Luďa Klusáková

prof. PhDr. Luďa Klusáková, CSc.

Funkce

 • vedoucí semináře obecných a komparativních dějin

Kontakt

 • E-mail: luda.klusakova@ff.cuni.cz
 • Telefon: +420 221 619 254
 • Místnost č. 302B
 • Konzultace

Odborné zaměření

 • Srovnávací studium modernizace měst a městských sítí v centrech a periferiích novověké Evropy
 • Cestopisný obraz měst, společnosti, regionu
 • Obraz města jako obraz druhého – sebeidentifikační procesy, stereotypy, autostereotypy
 • využívání kulturního dědictví a historie ve strategiích místního a regionálního rozvoje a při identifikaci s vyšším celkem

Vzdělání a zaměstnání

 • 2009: Profesorské řízení na Filozofické fakultě Univerzity Palackého, Olomouc
 • 2005: Habilitace, FF UK
 • od září 2000: Vedoucí Semináře obecných a komparativních dějin
 • od 1988: Docentka obecných dějin novověku, Katedra obecných dějin FF UK
 • 1978–1987: Odborná asistentka, Katedra obecných dějin FF UK, Praha
 • 1973–1974: Odborná asistentka, Archiv Univerzity Karlovy, Praha
 • 1974–1978: Postgraduální studium historie na FF UK
 • 1974: Rigorosum z historie, FF UK
 • 1968–1973: Studium oboru historie – francouzština na FF UK
 • 1968: Bacalaureat, United Nations International School, New York

 

Granty – projekty – mezinárodní afiliace

 • 2017–2020: Projekt REACH H2020 ID 769827 – koordinátorka, vedoucí pracovní skupiny
 • 2005–2010: Cliohres.net koordinátorka, členka vedení a vedoucí pracovní skupiny Hranice a identity (excelentní badatelská síť 6. rámcového programu EK)
 • 2017–2022: TEMA+ Erasmus Mundus Masters´Joint Degree Program – akademická koordinátorka
 • 2010–2017: TEMA Erasmus Mundus Joint Masters´Degree Program – akademická koordinátorka
 • 1999–2009: Katedrální koordinátorka programu Erasmus/Socrates
 • 2000–2010: Clioh.net a Clioh.net2 (tematická síť Erasmus/Socrates) koordinátorka za UK
 • 2006–2009: TEMA – projekt s ELTE Budapešť pro tvorbu Erasmus Mundus MA programu (koordinátorka spolu s FHS UK, Yasar Abu Ghosh)
 • 2006–2007: členka Review panel pro projekt Eurocores, ESF, Štrasburk
 • 2015–2016:Panel Member of the ERC Advanced Grant Call 2015, SH6
 • 2012, 13, 14: Institut Universitaire de France (IUF), členka poroty pro juniorské projekty
 • 2011: Členka hodnotícího panelu pro 7. rámcový program EK – SSH -1,2,3 , EC Directorate General for Research and Innovation
 • 2006–2012: Členka vědecké rady mezinárodního doktorského programu TU Eindhoven, UK a University v Plovdivu

Zahraniční přednáškové pobyty

 • 2015: Bialystok, v rámci programu Erasmus
 • 2013: EHES, Paříž – 14 dní – přednáškový a studijně – pracovní pobyt
 • 2005: Université de Paris 1 – Sorbonne (10 dní)
 • 2003:  University of Tampere (5 dní, mezinárodní doktorský seminář v programu Ester)
 • 2002: Université de Toulouse II – Le Mirail (2 měsíce)
 • 2001: Université de Toulouse II – Le Mirail (14 dní)
 • 1999: University of Tampere (14 dní)
 • 1990: University of Nebraska at Omaha (1 měsíc)

