Přednášky

Přednášky hostujících profesorů (od října 2017)

  • Marc von Knorring (Universität Passau), Altständisches System oder konstitutionelle Monarchie? Spannungsfelder, Realitätsbezug und Zukunftschancen konservativer Staatstheorien in Restauration und Vormärz
  • Tomáš Knoz (Masarykova Univerzita), Pobělohorské konfiskace a vzestup rodu Lichtenštejnů
  • Radmila Švaříčková Slabáková (Univerzita Palackého), Rodinné příběhy v perspektivě generací: rodinná paměť či oficiální historický narativ?
  • Jerzy Kochanowski (Uniwersytet Warszawski), Der Sozialismus ist sicher verschlossen? Der Umgang mit der sozialistischen Vergangenheit in Polen
  • Sławomir Górzyński (Uniwersytet Opolski), Nienadane tytuły w XVIII wieku i polityka dworu w sprawie szlachty
  • Natalia Telepneva (University of Warwick), Czechoslovakia and the End of Portuguese Empire in Africa, 1961–1975
  • Frank Gerits (Utrecht University), JFK’s and LBJ’s Efforts to Transform the Anticolonial Project in Africa (1960–1966)