Drahomír Suchánek

doc. PhDr. ThLic. Drahomír Suchánek, Ph.D., Th.D.

Post

 • Associate Professor
 • Head of the Seminar of Medieval History
 • Study Official of doctoral studies

Contact

 

Research Interests

 • Church History in the Interdisciplinary Perspective
 • General Medieval History (specialization to Latin Middle Ages)
 • Detailed specialisation: papal election, the medieval papacy, Ottonian empire

Academic Posts

 • since 2016: Senior Lecturer, Department of Philosophy, Faculty of Philosophy and Arts, University West Bohemia
 • since 2010: Senior Lecturer, Institute of World History, Faculty of Arts, Charles University
 • 2007-2015: Senior Lecturer, Departement of Anthropology, Faculty of Philosophy and Arts, University West Bohemia
 • 2005-2011: Research Specialist, the Experimental programme of the Ministry of Education, Youth and Sports, no. MSM 0021620827 „České země uprostřed Evropy v minulosti a dnes“, FF UK
 • 2005: Research Specialist, Institute of Contemporary History, the Czech Academy of Sciences
 • 2002-2004: Research Specialist, Centre of the History of Science, the Czech Academy of Sciences

Education

 • 2023: Habilitation, General and World History (doc.)
 • 2006–2010: Catholic Theological Faculty, Charles University, Postgraduate Programme in Catholic Theology, Department of Pastoral Theology and Law Sciences (attained degree: Doctor of Theology – Th.D.)
 • 2008: State Rigorous Exam, Catholic Theological Faculty, Charles University (attained degree: Licentiate of Theology – LTh)
 • 2002–2005: Faculty of Arts, Charles University, Postgraduate Programme in Middle Age History, Institute of World History (attained degree: Doctor of Philosophy – PhD)
 • 2002: State Rigorous Exam, Faculty of Arts, Charles University; attained degree: Doctor of Philosophy (PhDr.)
 • 2000–2001: Study Programme Socrates at the Universität Bayreuth, Germany
 • 1997–2001: A master study of History, Faculty of Arts, Charles University
 • 1990–1998: A master study of Catholic Theology, Catholic Theological Faculty, Charles University

Fellowships

 • 2022 (November): Universität Regensburg, Germany
 • 2019 (May): Universität Passau, Germany
 • 2018 (May): Freie Universität Berlin, Germany
 • 2015 (October): Universität Konstanz, Germany
 • 2011 (October): Archivio Segreto Vaticano, Città del Vaticano
 • 2009 (November): Archivio Segreto Vaticano, Città del Vaticano
 • 2003 (November): Universität Wien, Austria
 • 2003 (March-April): Universität Konstanz, Germany
 • 2000/01 (October-January): Universität Bayreuth, Germany

