Studentky, studenti a akademičtí pracovníci navštívili Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg

Studující doktorského studia oboru světové a obecné dějiny Anežka Hrebiková, Pavla Chmelíková a Martin Branda podnikli spolu s profesory V. Horčičkou a J. Županičem a doktorem J. Valkounem cestu do Heidelberku. Návštěva proběhla v rámci projektu spolupráce evropských univerzit E4U (Univerzita Karlova, Universität Heidelberg, Sorbonne Université a University of Warsaw) a konala se na pozvání Prof. Dr. Tanji Penter z heidelberského Historického semináře (Historisches Seminar), předního německého centra výzkumu a výuky v oblasti historických věd. V úterý 15. října přednesli prof. Horčička a prof. Županič odborné přednášky pro širší akademickou veřejnost (Die Bodenreform auf Grossgrundbesitz der Reichsbürger in der Tschechoslowakei in den Jahren 1919-1939 a dále Grundzüge und Kontroversen der österreichischen Adelspolitik). Ve čtvrtek 17. října proběhl doktorský seminář (Doktorandenkolloquium Heidelberg-Prag), kde byly jednotlivými řešitel/kami prezentovány vybrané doktorské projekty řešené na obou univerzitách a byla o nich za účasti akademických pracovníků/pracovnic vedena obsáhlá diskuse. Na německé straně představili své připravované disertace Matthias Puchta, Wolfgang Schneider a Roman Tirulev. V odpoledních hodinách následovala přednáška pro širší akademickou veřejnost, kterou na téma The British Empire and the Selected Overseas Problems at the Paris Peace Conference přednesl dr. Valkoun.

Setkání obě strany vyhodnotily jako velmi úspěšné a shodly se na tom, že budou vzájemné kontakty dále rozvíjet. V příštím roce by měla proběhnout návštěva heidelberských kolegů a kolegyň v Praze, jejíž součástí bude opět doktorský seminář. V rámci spolupráce E4U se v listopadu t. r. uskuteční ještě cesta studujících doktorského studia a některých akademiků na Varšavy.

 

 

Doktorský seminář, zleva Anežka Hrebiková, Pavla Chmelíková, Martin Branda a prof. Tanja Penter (Universität Heidelberg)

Úvod > Nástěnka > Studentky, studenti a akademičtí pracovníci navštívili Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg