František Stellner byl jmenován profesorem pro obor obecné a světové dějiny

Prof. Stellner je významným odborníkem v oblasti novověkých evropských dějin, dějin Ruska a jeho vztahů se středoevropským prostorem. Mezi jeho významné publikace patří monografie:

Car je mrtev, ať žije carevna! Převraty na ruském dvoře v 18. století (Praha: NLN, 2014), Rusko a střední Evropa v 18. století, I-II, Praha: Setoutbooks.cz, 2009, 2012), Fridrich Veliký: cesta Pruska k velmocenskému postavení (Praha: Panevropa, 1998), Poslední německý císař: z německých dějin v epoše Viléma II. (Praha: Panevropa, 1995).

Vedení Ústavu světových dějin prof. Františku Stellnerovi blahopřeje a přeje mu mnoho dalších úspěchů.

Úvod > Nástěnka > František Stellner byl jmenován profesorem pro obor obecné a světové dějiny