Martin Kovář

prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D.

Funkce

 • prorektor Univerzity Karlovy pro vnější vztahy
 • člen Kolegia rektora Univerzity Karlovy
 • člen Rozšířeného kolegia děkana Filozofické fakulty Univerzity Karlovy
 • koordinátor programu PROGRES Q09: Historie – Klíč k pochopení globalizovaného světa
 • člen Semináře nejnovějších dějin Ústavu světových dějin FF UK

Kontakt

Odborné zaměření

 • novověké a nejnovější dějiny Anglie/Velké Británie a jejího impéria
 • dějiny mezinárodních vztahů a dějiny světové politiky 19. – 21. století
 • sociokulturní dějiny (zejména dějiny kinematografie a dějiny sportu) 20. – 21. století
 • dějiny resilienčních procesů a procesů kolapsů a regenerací komplexních společností

Vzdělání

 • 1989: FF UK: učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů: český jazyk a literatura – dějepis (Mgr.)
 • 1990: FF UK: státní rigorózní zkouška (PhDr.)
 • 2001: FF UK: doktorské studium, obor Historie/Obecné dějiny (Ph.D.)
 • 2002: FF UK: habilitační řízení, docent pro obor Světové dějiny a obecné dějiny
 • 2013: FF UK: jmenovací řízení, profesor pro obor Světové dějiny a obecné dějiny

Akademická/Profesní dráha (hlavní pracovní poměr)

 • 1989–1990: Katedra obecných dějin a pravěku, FF UK, stážista
 • 1990–1993: Gymnázium a Střední pedagogická škola v Nové Pace, středoškolský učitel
 • 1993–1995: Katedra hospodářských dějin, NF VŠE v Praze, odborný asistent
 • 1995–2002: Ústav světových dějin, FF UK, odborný asistent
 • 2002–2013: Ústav světových dějin, FF UK, docent světových a obecných dějin, ředitel ústavu
 • 2013–2017: Ústav světových dějin, FF UK, profesor světových a obecných dějin, ředitel ústavu
 • 2014 – dosud: Univerzita Karlova, prorektor pro vnější vztahy
 • 2017 – dosud: Ústav světových dějin, FF UK, profesor světových a obecných dějin

Členství v odborných grémiích a redakčních radách odborných časopisů

Odborná grémia

 • člen Vědecké rady Univerzity Karlovy
 • člen Vědecké rady Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
 • člen Vědecké rady Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze
 • člen Humanitní sekce Vědecké rady Národního muzea
 • člen Vědecké rady Nadačního fondu Neuron na podporu vědy
 • člen oborové rady doktorského studijního oboru Historie/Obecné dějiny (Ústav světových dějin, FF UK)
 • člen oborové rady doktorského studijního programu Hospodářské a politické dějiny 20. století, Katedra hospodářských dějin, NF VŠE v Praze)
 • člen Grupo de investigación Estudios Interdisciplinarios en Historia General (Universidad de Antioquia, Medellín, Kolumbie)
 • člen Gesellschaft für Überseegeschichte (Universität Bayreuth; SRN)

Odborné časopisy

 • člen vědecké rady časopisu Český časopis historický (Akademie věd České republiky)
 • předseda redakční rady časopisu Dvacáté století/The Twentieth Century (Filozofická fakulta UK)
 • člen redakční rady časopisu Prague Papers on the History of International Relations (Filozofická fakulta UK a Historisch-Kulturwissenschaftliche Fakultät, Universität Wien, Rakousko)
 • člen redakční rady časopisu Tempus. Revista en Historia General (Universidad de Antioquia, Medellín, Kolumbie)
 • člen redakční rady časopisu West Bohemian Review (Západočeská univerzita v Plzni a Universität Hamburg, SRN)
 • člen redakční rady časopisu Acta Historica Universitatis Silesianae Opaviensis (Slezská univerzita v Opavě)
 • člen redakční rady časopisu Central European Papers (Slezská univerzita v Opavě)
 • člen redakční rady časopisu Historický obzor

