Boris Mosković

PhDr. Boris Mosković

Post

 • Member of the Seminar for Contemporary History

Contakt

Field of Interest

 • History of Yugoslavia and Czechoslovakia of teh 20th century
 • Czechoslovak-Yugoslav relations in the 20th century
 • Nacionalism and inter-ethnic relations in South-Eastern Europe
 • Communist movements
 • History of Historiography

Academic Posts

 • since 2022: lector, Ústav světových dějin FF UK
 • since 2016: professional staff, Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.

Education

 • since 2015: Ph.D. study in General History, Faculty of Arts, Charles University, Prague
 • 2016: PhDr. State Exam, Study Program of Historical Sciences
 • 2014–2015: Master Study in History – Southern European Studies, Faculty of Arts, Charles University, Prague
 • 2010–2014: Bachelor Study in History – European Studies – Southern European Studies, Faculty of Arts, Charles University, Prague
 • 2006–2010: Gymnázium Ostrov

Research and Study Visits

 • Od 2014: regular research stays in Zagreb and Belgrade and cooperation with scientific and academic institutions (Institut za noviju istoriju Srbije, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu ad.).

International Conferences and Invited Lectures (selected)

 • MOSKOVIĆ, B.: Češka balkanistika i studij povijesti, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 23. 11. 2019
 • MOSKOVIĆ, B.: Stari problemi i novi izazovi: jugoslavenski socijalizam i vladajuća politička elita na prekretnici (1972–1976) – 4th International Conference Socialism on the Bench: Continuities and Innovations; Pula, Chorvatsko, 26.–28. 9. 2019.
 • MOSKOVIĆ, B.: Partija kao arena za sukobljavanje: konfrontacije između čelnih jugoslavenskih komunista i njihova recepcija u javnom prostoru 1988.–1990. – 3th International Conference Socialism on the Bench: Communists and Communist Parties: Policies, Actions, Debates; Pula, Chorvatsko, 27.–29. 9. 2017.

Memberships in University and Academy of Science bodies 

 • od 2019: member of Collegium of popularizers of the Academic Council of the Academy of Sciences of the Czech Republic
 • od 2017: Member of Cold War Research Group (CWRG) – Institut pro studium strategických regionů (ISSR) UK, 2018–2020 Deputy of Head of CWRG

Research Grants

 • 2021–2024: Co-researcher of GA ČR „Krize – reforma – (ne)stabilita. Jugoslávský socialistický systém v aktérské perspektivě (1980–1986/1987)“
 • 2019–2021: Co-researcher of GA ČR „Na cestě k dějinnému vrcholu? Vznik Československa v proměnách historiografie, 1918–1992/1993“
 • 2017–2019: Main researcher of GA UK „Titoismus – patriotismus – nacionalismus. Proměny názorově-ideových preferencí uvnitř srbské společnosti v přístupu k národnostní otázce v období první poloviny osmdesátých let“
 • 2016–2018: Co-researcher of  GA ČR „Maffie – mýtus a realita. Formování obrazu domácího protirakouského odboje v kolektivní paměti meziválečného Československa“
 • 2014: Main researcher of VG FF UK „Chorvatsko na rozcestí. Vnitropolitický vývoj Chorvatska od začátku roku 1989 do prvních pluralitních voleb v roce 1990“

Awards

 • 2021:  Cena Wacława Felczaka a Henryka Wereszyckého udělovaná Historickou fakultou Jagellonské univerzity a Polským sdružením historiků nejvýznamnějším publikacím o dějinách střední a východní Evropy (za monografii Fenomén Maffie: Český (domácí) protirakouský odboj v proměnách 20. století, společně s J. Hálkem).
 • 2020: Cena nadačního fondu Jaroslava a Anny Krejčích pro mimořádně talentované vědecké pracovníky v humanitních vědách do 35 let.
 • 2019: Cena předsedkyně AV ČR za vynikající vědecký výsledek (člen autorského týmu publikace Republika československá 1918–1939)

Main Publications:

Monographs

 • JANKO, Jan – PODANÝ, Václav – BARVÍKOVÁ, Hana – MOSKOVIĆ, Boris: Bohumil Němec – Vzpomínky, Praha: NLN, 2021.
 • HÁLEK, J – MOSKOVIĆ, B.: Fenomén Maffie. Český (domácí) protirakouský odboj v proměnách 20. století. Praha: Academia, 2020.
 • HÁLEK, J. – MOSKOVIĆ, B.: Ve službách Maffie? Český domácí protirakouský odboj (1914–1918) v zrcadle ego-dokumentů. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2018.
 • MOSKOVIĆ, B.: Mezi Titem a Tuđmanem. Chorvatsko v letech 1989–1990. Praha: Vydavatelství Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, 2017.

