Marcela Hennlichová

PhDr. Marcela Hennlichová, Ph.D.

Funkce

 • členka semináře novověkých dějin
 • studijní referent pro bakalářské studium oboru Historie

Kontakt

Odborné zaměření

 • dějiny mezinárodních vztahů v 19. století
 • francouzské dějiny v 18. a 19. století
 • kolonialismus a imperialismus v oblasti Afriky a Blízkého východu – Egypt, Maroko, Osmanská říše  

Zaměstnání

 • 2019 – dosud Ústav světových dějin FF UK, odborný asistent

Vzdělání

 • 2019                 rigorózní zkouška, obor historie (PhDr.)
 • 2014–2019       doktorské studium, FF UK, obor Historie – obecné dějiny (Ph.D.)
 • 2011–2014       navazující magisterské studium, FF UK, obor Historie (Mgr.)
 • 2008–2011       bakalářské studium, Západočeská univerzita v Plzni, FF, obor Obecné dějiny (Bc.)

Zahraniční pobyty a stáže

 • 2017 Birmingham, University of Birmingham
 • 2017 Paris, Archive du Ministère des Affaires Étrangères
 • 2016 London, British Library
 • 2016 London, The National Archives Kew
 • 2017 Oxford, University of Oxford, The Bodleian Library
 • 2012 Vienna, Austrian National Library, Universität Wien Library

 

Výběrová bibliografie

Monografie

 • HENNLICHOVÁ, Marcela, Entente Cordiale: Vývoj britsko-francouzských vztahů na cestě k Srdečné dohodě 1898–1904, Praha 2020.

Odborné studie

 • HENNLICHOVÁ, Marcela, „The Royal Visit to Paris and the Presidential Visit to London in 1903. An Icebreaker of the Public Opinion or a Milestone in the History of the Entente Cordiale?“, Prague Papers on the History of International Relations, No. 2, 2019, s. 38–53.
 • HENNLICHOVÁ, Marcela, „Mladoturecké hnutí a Osmanská říše v poslední třetině 19. století“, Historický obzor 29, č. 9/10, 2018, s. 232–238.
 • ŠUBRTOVÁ, Marcela, „Pronikání evropských velmocí do Maroka v 19. století aneb konec šarífského impéria“, Historický obzor 28, č. 5/6, 2017, s. 105–114.
 • ŠUBRTOVÁ, Marcela, „Hospodářská situace Osmanské říše v údobí tanzímátu a politika zahraničních půjček (1839‒1876/1881)“, Historický obzor 27, č. 1/2, 2016, s. 2–9.
 • ŠUBRTOVÁ, Marcela, „The Anglo-French Rapprochement and the Question of Morocco: An Uneasy Way to the Entente Cordiale, 1898–1904“, West Bohemian Historical Review, No. 2, 2016, s. 213–241.
 • ŠUBRTOVÁ, Marcela, „Egypt na cestě k finančnímu kolapsu a britské okupaci, 1854–1882“, Nový Orient, 2016, č. 4, s. 8–14.
 • ŠUBRTOVÁ, Marcela, „Great Britain and France on the Way to the Entente Cordiale“, Prague Papers on the History of International Relations, 2014, No. 1, s. 79–97.
 • ŠUBRTOVÁ, Marcela, „La France et l’occupation anglaise d’Égypte, 1882–1888“, West Bohemian Historical Review, 2014, No. 2, s. 93–126.
 • ŠUBRTOVÁ, Marcela, „Britsko-francouzské vztahy na přelomu 19. a 20. století – od Fašodské krize k Srdečné dohodě“, Historický obzor 26, č. 1/2, 2015, s. 18–32.

 

Úvod > Marcela Hennlichová