International conferences, workshops and invited

 • The 12th Congress of Czech Historians, Ústí nad Labem, University of Jan E. Purkyně, 20-22 September 2022, paper: Perspektivy a tendence výzkumu církevních dějin
 • Conference Místa setkávání: prostor a jeho narativy, Prague, Faculty of Arts, Charles University, 27 May 2021, paper: Setkávání, komunikace a dějiny
 • Trnava University in Trnava, Faculty of Law (Slovakia), 14 November 2018, invited speaker lecture: Právo exklusivity při papežských volbách
 • Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Poland), 8 November 2018, Lecture, invited speaker: Kościół państwowy w epoce wladzy rządu dynastii ottońskiej i salickiej
 • The International Congress Trnava Law Days 2018, Trnava, Faculty of Law, Trnava University in Trnava. 20 –21 September 2018, paper: Renovatio imperii Oty III.: návrat k organizačním a právním základům římské říše?
 • Conference Thiddag. Intelektuál a říšský biskup: říšská církev a střední Evropa = Thiddag. Intellektueller und Reichsbischof: Reichskirche und Mitteleuropa, Faculty of Arts, Charles University, Prague, 3–4 October 2017, paper: Bischof Thiddag und das Bischofsideal der Reichskirche am Anfang des 11. Jahrhunderts
 • Conference Roman Law and Christianity, Faculty of Law, West Bohemian University, Plzeň, 26–27 May 2017, paper: Recepce římského práva a jeho vliv na utváření gregoriánské reformy (Reception of Roman Law and its influence on the formation of the Gregorian reform)
 • Conference of Modernization of the Church from the Abolition of the Jesuit Order to Second Vatican Council, Faculty of Arts, University of Ostrava, Plumlov, 19–20 May 2016, paper: Mezi modernizací a konzervativismem – nelehký pontifikát papeže Pia IX. (Between modernization and conservatism – difficult pontificate of Pius IX)
 • Lehrstuhl für Mittelalters, Universität Passau, Germany, 24 November 2015, invited speaker lecture: Papsttum im Mittelalter
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Poland, 6 November 2014, invited speaker lecture: Powstanie i rozwój Państwa Kościelnego w średniowieczu
 • Conference „… ut sciat, ad quod ingreditur“ 1101–2011, Westmoravian College, Třebíč, 15–16 September 2011, paper: Reforma říšských benediktinských klášterů v 11. století (The reform of the imperial Benedictine monasteries in the 11th century)
 • Workshop „Unruhige“ dreißiger Jahre. Auf dem Weg zum Zweiten Weltkrieg, Faculty of Arts, Charles University, Prague, 14. May 2010, paper: Wahl Pius XII.
 • Conference Metternich and his time, Faculty of Arts, West Bohemian University, Plzeň, 23–24 April 2009, paper: Kancléř Metternich a rakouské intervence do papežských voleb (Chancellor Metternich and Austrian intervention in the papal elections)
 • Conference Church of the 19th and 20th centuries in the Slovak and Czech historiography,  Catholic University of Ružomberok, Slovakia, 22–23 April 2009, paper: Ludwig Wahrmund a církevní a právní dějiny (Ludwig Wahrmund and Church and Legal History)
 • Conference: Kościoł w monarchiach Przemyślidów i Piastów, Gniezno, Poland, 21–24 September 2006, paper: Ohlasy a vlivy bojů o investituru v českém prostředí (The Receptions and Influences of Investiture Controversy in Czech Background)
 • Conference Fifth European Social Science History Conference, Humbolt-Universität Berlin, Germany, 24–27 March 2004, paper: Transforming the National Health Care after WWII: Czechoslovak Case (together with Pavel Paleček)

Conference Organization and Conference Sections

 • The 12th Congress of Czech Historians, Ústí nad Labem, University of Jan E. Purkyně, 20-22 September 2022 (Garant of Panel České církevní dějiny a jejich postavení a význam v historiografii)
 • International Conference Saint Ludmila – Ženy v christianizaci střední Evropy (Women in the Christinization of Central Europe), Prague, Charles University, 26 – 27 May 2021
 • International Conference University and Republic, 1918-2018, Prague, Charles University
 • International Conference Thiddag. Intelektuál a říšský biskup: říšská církev a střední Evropa = Thiddag. Intellektueller und Reichsbischof: Reichskirche und Mitteleuropa, Praha, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 3 – 4 October 2017

