Konference Centralist Ambitions and Peripheral Realities in the 20th Century. Contested Identities in Yugoslavia

Historický ústav AV ČR spolu s Ústavem světových dějin FF UK, Leibnitzovým institutem pro výzkum východní a jihovýchodní Evropy v Řezně a s Chorvatským historickým ústavem v Záhřebu pořádá konferenci nazvanou

Centralist Ambitions and Peripheral Realities in the 20th Century. Contested Identities in Yugoslavia.

Konference se koná dne 16. května 2023 v budově AV ČR, místnosti 108 (Národní 3, Praha 1). Konferenční jazykem bude angličtina.

Anotace konference:

The planned conference aims at bringing together researchers whose professional interest is focused on the research of various forms of identity (national, regional, local) on the example of Yugoslavia, a state with a very specific national, social and cultural structure during the vast majority of the 20th century. In contrast to previous texts, whose basis was mainly related to the question of national (nationwide) identity, the focus of this conference will be oriented towards the analysis of tensions and negotiations on the forms of identity between the power centre and the periphery in the phases of transformation (political, social, cultural, etc.), as well as towards important sociopolitical changes (crises, changes in ruling structures, war conflicts). In the implementation of the conference, a number of methodological approaches will be applied, from local and migration history to institutional and cultural-historical research.

The conference is the output of the research programme of the AV 21 Strategy “Anatomy of European Society, History, Tradition, Culture, Identity” of the Czech Academy of Sciences in Prague, with the support of the Cooperatio programme of Charles University in Prague.

Úvod > Nástěnka > Konference Centralist Ambitions and Peripheral Realities in the 20th Century. Contested Identities in Yugoslavia