Vydání kolektivní monografie „Amicis omnia sunt communia“

Náš milý kolega Václav Drška oslavil tento rok své šedesáté narozeniny. K této příležitosti vyšla v nakladatelství Karolinum kolektivní monografie, v níž se autoři z řad jubilantových přátel a kolegů zabývají integračními a dezintegračními procesy v širším historickém, hospodářském, sociálním, kulturním či náboženským kontextu. Docentu Drškovi přejeme mnoho sil do dalších let!

Bližší informace o knize naleznete na webu Vydavatelství Karolinum zde.

Úvod > Nástěnka > Vydání kolektivní monografie „Amicis omnia sunt communia“