Research Grants and Stipendium

 • since 2022: Collaborator at the Programme Cooperatio, Area „History“, Charles University
 • 2017-2021: Collaborator at the Programe Progres Historie – klíč k pochopení globalizovaného světa, Charles University
 • 2017: Co-researcher of the Project Česko-německého fondu budoucnosti, no. 4­17­7797 Thiddag: Říšský biskup a intelektuál / Thiddag: Reichsbischof und Intellektueller
 • 2015 Researcher at the Programme Podpora pedagogické práce akademických pracovníků a profilace a inovace studijních programů na úrovni předmětů/kurzů; Topic: Inovace výuky předmětu Úvod do studia historie (Innovation of the Lectures of the Introduction into the History Study); Charles University (Co-researchers: doc. PhDr. Dana Picková, CSc., doc. PhDr. Václav Drška, Ph.D.)
 • 2012–2016: Co-researcher of the Project PRVOUK P12 – Historie v interdisciplinární perspektivě (History in an Interdisciplinary Perspective), Charles University
 • 2009–2011: Researcher of the Grant Agency of the Czech Republic, no. GP401/09/P128, Project: „Právo exklusivity a možnosti ovlivnění papežských voleb“ (The right of exclusion and the possibilities to influence of papal elections)
 • 2005–2011: Researcher of the Experimental Project MSM 21620827, České země uprostřed Evropy v minulosti a dnes (The Czech lands in the middle of Europe in the past and today)
 • 2004–2005 Co-researcher of the Grant Agency of the Czech Republic project, no. 409/04/1401, Komunistické Československo na přelomu 50. a 60. let. Od utužování režimu k liberalizaci 1958–1963 (Communist Czechoslovakia at the turn of the 1950s and 1960s. From consolidation to liberalization, 1958–1963), main solver: doc. PhDr. Jiří Pernes, CSc.
 • 2002–2003: stipendium of the Foundation „Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových”
 • 2001–2002: cooperation on a research project of the Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic RB 21/41/99, Československý exil 1948–1989 (Czechoslovak Exil 1948-1989, main solver: doc. PhDr. Jiří Pernes, CSc.)

Main Publications

 Monographs

 • Suchánek Drahomír. In nomine Domini: papežské volby v období gregoriánské reformy. Praha: Karolinum, 2022. 468 str. ISBN 978-80-246-5264-1.
 • Izdný, Jakub – Suchánek, Drahomír – Tomíček, David a kol. Amicis omnia sunt communia: integrace a dezintegrace v dějinách, společnosti a literatuře. Praha: Karolinum, 2022. 326 str. ISBN 978-80-246-5353-2.
 • Suchánek, Drahomír – Drška, Václav. Církevní dějiny: Novověk. Praha: Grada, 2018. 504 str. ISBN 978-80-247-3720-1.
 • Suchánek, Drahomír – Drška, Václav. Církevní dějiny: Antika a středověk. Praha: Grada, 2013. 432 str. ISBN 978-80-247-3719-5.
 • Suchánek, Drahomír. Ius exclusivae: právo exklusivity při papežských volbách. Praha: Aleš Skřivan ml., 2012. 270 str. ISBN 978-80-86493-32-9.
 • Horčička, Václav – Suchánek, Drahomír – Županič, Jan. Dějiny Lichtenštejnska. Praha: NLN, 2011. 232 str. ISBN 978-80-7422-111-8.
 • Suchánek, Drahomír. Imperium et sacerdotium: říšská církev na přelomu prvního a druhého tisíciletí (ediční řada Fontes, sv. 4). Praha: FF UK, 2011. 342 str. ISBN 978-80-7308-338-0.
 • Suchánek, Drahomír. Inventář pozůstalosti Adolfa Procházky. Životopis. Dokumenty (Prameny a studie k dějinám československého exilu 1948-1989, sv. 11). Brno: Stilus Press, 2008. 162 str. ISBN 978-80-87122-02-0.

