Mgr. Mikuláš Pešta, Ph.D.

Funkce

 • Člen semináře nejnovějších dějin

Kontakt

Odborné zaměření

 • poválečné dějiny západní Evropy
 • dějiny terorismu a politického násilí
 • vztahy Československa se zeměmi Třetího světa a postkoloniální dějiny

Zaměstnání

 • 2019-dosud: Ústav světových dějin FF UK, odborný asistent
 • 2018: projekt Socialism Goes Global (University of Exeter), postdoctoral research associate

Vzdělání

 • 2013-2017: doktorské studium, FF UK, obor Historie – Obecné dějiny (Ph.D.)
 • 2011-2013: navazující magisterské studium, FF UK, obor Historie (Mgr.)
 • 2008-2011: bakalářské studium, FF UK, obor Historie (Bc.)

Granty a stipendia

 • 2017 Měsíční výzkumné stipendium na Universität zu Köln
 • 2013–2016 Hlavní řešitel grantového projektu Grantové agentury Univerzity Karlovy s názvem Levicový terorismus a politické násilí v západní Evropě v sedmdesátých letech, Univerzita Karlova (včetně výzkumu v německých, italských a švýcarských archivech)
 • 2014–2016: Výzkumný pracovník v projektu PRVOUK P12 – Historie v interdisciplinární perspektivě, Univerzita Karlova
 • 2015 Semestrální výzkumné stipendium nadace Hermann und Else Schnabel Stiftung na Universität Hamburg
 • 2014 Měsíční výzkumné stipendium na Universität zu Köln
 • 2012-2013 Semestrální stipendium na Università di Bologna (program Erasmus)
 • 2011 Měsíční studijní stipendium na Universität Regensburg)

Konference 

 • Czechoslovak Experts in the Third World: The Case of the Military Technical College in Cairo na workshopu Eastern Bloc and the Third World, listopad 2018, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
 • Prague Calling Africa and Asia. Czechoslovakia’s self-presentation in the Third World na konferenci Socialist Cultural Diplomacy of the ХХth century: institutes, actors, discourses, říjen 2018, Deutsches Historisches Institut Moskau
 • Czechoslovak Spies on the “Black Continent”: Strategy and Activities of Czechoslovak Intelligence in Africa in the 1960s (s Janem Kourou) na konferenci Secret Struggle for the Global South, září 2018, University of Warwick
 • Tricontinental as a Radicalization Factor of the Left-wing Terrorist Groups in Europe na konferenci Legacies of the Tricontinental, 1966-2016: Imperialism, Resistance, Law, září 2016, Universidade de Coimbra
 • Levicový radikalismus v Itálii po roce 1968 na konferenci Promýšlet Evropu 20. století. Konflikty beze zbraní, duben 2014, Masarykova Univerzita, Brno

Výběrová bibliografie

 • O ozbrojeném boji v západní Evropě. Italský a německý levicový terorismus sedmdesátých let v transnacionální perspektivě, Praha 2018
 • Giangiacomo Feltrinelli: Život a smrt extravagantního miliardáře, neúspěšného revolucionáře a sponzora evropského terorismu, in Bárta, M. – Kovář, M. (eds.), Lidé a dějiny. K roli osobnosti v historii v multidisciplinární perspektivě, Praha 2017, s. 781–802
 • Rozzuřená generace. Revoluční násilí a terorismus ve Velké Británii na počátku sedmdesátých let, in Koura, J., Tumis, S., Soukup, J. (eds.), Kapitoly z britských a amerických dějin, Praha 2015, s. 202–214
 • Levicový radikalismus v Itálii po roce 1968, in Škerlová, J. – Pokorná Korytarová, L. – Haváč, O. – Vitko, M. (eds.), Promýšlet Evropu 20. století. Konflikty beze zbraní, Brno 2015, s. 213–228
 • The Origins of the Left-wing Terrorism in Italy after 1968, in Dvacáté století – The Twentieth Century, 2014/1

 

 

Úvod > Ústav > Vyučující > Mgr. Mikuláš Pešta, Ph.D.