imperium im 18. Jahrhundert, in: sborník internationalen Konferenz „Herrschaft und Beherrschte in kontinentalen europäischen Imperien im Vergleich 1700–1920“ (v tisku)
 • STELLNER, František, Zamyšlení nad životem a dílem Fridricha Velikého, in: Acta historica et museologica Universitatis Silesianae Opaviensis 7, 2007. Sborník k 70. narozeninám prof. PhDr. Dušana Uhlíře, Opava 2007, s. 189-196
 • STELLNER, František, SOBĚHART, Radek, Vybrané problémy hospodářské politiky vlády H. Müllera do října 1929, in: Acta Oeconomica Pragensia 16, 2008, č. 1, Německé hospodářské dějiny, ed. František Stellner, Radek Soběhart, Praha, Vysoká škola ekonomická v Praze, s. 99-107
 • STELLNER, František, SOBĚHART, Radek, Die Wirtschaftspolitik der deutschen Regierung zwischen 1928 und 1929, in: Prager wirtschafts- und sozialhistorische Mitteilungen Prague economic and social history papers 8, 2007/2008, s. 165-172
 • STELLNER, František, Wilhelm II. und die Juli-Krise 1914, in: Prague Papers on History of International Relations 11, 2008, s. 509-515 (vyšlo 2009)
 • STELLNER, František, Die russisch-württembergischen Beziehungen unter Katharina der Großen, in: Prague Papers on History of International Relations 11, 2008, s. 105-114 (vyšlo 2009)
 • SOBĚHART, Radek, STELLNER, František, Vergleich des Mäzenatentums Friedrich Wilhelms IV. und Wilhelms II. Das Herrschermäzenatentum in der Ära der Bürgergesellschaft des 19. Jahrhunderts, in: Collective and Individual Patronage and the Culture of Public Donation in Civil Society in 19th and 20th Century in the Central Europe, edd. Milan Hlavačka, Magdaléna Pokorná, Tomáš W. Pavlíček, Praha 2010, s. 44-61
 • STELLNER, František, SOBĚHART, Radek, Die Wirtschaftspolitik der deutschen Regierung (1928-1929), in: Prague Papers on History of International Relations 12, 2009, s. 569-576
 • STELLNER, František, Die Personalpolitik Katharinas II. im Kontext der russisch-mitteleuropäischen Beziehungen, in: Prague Papers on History of International Relations 12, 2009, s. 145-156
 • STELLNER, František, Hospodářské a sociální dějiny na Katedře hospodářských dějin NF VŠE v Praze (tradice, výsledky a výhled), in: Hospodářské dějiny v České republice na počátku 21. století. Sborník z konference konané 9. listopadu 2007 na KHD NF VŠE v Praze, ed. František Stellner, Radek Soběhart, Praha, Vysoká škola ekonomická v Praze, 2009, s. 85-89 (Studie k hospodářským dějinám 1) (vyšlo 2010)
 • STELLNER, František, Politiques dynastiques et matrimoniales: francophobie ou russophobie? in: sborník z Colloque du tricentenaire. Elisabeth, impératrice de Russie (1709-1761). Entre la francophonie et la francophilie, 11.-12. 12. 2009
 • STELLNER, František, Der mitteleuropäische Einfluss auf die russische Bildungspolitik in der Ära Peters des Großen, in: Prague Papers on the History of International Relations 13, 2010, část 1, s. 37-46 (vyšlo 2011)
 • STELLNER, František, Petr I. Veliký a carevič Alexej, in: Historický obzor 22, 2011, č. ¾, s. 82-86
 • STELLNER, František, Středoevropský vliv na školské reformy Kateřiny Veliké, in: Slovanský přehled 97, 2011, č. 3-4, s. 409-424
 • SOBĚHART, Radek, STELLNER, František, Budoucnost hospodářských dějin na českých vysokých školách, in: Acta Oeconomica Pragensia 19, 2011, č. 6, s. 39-45
 • STELLNER, František, K tzv. „osobní vládě“ posledního německého císaře Viléma II., in: Dvacáté století. The Twentieth Century, 2011, 1, s. 31-42
 • STELLNER, František, Katharina die Große und die dynastische Beziehungen zwischen Russland und Württemberg, in: Zeitschrift für Württembergische Landesgeschichte 71, 2012, s. 289-303
 • STELLNER, František, Příprava ruských panovníků 18. století na vládu, in: Historický obzor 23, 2012, č. 7-8, s. 161-167
 • STELLNER, František, Russische Studenten an den mitteleuropäischen Bildungsanstalten im 18. Jahrhundert, in: Prague Papers on the History of International Relations 15, 2012, č. 2, s. 37-46
 • STELLNER, František, Dinastičeskaja politika avstrijskoj, prusskoj i rossijskoj monarchij v XVIII veke. Sravnitelno-istoričeskij analiz, in: Rossija XXI, 2012, No. 4, s. 82-109
 • STELLNER, František, VOKOUN, Marek, Udělování vědeckých hodností na Vysoké škole ekonomické v Praze v padesátých letech 20. století, in: Politická ekonomie 61, 2013, č. 4, s. 316-332
 • STELLNER, František, SZOBI, Pavel, K institucionálním a personálním okolnostem vzniku Vysoké školy ekonomické v Praze, in: Politická ekonomie 61, 2013, č. 4, s. 307-315
 • STELLNER, František, Die Interessengruppen am Hof Elisabeth Petrownas. Ein Beitrag zur Analyse der Herrscherstellung im absolutistischen System, in: Innsbrucker Historische Studien. Politische Kommunikation zwischen Imperien. Der Diplomatischer Aktionsraum Südost- und Osteuropa, hrsg. von Gunda Barth-Scalmani, Harriet Rudolph und Christian Steppan, 29. Band, Innsbruck, Wien, Bolzen 2013, s. 145-154
 • STELLNER, František, Dinastičeskaja politika v načale pravlenija Jelizavety Petrovny, in: Rossija v XVIIII stoletii. vypusk IV, red. Je. Je. Ryčalovskij, Moskva 2013, s. 114-129.
