Václav Drška

doc. PhDr. Václav Drška, Ph.D.

 

Post

 • Member of the Seminary of Medieval History

Contact

 

Research Interests

 • social Transformation of the early medieval Society
 • the medieval State and the Representation of the Elites
 • the History of the Franks and Burgundy, their Tradition in late medieval Society

Academic Posts

 • 2011- present Associate Professor of World History, Institute of World History, Faculty of Arts, Charles University and Department of History, Faculty of Arts, University of Jan Evangelista Purkyně (UJEP), Ústí nad Labem
 • 1998-2011 Senior Lecturer, Department of History, Faculty of Education / Arts, UJEP, Ústí nad Labem
 • 1993-2011, Senior Lecturer, Institute of  World History, Faculty of Arts, Faculty of History of the Charles University, Seminary of the History of the Middle Ages
 • 1990-1993 Junior Lecturer, Institute of World History, Faculty of Philosophy, Charles University

Education

 • 2011 Habilitation, General / World History, Doc.
 • 1999-2002 Postgraduate Programme General / World History, Institute of World History, Faculty of Arts, Dissertation defense, Ph.D.
 •  1988 State Examination (Rigorosum), Faculty of  Arts, Charles University Prague, PhDr.
 • 1982-1987 Graduate Programme: Czech Language – History, Faculty of  Arts, Charles University

Fellowships

 • 1986/1987 France, Paris IV, Paris-Sorbonne, state scholarship
 • 1993/1994 Federal Republic of Germany, Universität Mannheim, DAAD
 • 2004 Federal Republic of Germany, Freie Universität Berlin
 • 2007 Federal Republic of Germany, Freie Universität Berlin
 • 2008 Federal Republic of Germany, Freie Universität Berlin
 • 2009 Federal Republic of Germany, Freie Universität Berlin
 • 2010 Federal Republic of Germany, Freie Universität Berlin

International conferences and Invited Speaker Lectures

 • Die Burgundentradition und das Königreich Arelat in der Diplomatie des 14.-15. Jh. (Universität Wien, 2011)
 • Das Problem der historischen Erinnerung: Burgund und nomen Burgundiae im Mittelalter (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 2011)
 • Französische Gesellschaft und ihre Elite (500-800)  (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 2011)
 • Nomen Burgundiae als Erinnerungsort (Uniwersytet Wrocławski, Fidelis memoria. Od upamiętnienia do źródła historycznego 2011, international conference) 
 • Civitas am Anfang der mittelalterlichen Staatlichkeit: ein Vergleich des Begriffs bei Gregor von Tours und Cosmas von Prag
 • (Uniwersytet Wrocławski, Civitas jako klucz do kategoryzowania zjawisk społecznych, politycznych i gospodarczych w Europie środkowej. Między kulturową interpretacją „obczych“ a kształtowaniem ciwilizacyjnych podstaw własnego świata w kręgu kulury europejskiej (VI-XII wiek) 2012, international conference)
 • Geistlicher und Herrscher. Rolle des chronistischen didaktischen exemplum in der Gestaltung des mittelalterlichen regnum (Universität zu Köln,, 2014, Schüler und Meiter. 39. Kölner Medievistentagung, international conference)
 • Einhards Irrtum, oder eine neue Vorstellung über die Aufteilung des Frankenreichs? (Universität zu Köln, 2016, Irrtum, 40. Kölner Medievistentagung, international conference) abstract)
 • Karel IV., Francie a Burgundsko: symbolika a místa paměti jako prostředky lucemburské diplomacie (Ústav českých dějin FF UK a Historický ústav ČSAV, 2016, Ověnčený slávou,láskou i pohrdáním. Jan Lucemburský a Karel IV.v historické paměti, international conference)
 • Martin Luther a Karel V.: Reforma středověké společnosti, anebo koncept modernizace? (Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Ústí nad Labem, 2017 Reformace v německojazyčných oblastech českých zemí, 25. international conference)
 • Das Königtum Burgund (Arelat) in der luxemburgischen Politik der zweiten Hälfte des 14. Jahrhundert (Universität Passau, 2017)
 • Poslední cesta Karla IV. do Francie: pokus o novou interpretaci (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2017)

Research Projects

 • Central-European Connection of Diplomatic Relations between George of Poděbrady with Emperor  Frederick III,  Research Support Scheme Central European University 1996-1999, project investigator
 • VZ MSM 112100004 Vývoj společnosti českých zemí v kontextu evropských a světových dějin. 2001-2004 (The development of the society in the Czech countries in the context of European and World history)  co-investigator
 • VZ MSM 0021620827 České země uprostřed Evropy v minulosti a dnes. (Czech countries in the middle of Europe in the past and today) 2005-2012, co-investigator
 • PROGRES Q 09: Historie – klíč k pochopení globalizovaného světa. (History – the key to understanding the globalized world) 2016-present, co-investigator

