Jaromír Soukup

PhDr. Jaromír Soukup, Ph.D.

Funkce

 • člen semináře nejnovějších dějin
 • tvůrčí volno v ZS akademického roku 2018/2019

Kontakt

Odborné zaměření

 • Dějiny Velké Británie a jejího impéria v 18.–20. století.
 • Dějiny mezinárodních vztahů a dějiny světové politiky ve 20. století.
 • Dějiny Latinské Ameriky ve 20. století (zejména dějiny Kolumbie).

Vzdělání

 • 2003: semestrální studium: Northumbria University, Newcastle upon Tyne (program Erasmus/Socrates)
 • 2005: FF UK: státní rigorózní zkouška (PhDr.)
 • 2004–2008: FF UK: doktorské studium, obor Historie/Obecné dějiny (Ph.D.)
 • 1997–2004: FF UK: magisterské studium, obor Historie (Mgr.)

Zaměstnání 

 • 2005–2008: Ústav světových dějin FF UK, vedoucí Historického kabinetu
 • 2008–2010: Metropolitní univerzita v Praze (odborný asistent)
 • 2010–dosud: Ústav světových dějin, FF UK, odborný asistent
 • 2010–2015: Ústav světových dějin, FF UK, tajemník ústavu
 • 2015–2017: Ústav světových dějin, FF UK, zástupce ředitele ústavu

Členství v odborných grémiích

 • člen Grupo de investigación Estudios Interdisciplinarios en Historia General (Universidad de Antioquia, Medellín, Kolumbie)
 • člen Gesellschaft für Überseegeschichte (Universität Bayreuth; Spolková republika Německo)
 • člen redakční rady časopisu Dvacáté století/The Twentieth Century (Filozofická fakulta UK)
 • člen poradní rady časopisu Tempus. Revista en Historia General (Universidad de Antioquia, Medellín, Kolumbie)

Zahraniční pobyty a stáže

 • 2012 (květen–červen): Profesor invitado, Universidad de Antioquia, Medellín, Universidad Libre, Bogotá (Kolumbie)

Granty a stipendia

 • 2017–dodnes: Spoluřešitel PROGRES Q09: Historie – Klíč k pochopení globalizovaného světa
 • 2012–2016: Spoluřešitel PRVOUK P12 – Historie v interdisciplinární perspektivě. Evropa a (versus) svět: Interkontinentální a vnitrokontinentální politické, ekonomické, sociální, kulturní a intelektuální transfery a jejich důsledky
 • 2006: Spoluřešitel Specifického výzkumu FF UK: Vznik a vývoj britského sociálního státu ve 40.–60. letech 20. století.
 • 2005–2011: Spoluřešitel výzkumného záměru České země uprostřed Evropy v minulosti a dnes, okruh III: České země uprostřed novověké Evropy (19. a 20. století), blok III C: Evropské souvislosti českého vývoje

Mezinárodní konference a zahraniční přednášky

 • SOUKUP, Jaromír, Colombia en el camino hacia la crisis de 1948 en la correspondencia diplomática checoslovaca, in: Las relaciones entre Europa Central y América Latina. Contextos históricos, Středisko iberoamerických studií, FF UK v Praze, 15.–16. 9. 2016.
 • SOUKUP, Jaromír, Argentina de Juan Domingo Perón en la corespondencia diplomática checoslovaca, in: Las relaciones entre Europa Central y Oriental y América Latina 1945–1989, Středisko iberoamerických studií, FF UK v Praze, 4. 9. – 5. 9. 2014.
 • SOUKUP, Jaromír, Relaciones checoslovaco-soviéticas entre los años 1945 y 1989, in: Relaciones internacionales, seguridad y defensa en la era post guerra fría, Universidad de Antioquia, Medellín, Kolumbie, 30. 5. – 1. 6. 2012.
 • SOUKUP, Jaromír, Hanzelka and Zikmund in the documentary: the tool of the communist propaganda?, in: II semana hispano-checa de cine, Centro de Estudios, Ciudad de la Luz, Alicante, Španělsko, 14. 4. 2011.
 • SOUKUP, Jaromír, Europa en el Siglo XX: Contexto histórico, v rámci projektu Docente Internacional en el Aula de Clase, Faculdad de Derecho, Universidad Libre, Bogotá (Kolumbie), 5. – 6. 6. 2012.