 • STELLNER, František, VOKOUN, Marek, Internet, social sciences and humanities, in: Human Affairs: Postdisciplinary Humanities & Social Sciences Quarterly 24, 2014, No. 4, s. 492-510
 • STELLNER, František, Dinastičeskij aspekt vnešnej politiki Petra III, in: Rossijskaja istorija, 2014, No. 4, s. 70-79
 • STELLNER, František, Russisch-deutsche Beziehungen nach der Thronbesteigung Wilhelms II., in: Prague Papers on the History of International Relations 17, 2014, č. 2, s. 61-71
 • STELLNER, František, Vláda ruské regentky Anny Leopoldovny. Historie dvou palácových převratů, in: Kovář, Martin, ed. a Drška, Václav, ed. Kapitoly z obecných dějin: panu profesorovi s láskou. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2014, s. 129-137
 • STELLNER, František, VANÍČKOVÁ, Radka, Personální politika Viléma II. v německých a pruských politických institucích v éře tzv. liebenberského kruhu, in: Dvacáté století. The Twentieth Century, 2014, roč. 6, č. 1, s. 126-139
 • HREBIKOVÁ, Anežka, STELLNER, František, K tematickému zaměření divadelních her Kateřiny Veliké, in: Slovanský přehled 101, 2015, č. 1, s. 95-123
 • STELLNER, František, Mitteleuropäer und die Entstehung der Akademie der Wissenschaften in St. Petersburg, in: Istoričeskaja pamjat i strategii rossijsko-nemeckogo mežkulturnogo dialoga, red. M. V. Kovalev, I. R. Pleve, Saratov 2015, s. 18-36
 • STELLNER, František, Okolnosti Bismarckovy demise, in: Otto von Bismarck. 200 let od narození, ed. Marek Loužek, Praha, Institut Václava Klause, 2015, s. 75-84 ISBN 978-80-7542-001-5
 • VOKOUN, Marek, STELLNER, František, Czech economic historians and interdisciplinary approach, in: Économies et Sociétés. Série “Histoire Économique Quantitative” 50, 2015, No. 6, s. 857-875
 • STELLNER, František, VOKOUN, Marek, Professors and associate professors in communist Czechoslovakia – a case study of the academic degree awarding process in the 1950s, in: Littera Scripta 8, 2015, č. 2, s. 108-120
 • VOKOUN, Marek, POLANECKÝ, Lukáš, STELLNER, František, The impact of the recent economic crisis on the food industry in the Czech and Slovak Republic, in: Procedia Economics and Finance, Volume 34, 2015, Pages 142-148
 • NOVÁK, Václav, VOKOUN, Marek, STELLNER, František, VOCHOZKA, Marek, Institutional analysis of contemporary regional labour market in the Czech Republic, in: E+M Ekonomie a Management 19, 2016, č. 3, s. 4-19
 • STELLNER, František, „The Daily Telegraph aféra“. Masmédia a transformace císařského Německa v roce 1908, in: Dvacáté století – The Twentieth Century 8, 2016, č. 2, s. 80-94
 • STELLNER, František, VOKOUN, Marek, Dopad ekonomické krize na primární sektor v České republice, in: Mladá veda / Young Science 5, 2017 (1), s. 113-120
 • VOKOUN, Marek et al., The Strategic Importance on Human Resources Management and the Roles of Human Capital, Investment and Education, in: Scientific Papers of the University of Pardubice, Series D. 25, 42, 2018, č. 1, s. 258-268
 • MINÁRIK, Pavol, VOKOUN, Marek, STELLNER, František, Innovative activity and business cycle: Austria in the 19th and 20th century, in: E+M Ekonomie a Management 21, 2018, č. 2, s. 53-68
 • STELLNER, František, Revoluce roku 1917, in: KOHNOVÁ, Jana a Barbora HOLUBOVÁ (eds.). Válkám navzdory. XXX. Letní škola historie. Soubor odborných statí. Praha: Nakladatelství Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, 2018, s. 85-100
 • STELLNER, František, K personální politice Viléma II. v německých a pruských ozbrojených silách, in: Dvacáté století – The Twentieth Century 10, 2018, č. 1, s. 22-33
 • STELLNER, František, Der russische Thronfolger Aleksej und die böhmischen Länder, in: Schwarcz, Iskra (hg.), Die Flucht des Thronfolgers Aleksej. Krise in der “Balance of Power” und den österreichisch-russischen Beziehungen am Anfang des 18. Jahrhunderts. LIT Verlag Münster, 2019, s. 247-254

 

Úvod > Institute > People > František Stellner