SZZK a BZK červen 2023

HISTORIE – OBECNÉ DĚJINY (HOD)

Termín státní zkoušky Termín odevzdání práce Termín pro podání přihlášky k SZZK
12. 6. – 23. 6. 2023 Pondělí 29. května 2023 Středa 10. 5. 2023

 

HISTORIE – EVROPSKÁ STUDIA (HES)

Termín státní zkoušky Termín odevzdání práce Termín pro podání přihlášky k BZK
12. 6. – 23. 6. 2023 Pondělí 29. května 2023 Středa 10. 5. 2023

 

HISTORIE (HS)

Pro letní termín státnic odevzdávejte na ÚČD všechny bakalářské práce – i ty, které vede vyučující z ÚSD nebo ÚHSD.

 

Podle Pravidel pro organizaci studia na FF UK ze dne 23. 6. 2017 je student povinen odevzdat svou závěrečnou práci v elektronické podobě prostřednictvím SIS. Elektronickou verzi tvoří tyto samostatné soubory ve formátu PDF/A:

  • Vlastní řešení práce
  • Abstrakt v češtině
  • Abstrakt v angličtině
  • Nepovinně: samostatné přílohy k práci
  • Bakalářské práce pro obor HES a diplomové práce oboru HOD je možné pro červnový termín státnic odevzdávat pouze v elektronické podobě nahráním do SIS a to nejpozději do 29. května 2023.
Úvod > Nástěnka > SZZK a BZK červen 2023