BZK a SZZK září 2023

HISTORIE – OBECNÉ DĚJINY (HOD)

Termín státní zkoušky Termín odevzdání práce Termín pro podání přihlášky k SZZK
12. 9. 2023 – 13. 9. 2023 úterý 15. srpna 2023 středa 12. 7. 2023

 

HISTORIE – EVROPSKÁ STUDIA (HES)

Termín státní zkoušky Termín odevzdání práce Termín pro podání přihlášky k BZK
7. 9. 2023 úterý 15. srpna 2023 středa 12. 7. 2023

 

HISTORIE (HIS)

Termín státní zkoušky Termín odevzdání práce Termín pro podání přihlášky k BZK
5. 9. – 6. 9. 2023 úterý 15. srpna 2023 středa 12. 7. 2023

 

Pro zářijový termín bakalářských státnic oboru Historie odevzdávejte na ÚSD všechny bakalářské práce – i ty, které vede vyučující z ÚHSD nebo ÚČD.

 

Podle Pravidel pro organizaci studia na FF UK ze dne 23. 6. 2017 je student povinen odevzdat svou závěrečnou práci v elektronické podobě prostřednictvím SIS. Elektronickou verzi tvoří tyto samostatné soubory ve formátu PDF/A:

  • Vlastní řešení práce
  • Abstrakt v češtině
  • Abstrakt v angličtině
  • Nepovinně: samostatné přílohy k práci.
  • Práce je nutné pro zářijový termín odevzdat ve dvou tištěných výtiscích svázaných alespoň kroužkovou vazbou na sekretariát USD nejpozději do úterý 15. srpna 2023 do 15:00.

Do 15. srpna 2023 je student též povinen odevzdat práci v elektronické podobě nahráním do SIS.

 

Úvod > Nástěnka > BZK a SZZK září 2023