Chapters in monographs

 • Suchánek, Drahomír. Východofranská říše mez decentralizací a jednotou – příspěvek k integraci franského prostoru po vymření karolínské dynastie, in: Izdný, Jakub – Suchánek, Drahomír – Tomíček, David a kol. Amicis omnia sunt communia: integrace a dezintegrace v dějinách, společnosti a literatuře. Praha: Karolinum, 2022, s. 63–75. ISBN 9788024653532.
 • Drška, Václav – Suchánek, Drahomír. Říše za doby kněžny Ludmily: čas „nových“ králů, in: Jakub Izdný a kolektiv autorů. Ludmila: kněžna a světice. Praha: NLN, 2020, s. 226–247. ISBN 978-80-7422-764-6.
 • Suchánek, Drahomír. Církev doby Václava IV. – světla a stíny české církve na přelomu 14. a 15. století. In: Jiří Kuthan, Jakub Šenovský a kolektiv autorů. Václav IV.: římský a český král a počátky husitské revoluce. Praha: NLN, 2019, s. 175–187. ISBN 978-80-7422-722-6.
 • Suchánek, Drahomír. Gerbert z Aurillacu (kolem 950–1003): „papež čaroděj“ a idea obnovy římského impéria. In: Bárta, Miroslav, Kovář, Martin a kolektiv autorů. Lidé a dějiny: k roli osobnosti v historii v multidisciplinární perspektivě. Praha: Acadmia, 2017, s. 147–165. ISBN 978-80-200-2716-0.
 • Suchánek, Drahomír. „Nostrum, nostrum est Romanum Imperium…“ Vztahy císařství a papežství v období vlády saské dynastie. In: Kovář, Martin, Drška, Václav a kolektiv autorů. Kapitoly z obecných dějin: Panu profesorovi s láskou… Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2014, s. 21–40. ISBN 978-80-7308-521-6.
 • Suchánek, Drahomír. Die Reform der benediktinischen Reichsklöster im 11 Jahrhundert. In: Matějek, Marek, Bachhofer, Heidemarie a kolektiv autorů. Benediktiner: Leben, Geschichte und Gegenwart. St. Pölten: Diözesanarchiv, 2012, s. 92–111. ISBN 978-3-901863-41-7.
 • Suchánek, Drahomír. Reforma říšských benediktinských klášterů v 11. století. In: Matějek, Marek a kolektiv autorů. Benediktini ve středověku. Třebíč: Amaprint-Kerndl, 2011, s. 86–103. ISBN 978-80-87385-10-4.
 • Suchánek, Drahomír. Adolf Procházka. In: Marek, Pavel a kolektiv autorů. Jan Šrámek a jeho doba. Brno: CDK, 2011, s. 256–267. ISBN 978-80-7325-252-6.