Badatelské pobyty krátkodobé

 • 2002, 2006, 2007: Toulouse – Auch, Archives departmentales – Universita le Mirail
 • 1991, 1994, 2012: Universita  Bialystok
 • 1998, 2007: Universita Paul Valéry – Montpellier III (1 měsíc), 14 dní
 • 1999: Institute for Humane Sciences, Vídeň (3 měsíce Mellon Fellowship)
 • 1997: University Leiden, Vídeň, Mnichov
 • 1991: Universita Leiden (2 měsíce)
 • 1990: Universita Charles de Gaulle, Lille
 • 1988: Historický ústav akademie věd, Tallinn
 • 1978: Universita Amsterdam (3 měsíce)

Vyznamenání

 • 2005: Chevalier de l´ordre des palmes académiques, řád udělený francouzskou vládou
 • 1999: Mellon Fellowship Award

Členství ve vědeckých společnostech

 • 1992: European Association for Urban History (EAUH) členka
  • 2004–2014: Členka mezinárodního výboruP
  • 2010–2012: Presidentka asociace
  • od 2014: Čestná členka mezinárodního výboru
 • od 1982:Česká demografická společnost
 • od 2001: Zástupce UK v  Radě asociace univerzit Europaeum

Invited  Speaker

 • Adaptation Strategies: Small Towns in Peripheral Regions. International Seminar of Routes towards Sustainability: The City that Adapts – Interviewing Societies, Cultures and the Built Environment, Ferrara, 4 December 2015. (Paola Spinozzi a Gianfranco Franz.)
 • Keynote speaker at the Urban History Days of Finnish Historical Society in Helsinki, Urban Interactions in Central Europe: Networking and Politics in the 20th Century; 2011
  The role of history, heritage, and musealisation of towns The XXI Century challenges to Urban and Regional planning: from the City to Megalopolis, Doctoral summer school, Barcelona University 11 – 15. 7. 2011
 • History and Cultural Heritage – Transfers Between Urban and Rural Culture. European Experience, in The City as a Culture – La ville produit culturel; session organizer prof. Marjatta Hietala, prof. Roger Chartier discussant; XXI. International congres of Historical Sciences, Amsterdam, 22. – 28. August 2010.
 • Contribution des petites villes et des régions à la construction d´identité(s) culturelle(s) européenne [Contribution of small towns and regions to the European cultural identity construction]. « Trajectoires de l’Europe,  unie dans la diversité depuis 50 ans»  session Spaces/ Cities and Regions, konference k 50. výročí římských dohod, Université Toulouse 16.3. – 17.3. 2007,
 • Ottomanisation of towns as cultural conquest – 16th century Ottoman expansion in Central Europe, Budapest, Atelier Franco-Hongrois, May 2006

Conference organizer

 • Session organization at the 14th International Conference of Urban History in Rome 2018
  Session organization at the 12th International Conference of Urban History, EAUH, Lisbon:  KLUSÁKOVÁ Luďa, IRA Jaroslav, OZOUF-MARIGNIER Marie-Vic: “Small Towns in Europe and Beyond, 20th-21st Century”.
 • Organization of  large international conference: Cities and Societies in Comparative Perspective. http://www.eauh2012.com/  ; EAUH President  and main organizer of 11. International Urban History Conference (Praha 29. 8. – 1.9. 2012), organized by European Association of Urban History (EAUH), cca 600 participants from all over the World.
 • Session organization at the 10th International Conference of Urban History in Ghent 2010

Project development

 • Project development for Horizon 2020 REACH
 • Erasmus + MJDE TEMA+ Territories – Heritage and Development. Investigator, Main Coordinator – Gábor Sonkoly, ELTE University (project obtained funding in sept. 2017
  Project development for Horizon 2020 Reflective Societies HeritUrba, Principal Investigator, 12,5 / 15,  did not obtain funding
 • Project development: ITN Marie Curie, UrbEX, co-investigator, Main Coordinator  Leicester University, ( 90,40% / 100%, did not obtain funding )
 • Dossier preparation, application of Charles University, application for Agence Universitaire de Francophonie, Faculty of Arts became member in January 2016

