Příspěvek dr. Pešty do nové publikace „Socialist Internationalism and the Gritty Politics of the Particular Second-Third World Spaces in the Cold War“

V nakladatelství Bloomsbury vyšla kniha „Socialist Internationalism and the Gritty Politics of the ParticularSecond-Third World Spaces in the Cold War“ editovaná Kristin Roth-Ey. Součástí knihy je i kapitola „Expert Knowledge and Socialist Virtues. Czechoslovak Military Specialists in the Global South“ Mikuláše Pešty, která se zabývá fungováním komunit československých vojenských expertů ve třetím světě – se zvláštním zřetelem k případu Military Technical College, kterou českoslovenští specialisté pomáhali budovat v Káhiře.
Více informací o publikace naleznete na těchto webových stránkách.
Úvod > Nástěnka > Příspěvek dr. Pešty do nové publikace „Socialist Internationalism and the Gritty Politics of the Particular Second-Third World Spaces in the Cold War“