 Zahraniční pobyty a stáže

 • říjen 2017: Profesor invitado na Universidad de Antioquia, Medellín (Kolumbie)
 • červen 2012: Profesor invitado na na Universidad de Antioquia a na Universidad Libre, Bogotá (Kolumbie)
 • květen 2007: studijní pobyt v The National Archives, London – Kew a British Library, London (Velká Británie)
 • květen 2006: studijní pobyt v The National Archives, London – Kew a British Library, London (Velká Británie)
 • leden 2001: studijní pobyt na Freie Universität Berlin, Friedrich-Meinecke-Institut (SRN)
 • leden 2000: studijní pobyt na Freie Universität Berlin, Friedrich-Meinecke-Institut (SRN)
 • červenec – srpen 1997: Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Wien, studijní pobyt v rámci grantu Research Support Scheme of the Open Society Institute / Higher Education Support Programme of Central European University Number 81/1996: Hospodářský, architektonický a kulturní rozkvět města Jičína v době vzestupu Albrechta z Valdštejna (1621–1634) (Vídeň, Rakousko)
 • červenec 1996: Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Wien, studijní pobyt v rámci grantu Research Support Scheme of the Open Society Institute / Higher Education Support Programme of Central European University Number 81/1996: Hospodářský, architektonický a kulturní rozkvět města Jičína v době vzestupu Albrechta z Valdštejna (1621–1634) (Vídeň, Rakousko)

Granty, stipendia, vědecké projekty

 • 2017 – dosud: Koordinátor programu PROGRES, program Q09: Historie – Klíč k pochopení globalizovaného světa
 • 2012–2016: Spoluřešitel programu PRVOUK – Historie v interdisciplinární perspektivě, podprogram Evropa a (versus) svět: Interkontinentální a vnitrokontinentální politické, ekonomické, sociální, kulturní a intelektuální transfery a jejich důsledky
 • 2009–2011: Hlavní řešitel tříletého grantu GA ČR 409/09/H024: Role státu v německém hospodářství 20. století
 • 2005–2011: Spoluřešitel výzkumného záměru České země uprostřed Evropy v minulosti a dnes, okruh III: České země uprostřed novověké Evropy (19. a 20. století), blok III C: Evropské souvislosti českého vývoje, téma III C 2: Československo, Rakousko a fašismus (nacismus) v meziválečné Evropě
 • 2005: Spoluřešitel vnitřního grantu Národohospodářské fakulty VŠE v Praze: Komparace alternativních přístupů řešení Velké hospodářské krize ve Velké Británii, Německu a Československu
 • 2004: Hlavní řešitel vnitřního grantu Národohospodářské fakulty VŠE v Praze: Velká Británie, Irsko a Evropská unie (Komparativní studie specifického přístupu „ostrovních států“ k EU
 • 2003–2004: Spoluřešitel výzkumného záměru MSM: J13/98: 112100004 Vývoj společnosti českých zemí v kontextu evropských a světových dějin – Obraz reality ležící vně i uvnitř české společnosti v jejím kolektivním vědomí, dílčí úkol: Reflexe evropského liberálního a konzervativního vnímání politiky v české společnosti ve druhé polovině 19. století
 • 1996–1997: Hlavní řešitel grantu Research Support Scheme of the Open Society Institute / Higher Education Support Programme of Central European University Number 81/1996: Hospodářský, architektonický a kulturní rozkvět města Jičína v době vzestupu Albrechta z Valdštejna (1621–1634)

