BZK a SZZK červen 2021

  • HISTORIE – OBECNÉ DĚJINY (HOD)
Termín státní zkoušky Termín odevzdání práce Termín pro podání přihlášky k SZZK
21. 6. 2021 – 25. 6. 2021 pondělí 24. května 2021 úterý 11. 5. 2021

 

  • HISTORIE – EVROPSKÁ STUDIA (HES)
Termín státní zkoušky Termín odevzdání práce Termín pro podání přihlášky k BZK
21. 6. 2021 – 25. 6. 2021 pondělí 24. května 2021 úterý 11. 5. 2021

 

  • HISTORIE (HS)
  • Pro letní termín státnic v červenu odevzdávejte na ÚČD všechny bakalářské práce (oboru HS) – i ty, které vede vyučující z ÚHSD nebo ÚSD.

 

Podle Pravidel pro organizaci studia na FF UK ze dne 23. 6. 2017 je student povinen odevzdat svou závěrečnou práci v elektronické podobě prostřednictvím SIS. Elektronickou verzi tvoří tyto samostatné soubory ve formátu PDF/A:

  • Vlastní řešení práce
  • Abstrakt v češtině
  • Abstrakt v angličtině
  • Nepovinně: samostatné přílohy k práci.
  • Práce je možné pro letní termín (červen) odevzdávat pouze v elektronické podobě nahráním do SIS a to nejpozději do 24. května.
Úvod > Nástěnka > BZK a SZZK červen 2021