Martin Šenk získal cenu Jaroslava Golla v kategorii diplomová práce, Damián Humpolec v kategorii středoškolská práce

Klub autorů literatury faktu a Fakulta filozofická Západočeské univerzity v Plzni udělují každoročně Cenu Jaroslava Golla za literaturu. Ocenění mohou získat studenti za nejlepší odborné práce z oblasti historie.

Laureátem v kategorii diplomová práce se pro letošní rok stal Mgr. et Mgr. Martin Šenk, absolvent oboru Historie – obecné dějiny a v současnosti doktorand semináře středověkých dějin, a to se svoji prací Vitae sanctorum: úloha franské hagiografické tradice při nástupu Karlovců.

Druhým laureátem je Damián Fabián Humpolec, student bakalářské historie na FF UK, který soutěžil v kategorii středoškolská práce, s prací Osobnost profesorky Jiřiny Pickové (1912 – 1943).

Oběma vítězům gratulujeme.

 

Úvod > Nástěnka > Martin Šenk získal cenu Jaroslava Golla v kategorii diplomová práce, Damián Humpolec v kategorii středoškolská práce