Mezinárodní konference a zahraniční přednášky

 • KOVÁŘ, Martin: The United States of America and Europe 1918–2018: The Unfinished Story, in: Czech-American Inspiration, Conference European-Czech-American Ties in the Last 100 Years, Czech Center New York, New York City (Spojené státy americké), 28. dubna 2018
 • KOVÁŘ, Martin: Collapses that have Changed the Modern World: The Theory of Punctuated Equilibria in Practice (1789, 1914, 1989/91, 2018), in: A Special Seminar Punctuated Equilibria Paradigm and Security in the Modern World, The Inter-University Center for Terrorism Studies, Potomac Institute for Policy Studies in the cooperation with The Embassy of the Czech Republic in Washington, D.C., Charles University in Prague and Chief of Staff of the Czech Armed Forces, Arlington, Virginia (Spojené státy americké), 27. února 2018
 • KOVÁŘ, Martin: Russia (Soviet Union) and/versus Europe and the World in 1917–2017 or Why to Conmemorate the 100-year Anniversary of the Bolshevik Revolution, in: Conmemorando la Revolución: a 100 años de 1917, Universidad de Antioquia, Medellín (Kolumbie), 26. října 2017
 • KOVÁŘ, Martin: “Go West”? Russia as an Important Factor in the International Relations in Europe at the Turn of the 20th and 21st Centuries a “Europe at the Cross-Roads”. Position of the “Old Continent” in the System of International Relations at the Beginning of the 21st Century, in: Simposio Relaciones Internacionales, Seguridad y Defensa en laEra Post Guerra Fría, Universidad de Antioquia, Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Medellín (Kolumbie), 30. května – 1. června 2012
 • KOVÁŘ, Martin: The Artists behind the Curtain. The Czechoslovak Historical Films in the Years of Communist Rule, in: 2a Semana Hispano Checa de Cine – „Los caminos de la historia checa. Una mirada cinematográfica“, Centro de Estudios, Ciudad de la Luz, Alicante (Španělsko), 14. dubna 2011
 • KOVÁŘ, Martin: The Struggle for Survival: The Battle of Britain on the Czech and Czechoslovak Screen, in: The Ties That Bind. A Symposium to Commemorate the 70th  Anniversary of the Establishing of Central European Governments-in-Exile in London and the Participation of Central Europeans in the Battle of Britain, Czech Embassy in London, London (Velká Británie), 10. září 2010
 • KOVÁŘ, Martin: The Reception of the Carlos Saura’s Films in the Communist Czechoslovakia and in the Czech Republic, in: Semana Hispano Checa de Cine, Centro de Estudios, Ciudad de la Luz, Alicante (Španělsko), 7. května 2010
 • KOVÁŘ, Martin: The Vietnam War and its Impacts on American Society in Film, in: Film and History – History in Film, symposium Ústavu světových dějin, Centra iberoamerických studií, Ústavu slavistických a východoevropských studií a Centro de Estudios Ciudad de la Luz (Alicante), Praha (Česká republika), 29. dubna 2010
 • KOVÁŘ, Martin: The Great Powers, Czechoslovakia and the Second World War (The Tragedy of Small Central European Nations in Three Acts), in: Simposio internacional El torno al 70 aniversario del inicio de la II Guerra Mundial. Una Mirada inderdisciplinar, Corporación Universitaria Remington, Medellín (Kolumbie), 27. – 29. října 2009
 • KOVÁŘ, Martin – Soukup, Jaromír: The „Czechoslovak Year“ of 1938. The Myths and Reality, in: Mezinárodní konference Die wirtschaftlichen und politischen Auswirkungen der Meilensteine 1848–1918–1938–1948–1968 – Hospodářské a politické důsledky mezníků 1848–1918–1938–1948–1968, Katedra hospodářských dějin Národohospodářské fakulty VŠE v Praze; Kongresové centrum ČNB, Praha (Česká republika), 20. – 21. listopadu 2008
 • KOVÁŘ, Martin: „Hry s ďáblem a svítání v pravý čas“ aneb Proměny světové kinematografie v šedesátých letech dvacátého století, in: XVII. ročník Semináře Česko-slovenské vztahy: Myšlenková tvář šedesátých let, Liberec (Česká republika), 27. – 28. srpna 2007
 • KOVÁŘ, Martin: Great Britain, Germany, Russia and the “Eastern Question” as an Important Factor in the Relations of these Three Powers on the Eve of the First World War. The Contribution to the History of International Relations in the 19th and the 20th Centuries, in: Konference Německo-ruské vztahy. Politické, ekonomické a kulturní aspekty od raného novověku do 20. století, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze – Národohospodářská fakulta Vysoké školy ekonomické v Praze – Universität Bayreuth, Praha (Česká republika), 24. – 25. listopadu 2005
 • KOVÁŘ, Martin: English  Foreign Policy to the Central Europe in the last years of the Reign of James I Stuart (1618-1625), in: Sympozium Mitteleuropa in internationalen Beziehungen, Universität Passau; Passau (SRN), 30. června – 1. července 2000