Main Publications

Monographs

 • Václav Drška, Zikmund Lucemburský. Liška na trůně, Praha: Epocha 1996, ISBN 80-903129-0-5. 87 s.
 • Václav Drška, Divisiones regni Francorum. Královská moc a říšské elity franské říše do vzniku císařství, Acta Universitatis Purkynianae facultatis philosophicae. Studia historica 2010, Ústí nad Labem 2011, ISBN 978-80-7414-255-0, 271 s.
 • Václav Drška, Dějiny Burgundska. Nomen Burgundiae ve středověku, České Budějovice: Veduta 2011, ISBN 978-80-86829-65-4, 410 s.
 • Drahomír Suchánek – Václav Drška, Církevní dějiny. Antika a středověk, Praha: Grada 2013, ISBN 978-80-247-3719-5 (co-author)

Edited volumes

 • Martin Kovář, Václav Drška eds., Kapitoly z obecných dějin. Panu profesorovi s láskou…, Praha: Filozofická fakulta UK, Fontes 2014, ISBN: 978-80-7308-521-6

Chapters in monographs

 • Václav Drška, Od “universalismů” ke globalizaci. Svět mnoha “světů” (které se neznaly?), in: Cilivizace a dějiny.Historie světa pohledem dvaceti českých historiků, eds. Miroslav Bárta, Martin Kovář, Praha: Academia 2013, s. 259‒280, ISBN 978-80-200-2301-8
 • Václav Drška, Hinkmar z Remeše. Tři hvězdné okamžiky franského preláta, in: Lidé a dějiny. K roli osobnosti v historii v multidisciplinární perspektivě, eds. Miroslav Bárta, Martin Kovář a kol., Praha: Academia 2017, s. 129‒146 ISBN 978-80-200-2716-0

Studies in peer-reviewed journals

 • Václav Drška, Geistlicher und Herrscher. Die Rolle des chronistisch-didaktischen expemplum in der Gestaltung des mittelalterlichen regnum. In: Schüler und Meister, Hrsg. Andreas Speer und Thomas Jeschke, Miscellanea Mediaevalia. Veröffentlichungen des Thomas-Instituts der Universität zu Köln, Bd. 39, Berlin/Boston: de Gruyter 2016, s.797‒808
 • Václav Drška, Smysl slov ideo vázaný. O protichůdném pohledu dvou kronikářů na jednu událost a jeho možných příčinách. In: Středověký kaleidoskop pro muže s hůlkou. Věnováno Františku Šmahelovi k životnímu jubileu, Praha, LN 2016, s. 46‒55
 • Václav Drška, Le Baptême de Clovis:imitatio imperii? La stratégie politique des élites ecclésiastiques gauloises au tournant de l’Antiquité et du Moyen Âge: Prague Papers on History of international Relations, 13 (2009), s. 9-28
 • Václav Drška, Imitatio imperii et imperium christianum dans la stratégie politique des élites ecclésiastiques gauloises à la charnière des Ve et VIe siècles: ÖT KONTINENS, az Új- és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszék tudományos közleményei, ELTE, BUDAPEST, 2011, s. 11-24
 • Václav Drška, La Bourgogne et la diplomatie des Luxembourg à la fin du règne de Charles IV: Prague Papers on History of international Relations 14 (2010), s. 11-19
 • Václav Drška, Das Königreich Arelat in der Diplomatie des 14.–15. Jahrhunders als „lieu de mémoire“: Prague Papers on History of international Relations 15 (2011/1), s. 11-20
 • Václav Drška, „Das beraubte Königreich“. Einige Bemerkungen zur Rolle der historischen Tradition in der Politik des letzten Herzog von Burgund Karl des Kühlen. In: Prague Papers on History of international Relations 16 (2012/1), s. 11-19
 • Václav Drška, Feinde Widerwillen? Französisch-burgundischer Discours über den Vertrag in Troyes, Prague Papers on the History of International Realations 18,  (2014/2), s. 22–34
 • Václav Drška, Nomen Burgundiae als Gegenstand des politischen Kampfes und der Kulturaneigung am Anfang des Hochmittelalters. In: Prague Papers on History of international Relations 17, (2013/1), s. 7–18

 

Úvod > Institute > People > Václav Drška