PhDr. Marcela Hennlichová, Ph.D.

Funkce

 • členka semináře novověkých dějin

Kontakt

Odborné zaměření

 • dějiny mezinárodních vztahů v 19. století
 • francouzské dějiny v 18. a 19. století
 • kolonialismus a imperialismus v oblasti Afriky a Blízkého východu – Egypt, Maroko, Osmanská říše  

Zaměstnání

 • 2019 – dosud Ústav světových dějin FF UK, odborný asistent
 • 2013-2019 ABANTE

Vzdělání

 • 2014–2019 doktorské studium, FF UK, obor Historie – obecné dějiny (Ph.D.)
 • 2011–2014 navazující magisterské studium, FF UK, obor Historie (Mgr.)
 • 2008–2011 bakalářské studium, Západočeská univerzita v Plzni, FF, obor Obecné dějiny

Zahraniční pobyty a stáže

 • Birmingham, University of Birmingham
 • Paris, Archive du Ministère des Affaires Étrangères
 • London, British Library
 • London, The National Archives Kew
 • Oxford, University of Oxford, The Bodleian Library
 • Vienna, Austrian National Library, Universität Wien Library

Výběrová bibliografie

 • ŠUBRTOVÁ, Marcela, Great Britain and France on the way to the Entente Cordiale. In: Prague Papers on the History of International Relations, Prague: Institute of World History 2014, č. 1, s. 79–97.
 • ŠUBRTOVÁ, Marcela, La France et l’occupation anglaise d’Égypte, 1882–1888. In: West Bohemian Historical Review, No. 2, 2014, s. 93–126.
 • ŠUBRTOVÁ, Marcela, Britsko-francouzské vztahy na přelomu 19. a 20. století – od Fašodské krize k Srdečné dohodě. In: Historický obzor, roč. 26, č. 1/2, 2015, s. 18–32.
 • ŠUBRTOVÁ, Marcela, Hospodářská situace Osmanské říše v údobí tanzímátu a politika zahraničních půjček (1839‒1876/1881) In: Historický obzor, roč. 27, č. 1/2, 2016, s. 2–9.
 • ŠUBRTOVÁ, Marcela, The Anglo-French Rapprochement and the Question of Morocco: An Uneasy Way to the Entente Cordiale, 1898–1904. In: West Bohemian Historical Review, No. 2, 2016, s. 213–241.
 • ŠUBRTOVÁ, Marcela, Pronikání evropských velmocí do Maroka v 19. století aneb konec šarífského impéria. In: Historický obzor, roč. 28, č. 5/6, 2017, s. 105–114.
 • ŠUBRTOVÁ, Marcela, Egypt na cestě k finančnímu kolapsu a britské okupaci, 1854–1882. In: Nový Orient, č. 4, 2016, s. 8–14.
 • HENNLICHOVÁ, Marcela, Mladoturecké hnutí a Osmanská říše v poslední třetině 19. století. In: Historický obzor, roč. 29, č. 9/10, 2018, s. 232–238.

 

Úvod > Ústav > Vyučující > PhDr. Marcela Hennlichová, Ph.D.