Státní zkoušky leden/únor

 

  • HISTORIE – OBECNÉ DĚJINY (HOD)

 

Termín státní zkoušky Termín kontroly splnění studijních povinností Termín pro podání přihlášky k SZZK
21. 1. – 1. 2. 2019 9. 1. 2019 7. 12. 2018

 

  • HISTORIE – EVROPSKÁ STUDIA (HES)

 

Termín státní zkoušky Termín kontroly splnění studijních povinností Termín pro podání přihlášky k BZK
28. 1. – 8. 2. 2019  16. 1. 2019 14. 12. 2018

 

  • HISTORIE (HS)

 

Poznámka platná pro obor Historie (HS):

Pro lednový/únorový termín státnic odevzdávejte všechny bakalářské práce z oboru Historie (HS) na ÚSTAV HOSPODÁŘSKÝCH A SOCIÁLNÍCH DĚJIN – i ty, které vede vyučující z ÚČD nebo ÚSD.

 

Poznámka platná pro obory Historie – Evropská studia a Historie – Obecné dějiny:

Bakalářské, resp. diplomové práce z oboru Historie – Evropská studia a Historie – Obecné dějiny se odevzdávají na Ústav světových dějin.

 

Podle Pravidel pro organizaci studia na FF UK ze dne 23. 6. 2017 je student povinen odevzdat svou závěrečnou práci v elektronické podobě prostřednictvím SIS. Elektronickou verzi tvoří tyto samostatné soubory ve formátu PDF/A:

Vlastní řešení práce

Abstrakt v češtině

Abstrakt v angličtině

Nepovinně: samostatné přílohy k práci

 

Na základě pokynu ředitele ÚSD, prof. Horčičky, je každý student povinen odevzdat i dvě vytištěné verze své práce v kroužkové vazbě. Vytištěné práce odevzdávejte, prosím, na podatelnu nebo v úředních hodinách na sekretariát ÚSD, a to nejpozději do 20. prosince 2018 (do 15:00).

 

 

Úvod > Nástěnka > Státní zkoušky leden/únor