Výběrová bibliografie

Monografie

 • SOUKUP, Jaromír, Britové v Porýní. Britská okupace Kolínské zóny v letech 1918-1926, Vydavatelství Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Praha 2011, ISBN 978-80-7308-365-6.

Kapitoly v monografiích

 • SOUKUP, Jaromír, Jorge Eliécer Gaitán (1903–1948). Muž, který chtěl být prezidentem, in: Bárta, Miroslav – Kovář, Martin a kolektiv autorů, Lidé a dějiny. K roli osobnosti v historii v multidisciplinární perspektivě, Praha: Academia 2017, s. 537–574, ISBN 978-80-200-2716-0.
 • SOUKUP, Jaromír, La Argentina de Juan Domingo Perón en la correspondencia diplomática checoslovaca, in: Opatrný, Josef (ed.), Las relaciones entre Europa Oriental y América Latina 1945–1989. Ibero-americana Pragensia, Supplementum 40, Praha: Karolinum 2015, s. 173–184, ISBN 978-80-246-3089-2.
 • SOUKUP, Jaromír, Proklamace ze 7. října 1763 a její příprava. K otázce hranic nových britských kolonií v Severní Americe po sedmileté válce, in: Tumis, Stanislav – Koura, Jan – Soukup, Jaromír (eds.), Kapitoly z britských a amerických dějin, Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2015, s. 241–253, ISBN 978-80-7308-574-2.
 • SOUKUP, Jaromír, „Předehra k tragédii“. K příčinám politické radikalizace v Keni v meziválečném období, in: Kovář, Martin – Drška, Václav (eds.), Kapitoly z obecných dějin. Panu profesorovi s láskou…, Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2014, s. 238-253, ISBN 978-80-7308-521-6.
 • SOUKUP, Jaromír, “Hacia el Oeste”: la República checa en su camino hacia la Unión Europea, in: José Manuel Serrano (ed.), Juegos de poder. Relaciones Internacionales en la Era Post Guerra Fría, Medellín, Siglo del Hombre, 2013, ISBN: 978-958-8783-19-2, s. 47-66.
 • SOUKUP, Jaromír, Una relación desigual. Relaciones checo-soviéticas en la época de la Guerra Fría, in: José Manuel Serrano (ed.), Juegos de poder. Relaciones Internacionales en la Era Post Guerra Fría, Medellín, Siglo del Hombre, 2013, ISBN: 978-958-8783-19-2, s. 91-106.
 • SOUKUP, Jaromír – TUMIS, Stanislav, Der Traum vom „neuen Jerusalem“ – Beveridges Bericht und Pläne über den Nachkriegswiederaufbau Großbritanniens, in: Stellner, František, Kapitel aus der Geschichte des Sozialstaates, Peter Lang, Frankfurt am Main 2012, s. 83-97, ISBN 978-3-631-63701-2.

Studie

 • SOUKUP, Jaromír, Jeden den v Bogotě. Devátý duben 1948 v paměti očitých svědků, in: Dvacáté století – The Twentieth Century, roč. 8, č. 1, 2016, s. 179–194, ISSN 1803-750X.
 • SOUKUP, Jaromír, „Cesta z krize“. Příspěvek k britské politice v době rúrské krize v roce 1923, in: Dvacáté století – The Twentieth Century, roč. 6, č. 2, 2014, s. 72–82, ISSN 1803-750X.
 • SOUKUP, Jaromír, The Entente Powers and the Rhineland Question in the Armistice Period and during the Paris Peace Conference of 1919, in: Prague Papers on the History of International Relations 10, Prague and Vienna 2007, s. 227–240, ISBN 978-80-7308-208-6.
 • KOVÁŘ, Martin – SOUKUP, Jaromír, Vznik a fungování britského sociálního státu v letech 1939-1951, in: Půl století hospodářských dějin. Sborník k 75. narozeninám prof. Ing. Václava Průchy, CSc., Acta Oeconomica Pragensia. Vědecký časopis Vysoké školy ekonomické v Praze, roč. 15, č. 7, 2007, s. 257-271, ISSN 0572-3043.
 • SOUKUP, Jaromír, Synové svobody a Zákon o kolkovném (1765-1766), in: Historický obzor, ročník 17, číslo 7-8, červenec – srpen 2006, s. 160-172, ISSN 1210-6097.
Úvod > Ústav > Vyučující > Jaromír Soukup