Nová publikace prof. Václava Horčičky a prof. Jana Županiče ,,Habsburgischer Adel. Zwischen Nation – Nationalismus – Nationalsozialismus (1870–1938/1945)“

V nakladatelství New Academic Press vyšla nová publikace prof. Václava Horčičky a prof. Jana Županiče nazvaná ,,Habsburgischer Adel. Zwischen Nation – Nationalismus – Nationalsozialismus (1870–1938/1945)“.

Jde o sborník z mezinárodní vědecké konference, která proběhla ve Vídni s podporou rakouského spolkového ministerstva pro vzdělání vědu a výzkum, oba výše jmenovaní jsou společně s prof. Marijí Wakounig z Universität Wien spolueditory sborníku a současně přispěvateli. Cílem práce je přispět k vyplnění mezery v dosavadním bádání o dějinách šlechty, které se dosud dostatečně nevěnovalo vztahu středoevropské šlechty k národu, nacionalismu a radikálně pravicovým režimům v meziválečném období. Publikace vydaná v rakouském nakladatelství New Academic Press ukazuje, že ani údajně „supranacionální“ habsburská šlechta nebyla imunní vůči svodům moderního nacionalismu a radikálně pravicové ideologie.“

Úvod > Nástěnka > Nová publikace prof. Václava Horčičky a prof. Jana Županiče ,,Habsburgischer Adel. Zwischen Nation – Nationalismus – Nationalsozialismus (1870–1938/1945)“