Terorista Carlos Šakal v Prahe – neľahká výzva pre ŠtB

Vzťahy medzi spravodajskými službami a medzinárodnými teroristami patria k najstráženejším tajomstvám štátov – demokratických či autoritárskych. Dlhé desaťročia bol takýmto tajomstvom aj vzťah socialistického Československa k jednému z najvýraznejších teroristov dvadsiateho storočia – Ilichovi Ramírezovi Sánchezovi prezývanému Carlos Šakal. Vďaka dokumentom z viacerých československých archívov vieme dnes o Šakalových pobytoch v Československu viac než kedykoľvek predtým. Išlo o vzťah plný paradoxov a zvratov. V období rokov 1978 – 1986 Šakal a jeho komplici navštívili Prahu viackrát. Či išlo o dovolenku alebo o pracovné stretnutia, Štátna bezpečnosť im bola v pätách. Aj keď zo začiatku si ŠtB udržiavala odstup a sledovala venezuelského teroristu iba z diaľky, postupne bol Carlos čoraz známejší a nebezpečnejší, preto sa Praha rozhodla jeho návštevám v Československu zabrániť. V prednáške s názvom Terorista Carlos Šakal v Prahe – neľahká výzva pre ŠtB bude Daniela Richterová (Brunel University London), diskutovať o tom ako a prečo sa postoj zdanlivo všemocnej ŠtB voči Carlosovi Šakalovi postupne menil a poukáže na problémy, ktorým musela ŠtB čeliť pri sledovaní tohto výbušného ‘marxistu‘, ktorý sníval o svetovej sláve a nádejal sa, že si získa podporu Moskvy. Cieľom prednášky je spochybniť teóriu z konca studenej vojny, podľa ktorej Moskva a jej satelity bezhranične podporovali medzinárodný terorizmus namierený proti Západu.

Daniela Richterová, PhD. sa venuje výskumno-pedagogickej činnosti na Brunel University London vo Veľkej Británii. Primárne sa zameriava na vzťahy medzi štátmi, teroristickými a partizánskymi skupinami, ako aj na dejiny špionáže. Absolvovala doktorandské štúdium na University of Warwick (Veľká Británia), titul MA v oblasti War Studies získala na King’s College London (Veľká Británia), bakalárske štúdium absolvovala na Univerzite Komenského v Bratislave a na New York University (USA).

Přednáška se uskuteční 7. 11. 2018 od 14:10 hod v místnosti č. 209 na hlavní budově FF UK (Nám. Jana Palacha).

Úvod > CWRG > Terorista Carlos Šakal v Prahe – neľahká výzva pre ŠtB