Aleš Skřivan

prof. PhDr. Aleš Skřivan, CSc.

Funkce

 • člen semináře novověkých dějin

Kontakt

Odborné zaměření

 • Evropské a mimoevropské (japonské, čínské) dějiny v 19. a 20. století.
 • Dějiny mezinárodních vztahů v 19. století.
 • Dějiny kolonialismu a koloniální politiky evropských velmocí.

Zaměstnání

 • 1997–dosud: Profesor světových a obecných dějin
 • 1991–2015: Zástupce ředitele Ústavu
 • 1991–2015: vedoucí semináře dějin mezinárodních vztahů a světové politiky/semináře novověkých dějin

Vzdělání

 • 1997: jmenování profesorem v oboru obecné a světové dějiny: Prof.
 • 1991: habilitace v oboru obecné dějiny: Doc.
 • 1987: obhajoba disertační práce: CSc.
 • 1963–1967: studium oboru historie–bohemistika na Filozofické fakultě UK

Zahraniční pobyty a stáže

 • V letech 1991–2017 uskutečnil 135 přednáškových, badatelských a studijních pobytů na univerzitách, v archivech a knihovnách v Bayeruthu, Berlíně, Essenu, Freiburgu, Hamburku, Heidelbergu, Janově, Kostnici, Londýně, Mannheimu, Miláně, Mnichově, Pasově, Řezně, Vídni, Saarbrückenu, a Tübingen.

Zahraniční konference a přednášky

 • Skřivan, Aleš: Zu den Anfängen der Beziehungen zwischen Bundesrepublik Deutschland und Volksrepublik China. Internationale Konferenz Deutschland und Europa nach dem 2. Weltkrieg. Entwicklungen, Verflechtungen, Konflikte. Otzenhausen, 1990.
 • Skřivan, Aleš: Deutsch-österrreichischen Beziehungen 1906–1912. Saarbrücken 1996
 • Skřivan, Aleš: Der Untergang des alten Großmächtekonzerts – zur Außenpolitik Deutschlands und Österreich-Ungarns in den letzten Jahren vor dem Ersten Weltkrieg. Konferenz Mitteleuropa in internationalen Beziehungen.  Passau 2000.
 • Skřivan, Aleš: Die Politik Österreich-Ungarns und Deutschlands am Vorabend des Ersten Weltkrieges. Wien 2004.
 • Skřivan, Aleš: Alois Lexa Graf Aehrenthal – ein Mann, der die Habsburgermonarchie retten konnte? Symposium 100 Jahre Instituts für Osteuropäische Geschichte der Universität Wien.Wien 2007.
 • Skřivan, Aleš: Die Politik Österreich-Ungarns und Deutschlands vor dem Ersten Weltkrieg. Wien 2010.
 • Skřivan, Aleš: Wirtschaftliche Beziehungen der Habsburgermonarchie mit Japan vor dem ersten Weltkrieg. Jahrestagung der Gesellschaft für Überseegeschichte, Wien 2012.

 Granty a stipendia

 • 1993–1995: Rakousko-Uhersko a Německo v evropské politice v letech 1906–1914. Research Support Scheme, Central European University, grant č. 341/93, řešitel projektu
 • 2001–2004: VZ MSM 112100004 Vývoj společnosti českých zemí v kontextu evropských a světových dějin, spoluřešitel
 • 2005–2012: VZ MSM 0021620827 České země uprostřed Evropy v minulosti a dnes, spoluřešitel
 • 2011–2014: Ekonomické a politické zájmy Rakousko-Uherska na Dálném východě (Čína, Japonsko) v letech 1900–1914. Grant udělený Grantovou agenturou ČR, P 410/11/1634, spoluřešitel
 • 2013–2016: Politické a hospodářské zájmy Velké Británie Německa v Číně, 1894–1914, Grant udělený Grantovou agenturou ČR, 13–12431S, řešitel
 • 2016–dosud: PROGRES Q 09: Historie klíč k pochopení globalizovaného světa, spoluřešitel

Členství v odborných organizacích

 • Royal Historical Society v Londýně
 • Gesellschaft für Überseeische Geschichte.

