Eva Hajdinová

Mgr. Eva Hajdinová, Ph.D.

Contact

 • member of the general and comparative seminar

Contact

Research focus

 • Religious history of the early modern period (Western and Central Europe)
 • Cultural and Intellectual History of the First Modernity (Western and Central Europe)
 • History of everyday life in the early modern period
 • History of “people on the margins”

Education

 • june 2013 Doctoral Thesis Defence Between Defense and Resistance: Destinies of Eighteenth-Century Protestant Communities in Eastern Bohemia and Haut-Languedoc
 • 2005-2013 Charles University, Faculty of Art, Prague, Ph.D, History
 • 2000-2005 Université de Toulouse Le Mirail, MA, History
 • 2001-2003 Université de Toulouse Le Mirail, DEUG, Art History
 • 1999-2000 University of South Bohemia, Budweis, Faculty of Education, History and French

Scholarships

 • 2015 Post-doctoral fellowship – Forschungszentrum Gotha, FZG (one month)
 • 2015 Post-doctoral fellowship – Leibniz IEG, Mainz (six months)
 • 2012 Research stay – laboratoire CRISES, Montpellier (three months)(Bourse de mobilité du gouvernement français)
 • 2011 Research stay – Universität Leipzig (two months)
 • 2009 Research stay – EHESS Paris (two months)
 • 2007 Research stay – Université Paul Valéry, Archives départmentale de l´Hérault Montpellier (four months)
 • 2006-2007 Bourse du jeune chercheur francophone – CEFRES Prague (one year)

Research Programmes

 • 2022-2024 co-solver of grantu GAČR “Anatomie nemocné duše. Od „vášní duše“ a „empirické psychologie“ k psychiatrické nemocnici v českých zemích (1770-1914)” ( 22-04258S)- main solver: Doc. Daniela Tinková, Ph.D
 • 2020-2021 International correspondence network of T. G. Masaryk, NAKI II, MÚA AV ČR
 • 2016-2020 GA ČR č. GA16–15083S: The Era of the Nuncio Pietro Ciriaci: Czechoslovak-Vatican Relations 1928-1934. co-researcher MÚA AV ČR
 • 2014-2016 Research project of Masaryk Institute and Archive of Czech Academy of Sciences: GA ČR, č. 14-12289S Constructing National Identity State Holidays in the First Czechoslovak Republic
 • 2010-2014 Research project of Masaryk Institute and Archive of Czech Academy of Sciences: GA ČR č. P410/10/1273 Edvard Beneš, Germans and Germany (1914-1938)
 • 2008-2011 Collaboration for the implementation of the TEMA Erasmus Mundus Master program: European territories: Civilization, Nation, Region and City
 • 2008-2009 Member of the research project Cliohres (Network of Excellence of the European Commission’s Sixth framework Programme) research group „Frontiers and identities“

Employment

 • 2010-2020 researcher, Masaryk Institute and Archives, Czech Academy of Sciences
 • 2006-2010 French language lecturer, French Institute in Prague
 • 2006-2014 assistant, Seminar of General and Comparative History, Faculty of Arts, Charles University in Prague

Teaching experiences (at Charles University in Prague, Faculty of Arts)

(Institute of World History)

 • 09-12/2014 Le monde social et l´intellectuel de la première modernité, Eramsus Mundus Master TEMA
 • 02-06/2014 course Sociální a myšlenkový svět předmoderního člověka [Social and Mental World of the First Modernity]
 • 02-06/2014 “Dissertation en histoire” Master TEMA
 • 2008-2013 course Society and Culture of East-Central and South-Eastern Europe [Erasmus programme]
 • 2009-2011 participation in collective lectures Kulturní identity v novověké Evropě [Cultural identities in Early Modern Europe]

Membership in research organization or editorial boards

 • Česká společnost pro výzkum 18. století [Czech Society for Research of the 18th Century]

Bibliography

Monographs

 • Pavel HELAN, Eva HAJDINOVÁ, Československo a Svatý stolec V., Éra nuncio Pietra Ciriaciho, Praha 2020.
 • HAJDINOVÁ Eva, Z cesty své nesejdeme. Osudy východočeských a hornolanguedockých protestantských komunit v 18. století, Praha 2016.

Editions

 • ŠMÍD Marek, MANDZÁK Daniel Atanáz, HAJDINOVÁ Eva (eds.), Svatý Stolec a Československo I. (1920-1922), Kritická edice souhrnných politických zpráv československého vyslanectví u Svatého stolce, Karolinum Praha 2021. (in print)
 • HAJDINOVÁ Eva, HÁJKOVÁ Dagmar, HELAN Pavel, CACCAMO Francesco, JONOVÁ Jitka (eds.), Československo a Svatý stolec IV. Diplomatická korespondence a další dokumenty 1928–1934, MÚA AV ČR Praha 2020.
 • HAJDINOVÁ Eva –KONRÁD Ota –MALÍNSKÁ Jana (eds.), Edvard Beneš, Němci a Německo sv. II., Edice dokumentů 1919–1935, 1. díl (1919–1928), Praha 2015.
 • HAJDINOVÁ Eva –KONRÁD Ota –MALÍNSKÁ Jana (eds.), Edvard Beneš, Němci a Německo sv. II., Edice dokumentů 1919–1935, 2. díl (1929-35), Praha 2016.
 • HÁJKOVÁ Dagmar –KALIVODOVÁ Eva (eds.), Deníky Edvarda a Hany Benešových v období první světové války (1915-1918), Lidové Noviny, edice Ego, Praha 2013.