Studies in peer-reviewed journals

 • Suchánek, Drahomír. Dekret In nomine Domini a role kardinálů při papežské volbě. Revue církevního práva 26 (2020), č. 80–3, s. 55–71. ISSN 1211-1635.
 • Suchánek, Drahomír. Papal Elections on the Eve of Issuance of the Papal Decree In nomine Domini – Historical Analysis of the Election of Popes Stephen IX and Nicholas II. West Bohemian Historical Review 10 (2020), č. 2, s. 143–166. ISSN 1804-5480.
 • Drška, Václav – Izdný, Jakub – Suchánek, Drahomír. Einleitung: Licht und Schatten des Frühmittelalters in Mitteleuropa. In: Drška, Václav – Izdný, Jakub – Suchánek, Drahomír (eds.). Thiddag: Intellektueller und Reichsbischof. Reichskirche und Mitteleuropa (Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et historica 1/2019), s. 7–27. ISSN 0567-8293 / ISSN 2464-7055.
 • Suchánek, Drahomír. Bischof Thiddag und das Bischofsideal der Reichskirche am Anfang des 11. Jahrhunderts. In: Drška, Václav – Izdný, Jakub – Suchánek, Drahomír (eds.). Thiddag: Intellektueller und Reichsbischof. Reichskirche und Mitteleuropa (Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et historica 1/2019), s. 89–100. ISSN 0567-8293 / ISSN 2464-7055.
 • Suchánek, Drahomír. Řehole na rozcestí: církevně-historické perspektiv existence řeholního života ve 20. století. KUDĚJ – Časopis pro kulturní dějiny 19 (2018), č. 1, s. 1–12. ISSN 1211-8109.
 • Drška, Václav – Suchánek, Drahomír. Tridentský koncil a jeho reformní opatření – 1. část. Revue církevního práva 23 (2017), č. 68–3, s. 55–74. ISSN 1211-1635.
 • Drška, Václav – Suchánek, Drahomír. Tridentský koncil a jeho reformní opatření – 2. část. Revue církevního práva 23 (2017), č. 69–4, s. 73–91. ISSN 1211-1635.
 • Suchánek, Drahomír. Odkaz Karla IV.: teorie a praxe vlády středověkého panovníka. Revue církevního práva 22 (2016), č. 65/3, s. 11–23. ISSN 1211-1635.
 • Suchánek, Drahomír. Zánik církevního státu. Historický obzor 25 (2014), č. 7/8, s. 146–153. ISSN 1210-6097.
 • Suchánek, Drahomír. The End of the Right of Exclusion. The Twentieth Century/Dvacáté století 5 (2013), č. 2, s. 127–137.
 • Suchánek, Drahomír. Mariano Rampolla del Tindaro – der exkludierte Papst. Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni 5 (2013), č. 2, s. 83–97. ISSN 1802-0364.
 • Suchánek, Drahomír. Historical and Legal Milestones of Medieval Papal Elections. West Bohemian Historical Review 2 (2012), č. 1, s. 27–40. ISSN 1804-5480.
 • Suchánek, Drahomír. Papal Designation. West Bohemian Historical Review 1 (2011), č. 2, s. 13–25. ISSN 1804-5480.
 • Suchánek, Drahomír. Papal elections and the Influence of Secular Authority. Part I – From the Beginning of Papal Elections to the End of the 9th Century. Prague Papers on History of International Relations 2 (2010), č. 2, s. 11–20. ISSN 1803-7356.
 • Suchánek, Drahomír. Die Wahl Pius XII. Prague Papers on History of International Relations 2 (2010), č. 1, s.  213–218. ISSN 1803-7356.
 • Suchánek, Drahomír. The Papal Conclave in 1903 and the Problem of Austrian Exclusivity. Prague Papers on History of International Relations 2009, s. 267–287. ISSN 1803-7356 / ISBN 978-80-7308-296-3.
 • Suchánek, Drahomír. Vláda žen. Autorita a postavení panovnic na počátku vrcholného středověku. In: Historický obzor 18 (2007), č. 1-2, s. 19–30. ISSN 1210-6097.
 • Suchánek, Drahomír. Autoritativní jednání středověkých vládců (příspěvek k problému legitimity výkonu vlády) (spoluautor Drška, Václav). In: Totalitarismus III: Totalita, autorita a moc v proměnách času a prostoru. Budil, Ivo T. / Zíková, Tereza (edd.). Praha: Dryada, 2007, s. 20–31. ISBN 978-80-87025-15-4.
 • Suchánek, Drahomír. Počátky exilové politiky Československé strany lidové. Adolf Procházka, Adolf Klimek a boj o Šrámkovo nástupnictví (1948-1953). Soudobé dějiny 14 (2007), č. 4, s. 651–681. ISSN 1210-7050.
 • Suchánek, Drahomír. Vyvlastnění Pražského sanatoria v Praze-Podolí: příspěvek k dějinám znárodňování ve zdravotnictví. Dějiny věd a techniky 37 (2004), č. 4, s. 201–218. ISSN 0300-4414.
 • Suchánek, Drahomír. Katolická církev a „kulturní boj“. Teologie a společnost 1 (2003), č. 2, s. 3–8. ISSN 1214-0740.
 • Suchánek, Drahomír. Modus vivendi: diplomatická jednání mezi ČSR a Vatikánem. Revue církevního práva 8 (2002), č. 23/3, s. 205–224. ISSN 1211-1635.
 • Suchánek, Drahomír. Bismarckův „kulturní boj“: kořeny, příčiny, souvislosti. Historický obzor 11 (2000), č. 11/12, s. 248–258. ISSN 1210-6097.
Úvod > Institute > People > Drahomír Suchánek