Výběrová bibliografie

 • KLUSÁKOVÁ Luďa et al., Small Towns in Europe in the 20th and 21st Centuries. Heritage and Development Strategies, Karolínum, Praha 2017, 159 s. , ISBN 978-80-246-3645-0
 • KLUSÁKOVÁ Luďa, Identifications of small peripheral towns at the turn of the 21st century: cultural heritage, use of historical examples, and revitalization strategies in comparative perspective, «Новое прошлое /The New Past», «История одного города»  (3/2017) , s. 65 – 80, DOI: 10.23683/ 2500-3224-2017-3-65-80
 • KLUSÁKOVÁ Luďa, Frontiers and Identites in the Context of Urban Studies: Hranice a identity v kontextu urbánních studií in Zářický, Aleš – Kadlec, Petr – Závodná, Michaela (red.): X. sjezd českých historiků, Ostrava 14.-16. 9. 2011. Svazek IV. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2015, s. 279 – 298,  ISBN 978-80-7464-352-1
 • KLUSÁKOVÁ Luďa, Zvláštní středoevropský typ města, nebo jen města ve střední Evropě?  In. Antonie Doležalová a kol., Střední Evropa na cestě od minulosti k budoucnosti, Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i. Praha 2014, 269 – 278.
 • KLUSÁKOVÁ, Luďa, Výjimečná univerzální hodnota jako zásadní kritérium hodnocení památek. Vývoj definice., in Třebíč. 10 let v elitní společnosti UNESCO 2003 – 2013, Třebíč MKS 2013, s. 6 – 9.
 • KLUSÁKOVÁ, Luďa: Urbánní historie v kontextu české historiografie a sociálních věd, in Úvod do urbánní antropologie, in SOUKUPOVÁ, B. – HROCH M. – SALNER P. – GODULA-WĘCŁAWOWICZ  R. (Editors) Praha 2012, s. 7 – 13,
 • KLUSÁKOVÁ, Luďa – Scholz, Milan (eds.), Pojetí prostoru v historické perspektivě, Praha 2012. 208 s. ISBN 978-80-246-2081-7.
 • Urban History – Trends, Debates, Issues. Convened by Jaroslav Miller, in Colloquia Journal of Central European History vol. XVIII, 2011, p. 98 – 119. Discussion with Donatella Calabi, Alexandre Cowan, Luďa Klusáková, Vincent Lemure, Fréderic Moret, Katalin Szende, Gábor Sonkoly, Rosemary Sweet and Nicolas Verdier.
 • KLUSÁKOVÁ Lud’a, Lo sguardo dell’altro: l’Europa centrale e i Balcani, in Il Rinascimento italiano e l’Europa, VI, Luoghi, spazi, architetture [In the gaze of the other: the central Europe and the Balkans, in: The Italian Renaissance and Europe, VI, Places , spaces , architectures], Treviso-Costabissara, Fondazione Cassamarca-Angelo Colla Editore, 2010, pp. 617-630. ISBN 978-88-89527-29-0
 • KLUSÁKOVÁ, Luďa, MOLL Martin, IRA Jaroslav, Larguèche Aladin, Kalivodová Eva, Sargent Andrew (eds.): Crossing  Frontiers, Resisting Identities, Edizioni Plus, Pisa University Press, Pisa 2010, 401 s.
 • KLUSÁKOVÁ, Luďa: Identities and Frontiers Perceived through the Lenses of Power and Culture in KLUSÁKOVÁ Luďa, MOLL Martin, IRA Jaroslav, Larguèche Aladin, Kalivodová Eva, Sargent Andrew (eds.): Crossing  Frontiers, Resisting Identities, Edizioni Plus, Pisa University Press, Pisa 2010, s. 279 – 292.

 

Úvod > Ústav > Vyučující > Luďa Klusáková