Výběrová bibliografie

Monografie

 • KOVÁŘ, Martin: Město a hry. Příběh londýnských olympiád, edice Opera Facultatis philosophicae Universitatis Carolinae Pragensis, nakladatelství FF UK v Praze a TOGGA, spol. s r. o., Praha 2012, 519 stran (ISBN 978-80-7308-396-0 – UK v Praze a 978-80-87258-78-1 – TOGGA)
 • KOVÁŘ, Martin: Velká Británie v éře Roberta Walpola. K vývoji britského státu a britské společnosti v první polovině 18. století, edice Historie, nakladatelství ISV, Praha 2004, 272 stran + 18 stran obrazových příloh (ISBN 80-86642-23-2)
 • KOVÁŘ, Martin: Stuartovská Anglie. Stát a společnost v letech 1603–1689, edice Historická řada, nakladatelství Libri, Praha 2001, 360 stran (ISBN 80-7277-059-4)
 • KOVÁŘ, Martin: Anglie posledních Stuartovců 1658–1714, edice Acta Universitatis Carolinae, Philosophica et Historica, Monographia CLIII, nakladatelství Karolinum, Praha 1998, 272 stran + 23 stran obrazových příloh (ISBN 80-7184-671-6)

Kapitoly v monografiích

 • KOVÁŘ, Martin: Jakub I. Stuart (1566–1625). Anglie za vlády „krále Šalamouna“ aneb Příběh muže, jenž – současníkům a historikům navzdory – nezpůsobil „krvavou revoluci“, in: Bárta, Miroslav – Kovář, Martin a kolektiv autorů, Lidé a dějiny. K roli osobnosti v historii v multidisciplinární perspektivě, nakladatelství Academia, Praha 2017, s. 257–290 (ISBN 978-80-200-2716-0)
 • KOVÁŘ, Martin: Jak přežít „kolaps“ aneb „Poučení z krizového vývoje“ dějin Velké Británie v první polovině dvacátého století, in: Bárta, Miroslav – Foltýn, Otakar – Kovář, Martin (eds.), Povaha změny. Bezpečnost, rizika a stav dnešní civilizace, nakladatelství Vyšehrad, Praha 2015, s. 38–53 (ISBN 978-80-7429-641-3)
 • KOVÁŘ, Martin: Staletí běsů i nadějí. Od Velké francouzské revoluce k válce Západu proti mezinárodnímu terorismu aneb „dlouhé“ devatenácté a „krátké“ dvacáté století jako příběh bez konce (1789 – současnost), in: Bárta, Miroslav, Kovář Martin a kolektiv autorů, Civilizace a dějiny. Historie světa pohledem dvaceti českých vědců, nakladatelství Academia, Praha 2013, s. 325–352 (ISBN 978-80-200-2301-8)
 • KOVÁŘ, Martin: Europa en las encrucijadas. La posición del Viejo Continente en el sistema de las relaciones internacionales a principios del siglo XXI a ¿Apertura al Occidente? Rusia como un factor importante en las relaciones internacionales en Europa  a finales del siglo XX y principios del siglo XXI (1989–2012), in: Serrano, José Manuel (ed.), Juegos de poder. Relaciones Internacionales en la Era Post Guerra Fría, Siglo del Hombre, Medellín 2013, s. 19–30 a 107–118 (ISBN: 978-958-8783-19-2)
 • KOVÁŘ, Martin: Sozialrevolution oder Erhaltung des konservativen Status quo? Die britische Labour Party und ihr Versuch, in den Jahren 1945–1949 einen Welfare State zu schaffen a Der britische Welfare State: die ersten Versuche um seine Revision. Die 2abouristen und die Torys in der Zeit der Geburt „einer Nation“ und des kulminierenden Kalten Kriegs (1949–1951), in: Stellner, František u. a., Kapitel aus der Geschichte des Sozialstaates, Peter Lang GmbH – Internationaler Verlag der Wissenschaften, Frankfurt am Main 2012, s. 98–115 a 116–126 (ISBN 978-3-631-63701-2)
 • KOVÁŘ, Martin: Hollar’s English Micro-World. Transformations of England in the Years of Puritan Revolution, Civil War and Restoration, in: Alena Volrábová (ed.), Wenceslaus Hollar (1607–1677) and Europe between Life and Desolation, National Gallery in Prague, Prague 2007, s. 25–31 (ISBN 978-80-7035-362-2)