Articles

 • HAJDINOVÁ EVA, Život francouzských navrátilců ke kalvinismu v 18. století, Konverze v kontextu nucené převýchovy hugenotů v laických kongregacích, Historica Olomucensia, Sborník prací historických 62-2022, s.138-155.
 • HAJDINOVÁ Eva, Konflikt loajalit. Postoje slovenského episkopátu v procesu složitého provádění modu vivendi 1928–1935, Historický časopis, roč. 67, č. 1 (2019), s. 53-81.
 • HAJDINOVÁ Eva – HÁJKOVÁ Dagmar, „Mais Paris demeure un phare…“ Influences de la France dans la vie d´Edvard et Hanan Beneš avant 1919, in: Revue des études slaves, Paris, LXXXVI/4, 2015, p. 449-472.
 • HAJDINOVÁ Eva, Předtoleranční a toleranční nekatolíci v Čechách jako příklad omezené, avšak charakteristické skupiny drobné inteligence, Cornova 5 (2/2015), s. 35-60.
 • HAJDINOVÁ, Eva, Les phénomènes eschatologiques et sectaires dans le milieu reformé bohême aux 17e et 18e siècles : un essai de l´analyse comparée avec le cas français, Bulletin de la Société historique du protestantisme français, tome 161 (2/2015), pp. 213-241.
 • HAJDINOVÁ, Eva, Přežívající praxe ilegálních sňatků a křtů francouzských hugenotů v 18. století, osvícenský diskurz a dědické právo jako podstatné pilíře v procesu prosazení náboženské tolerance, Cornova 5 (1/2015), s. 7-33.
 • HAJDINOVÁ, Eva, Bohemian Non¬Catholics and Languedoc nouveaux¬convertis: Prophetic and Sectarian Movements in a Comparative Perspective, Acta Comeniana, 27 (LI), 2013, pp. 139-173.
 • KALIVODOVÁ Eva, From the “Young Czech Student Working For the Freedom of his Country” to a Great Diplomat: Beneš’s Image During the First Word War in France, In: Ota KONDRÁD – René KÜPPER (eds.) Edvard Beneš: Vorbild und Feindbild, Politische, historiographische und mediale Deutungen, München 2013, pp. 15-35.
 • KALIVODOVÁ Eva, Désert biblique : originalité des protestants français ou mode de résistance plus universel ? Regard comparé sur la résistance religieuse des monts de Lacaune et de la seigneurie de Jilemnice au XVIIIe siècles, In: La coexistence religieuse dans la paix (XVIe-XIXe siècles), Liame, n°21, Montpellier 2011, pp. 163-187.
 • KALIVODOVÁ Eva – KLUSÁKOVÁ Luďa – KŘÍŽOVÁ Markéta – KOWALSKÁ Eva – TEUILIÈRE Laure, Discriminating Borders and Intolerant Identities, In: Luďa KLUSÁKOVÁ – Martin MOLL (eds.), Crossing the Frontiers and Resisting Identities, Edizioni Plus Pisa 2010, pp. 335-341.
 • KALIVODOVÁ Eva, Frontiers and identities in the religious and philosophical concepts, practices and beliefs In: Luďa KLUSÁKOVÁ– Martin MOLL (eds.), Crossing the Frontiers and Resisting Identities, Pisa 2010, pp. 293-301.
 • KALIVODOVÁ Eva, The Opočno religious rebellion and its consequences in the context of the Carolinian Counter-Refomation, In: Luďa KLUSÁKOVÁ –Martin MOLL (eds.), Crossing the Frontiers and Resisting Identities, Pisa 2010, pp. 155-172.
 • IRA Jaroslav–KALIVODOVÁ Eva –LARGUÈCHE Aladin–SARGENT Andrew, Resistances in the Field of Frontiers and Identities: a New Connecting Theme or an Interdisciplinary Tool for Comparative Research? In: KLUSÁKOVÁ Luďa–MOLL Martin (eds.), Crossing Frontiers, Resisting Identities, Pisa 2010, pp. 103-121.
 • KALIVODOVÁ Eva, Bludaři i sektáři církve pouště. Cesta českých nekatolíků k získání náboženské svobody“, Dějiny a současnost 7, 2009, s. 40-43.
 • KALIVODOVÁ Eva, Crossing the Confessional Border: a Possible Path towards Religious Tolerance in the Bohemian and French Kingdoms? In: G. HALFDANARSON (ed.), Discrimination and Tolerance in Historical perspective, Pisa 2008, s. 125-147.
 • KALIVODOVÁ Eva, Odlesk rezistencí aneb bipolarita protireformačních politik v 18. století na příkladu Jilemnického panství a vesnic pohoří Lacaune, In : Zdeněk R. NEŠPOR (ed.), Nekatolíci v Českých zemích v 18. století, Ústní nad Labem 2007, s. 233-253.
Úvod > Institute > People > Eva Hajdinová