Pozvánka na BZK a SZZK v červnu

Byly zveřejněny pozvánky k bakalářským závěrečným zkouškám (HES) a státním závěrečným zkouškám (magisterský obor Historie – Obecné dějiny).

 

  • HISTORIE – OBECNÉ DĚJINY (HOD)
Termín státní zkoušky Termín odevzdání práce Termín pro podání přihlášky k SZZK
21. 6. – 23. 6. 2022 pondělí 30. května 2022 úterý 10. 5. 2022

 

 

  • HISTORIE – EVROPSKÁ STUDIA
Termín státní zkoušky Termín odevzdání práce Termín pro podání přihlášky k BZK
20. 6. 2022 pondělí 30. května 2022 úterý 10. 5. 2022

 

  • HISTORIE (HIS)

Pro červnový termín bakalářských státnic oboru Historie odevzdávejte na ÚČD všechny bakalářské práce – i ty, které vede vyučující z ÚHSD nebo ÚSD. Při odevzdávání bakalářských prací oboru HIS se řiďte prosím pokyny na stránkách ÚČD. 

 

 

Podle Pravidel pro organizaci studia na FF UK ze dne 23. 6. 2017 je student povinen odevzdat svou závěrečnou práci v elektronické podobě prostřednictvím SIS. Elektronickou verzi tvoří tyto samostatné soubory ve formátu PDF/A:

  • Vlastní řešení práce
  • Abstrakt v češtině
  • Abstrakt v angličtině
  • Nepovinně: samostatné přílohy k práci.
  • Bakalářské práce pro obor HES a diplomové práce oboru HOD je možné pro červnový termín odevzdávat pouze v elektronické podobě nahráním do SIS a to nejpozději do 30. května 2022.

 

Úvod > Nástěnka > Pozvánka na BZK a SZZK v červnu