Charakteristika oboru

TEMA+ European Territories: Heritage and Development

Zajímá Vás mezioborově pojaté magisterské studium historie spojené se stáží na partnerské univerzitě v Budapešti, Paříži, Catanii či Québecu? Takové studium v angličtině a francouzštině nabízí TEMA+. Magisterský studijní program typu EMJMD zahájil přijímací řízení. Přihlášky ke studiu s podporou stipendia EACEA se podávají elektronicky přes aplikaci na stránkách studijního programu do 31. března 2018. Přihlášky studentů samoplátců se přijímají do 17. června 2018. Více informací u administrativní koordinátorky Mgr. Marie Hankové (marie.hankova@ff.cuni.cz) či Mgr. Martiny Reiterové, která tento program vystudovala (martina.reiterova@ff.cuni.cz). Další informace poskytnou také vyučující ze Semináře obecných a komparativních dějin či akademické koordinátorky prof. Klusákové (luda.klusakova@ff.cuni.cz)

Podrobné informace o programu najdete na samostatných webových stránkách.

 

Prezentace TEMA 2017

Úvod > Uchazeč > Navazující magisterské studium > TEMA > Charakteristika oboru