 Studie

 • KOVÁŘ, Martin – KOVÁŘOVÁ, Blanka: Ke vzniku a vývoji anglické (britské) parlamentní monarchie v první fázi její existence aneb Světla a stíny pozdně stuartovského a raně hannoverského věku (1660–1745/46), in: Pilný, Ondřej – Horová, Mirka: ᾽Tis to Create and Creating Live: Essays in Honour of Martin Procházka, FF UK v Praze, Praha 2013, s. 170–180 (ISBN 978-80-7308-445-5)
 • KOVÁŘ, Martin: Historical Films as Tools of Communist Propaganda. Contribution to the History of the Czechoslovak Cinematography at the Turn of the 1940s and 1950s, in: Öt kontinens. Az Új- és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszék közleményei, Numéro spécial de la collaboration entre ELTE et l᾽Université Bordeaux 3, No. 2011/1, Budapest 2012, s. 177–186 (ISSN 1589-3839)
 • KOVÁŘ, Martin: Artist versus Dictatorship. Some Remarks on the Reflection of Spanish Anti-Frankist’s Work in the Communist Czechoslovakia, in: Prague Papers on the History of International Relations, Prague – Vienna 2010/1, s. 155–162 (ISSN 1803-7356)
 • KOVÁŘ, Martin: Nepřátelé či spojenci? Příspěvek ke studiu britsko-německých vztahů před první světovou válkou, in: Německé hospodářské dějiny, Acta Oeconomica Pragensia, Vědecký časopis Vysoké školy ekonomické v Praze, ročník 16, č. 1, Praha 2008, s. 66–73 (ISSN 0572-3043)
 • KOVÁŘ, Martin: Haldaneova mise jako interpretační problém: Pokus o „změnu kurzu“ či projev tradiční politiky Velké Británie vůči spojencům na evropském kontinentě?, in: Inter laurum et olivam, Acta Universitatis Carolinae, Philosophica et Historica 1–2/2002, Z pomocných věd historických XVI, Karolinum, Praha 2007, s. 811–820 (ISSN 0567-8293)

Ocenění

 • Cena rektora UK za tvůrčí počin roku 2011 za knihu Kolaps a regenerace. Cesty civilizací a kultur. Minulost, současnost a budoucnost komplexních společností (eds., společně s Miroslavem Bártou), nakladatelství Academia, Praha 2011
 • Cena Nakladatelství Academia za rok 2011/2012 za nejlepší práci v kategorii slovník, encyklopedie za knihu Londýn. Kulturně historický průvodce, nakladatelství Academia, Praha 2011
 • Třetí místo v soutěži Slovník roku 2012 v kategorii Cena poroty za encyklopedické dílo za knihu Londýn. Kulturně historický průvodce, nakladatelství Academia, Praha 2011
 • Cena Klubu autorů literatury faktu za nejlepší práci mezi historiky do 39 let za knihu Stuartovská Anglie. Stát a společnost v letech 1603–1689, nakladatelství Libri, Praha 2001

 

Úvod > Ústav > Vyučující > Martin Kovář