Výběrová bibliografie

Monografie

 • Skřivan, Aleš: Císařská politika. Rakousko-Uhersko a Německo v evropské politice v letech 1906–1914. Praha 1996.
 • Skřivan, Aleš: Čína a Spojené státy 1941–1945. Acta Universitatis Carolinae, Philosophica et Historica, Monographia LIII, Praha 1974.
 • Skřivan, Aleš: Japonská válka 1931–1945. Praha 1997.
 • Skřivan, Aleš: Německé koloniální zábory v Africe v letech 1884–1885. Acta  Universitatis Carolinae, Philosophica et Historica,  Monographia CXXIX, Praha 1991.
 • Skřivan, Aleš: Schwierige Partner. Deutschland und Österreich-Ungarn in der europäischen Politik der Jahre 1906–1914. Hamburg 1999.

Kapitoly v monografiích

 • Skřivan, Aleš: Americká politika v Číně za druhé světové války. In: Z dějin americké koloniální politiky za druhé světové války. Acta Universitatis Carolinae, Philosophica et Historica, Praha 1970.
 • Skřivan, Aleš: Britsko-německá jednání o alianci v roce 1898. Acta historica Universitatis Silesianae Opaviensis 10/2017 (spolu s Alešem Skřivanem ml.)
 • Skřivan, Aleš: Deutschland und Russland im Kampf um die Konzessionen und Einflusssphären in China zu Ende der 90er Jahre des 19. Jahrhunderts (spolu s Alešem Skřivanem ml.). In: Deutsch Russische Beziehungen. Beiträge der internationalen Konferenz in Prag vom 24.–25. November 2005, Praha 2007.
 • Skřivan, Aleš: Juli 1914 – Das Ende der alten Realpolitik? Bemerkungen zur Außenpolitik Österreich-Ungarns und Deutschlands am Vorabend des Ersten Weltkrieges. In: “Realpolitik“ in the History, Plzeň 2013.
 • Skřivan, Aleš: Hra o Říši středu. Politické a hospodářské zájmy Velké Británie a Německa v Číně, 1894–1914. Praha 2017.
 • Skřivan, Aleš: Österreich-Ungarn, die Großmächte und die Frage der Reformen in Makedonien zu Anfang des 20. Jahrhunderts. In: Nation, Nationalitäten und Nationalismus im östlichen Europa. Festschrift für Arnold Suppan zum 65. Geburtstag. Hg. von Marija Wakounig, Wolfgang Mueller, Michael Portmann. Wien, Berlin 2010.
 • Skřivan, Aleš: Zdvořilý nezájem. Ekonomické a politické zájmy Rakousko-Uherska na Dálném východě, 1900–1914. Praha 2014.
 • Skřivan, Aleš: Pád „králů Jižních moří“. K otázce zhroucení hamburského obchodního domu Johann Cesar Godeffroy & Sohn v roce 1879. Cestou dějin. K poctě prof. PhDr. Svatavy Rakové, I. sv., Praha 2007.
 • Skřivan, Aleš: Počátky německé koloniální aktivity v Jihozápadní Africe. In: Sborník k 65. narozeninám prof. PhDr. Roberta Kvačka, Praha 1997.
 • Skřivan, Aleš: Zu den Anfängen der Beziehungen zwischen Bundesrepublik  Deutschland und Volksrepublik China. In: Deutschland und  Europa nach dem 2. Weltkrieg. Entwicklungen,  Verflechtungen, Konflikte, Hrsg. Heiner Timmermann,  Saarbrücken 1990.

Dále: Přes 60 odborných studií v domácích, mezinárodních a zahraničních časopisech, populárně-vědecké publikace, encyklopedie, učebnice, skripta, učební texty, překlady.

Úvod > Ústav > Vyučující > Aleš Skřivan