Studies in Impact journals

 • HÁLEK, J. – MOSKOVIĆ, B.: „The Milada Paulová’s Syndrome“ – The Life’s Work of the Czech Scholar and its Influence on the Historiography in the Socialist Yugoslavia (1945–1991), Acta Histriae, roč. 25, č. 4, 2017, s. 1071–1092, IF 0,523 (2017).

Studies in peer-reviewed journals

 • MOSKOVIĆ, B.: Jaký to mělo smysl?“ Historikové a debaty o vzniku Československa a Jugoslávie: bilance z konce 80. let 20. století, Slovanský přehled, 2021, č. 2, s. 399– 448.
 • HÁLEK, J. – MOSKOVIĆ, B.: „The Past is Still Alive“: The Czech anti-Austrian Resistance as Symbol and Matter of Politics (1918–1925), Střed-Centre, 1/2019, s. 11–31.
 • HÁLEK, J. – MOSKOVIĆ, B.: „Maffie“ (1914–1918) pohledem československé historiografie: strategie – význam – interpretace, Český časopis historický, 2018, č. 3, s. 733–763.
 • MOSKOVIĆ, B.: Srbská otázka v Chorvatsku v letech 1989–1990, Slovanský přehled, 2016, č. 2, s. 277–309.
 • MOSKOVIĆ, B.: Chorvatsko na počátku cesty ke svobodným volbám, Porta Balkanica, 2015, č. 2, s. 35–50.
 • MOSKOVIĆ, B.: Ve víru jugoslávské krize. Chorvatsko na počátku roku 1989, Dvacáté století – The Twentieth Century, 2015, č. 1, s. 77–92.

Chapters in monographs

 • VOJTĚCHOVSKÝ, O. – MOSKOVIĆ, B. – PELIKÁN, J.: Yugoslavism Throughout the Twentieth Century: Developments and Tendencies. In: A. Hudek – M. Kopeček – J. Mervart (edd.), Czechoslovakism. Abingdon: Routledge, 2022, s. 433–461.
 • MOSKOVIĆ, B.: Chorvatská otázka 1943–1990. In: Jan Rychlík a kol.: Mezi Terstem a Istanbulem. Praha: Vyšehrad, 2020, s. 71–84.
 • MOSKOVIĆ, B.: Srbská otázka 1966–1989. In: Jan Rychlík a kol.: Mezi Terstem a Istanbulem. Praha. Vyšehrad, 2020, s. 139–152.
 • MOSKOVIĆ, B.: „Teď už je odpovědnost na nás“: Jugoslávie na přechodu do post-titovské éry. In: P. Stehlík (ed.): Od moravských luk k balkánským horám. Brno: Matice moravská, 2019, s. 366–373.
 • VOJTĚCHOVSKÝ, O. – MOSKOVIĆ, B. – PELIKÁN, J.: Hlavní vývojové tendence jugoslávství v průběhu 20. století, in: A. Hudek – M. Kopeček – J. Mervart (edd.): Čechoslovakismus, Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2019, s. 394–420.
 • MOSKOVIĆ, B.: Partija kao arena za sukobljavanje. Hrvatska i konfrontacije između čelnih jugoslavenskih komunista krajem 1980-ih godina. In: I. Duda (ed.), Komunisti i komunističke partije: politike, akcije, debate. Zagreb: Srednja Europa, 2019, s. 61–82.
 • MOSKOVIĆ, B.: Vznik Československa jako historiografické téma (1953–1968). In: Historie jako vášeň i poslání. K životnímu jubileu docenta Martina Kučery. Praha: Ústav T. G. Masaryka 2018, s. 157–164.
 • MOSKOVIĆ, B. – HÁLEK, J.: Výběrová bibliografie. In: D. Hájková – P. Horák (eds.): Republika československá 1918–1939. Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2018, s. 965–970.
 • MOSKOVIĆ, B.: Jovan Rašković (1929–1992). Nevyslyšený „ćaća“ chorvatských Srbů. In: M. Bárta – M. Kovář (eds.): Lidé a dějiny: k roli osobnosti v historii v multidisciplinární perspektivě. Praha: Academia 2017, s. 805–830.
 • MOSKOVIĆ, B.: Marné naděje a nenaplněná očekávání. Bělehradská návštěva amerického státního tajemníka Jamese Bakera v červnu 1991 pohledem jugoslávského tisku. In: S. Tumis – J. Koura – J. Soukup (eds.): Kapitoly z britských a amerických dějin. Praha: Vydavatelství Filozofické fakulty UK, 2015, s. 324–337.
Úvod > Institute > People > Boris Mosković