Pozvánka na přednášku prof. Miroslava Hrocha

Ústav světových dějin si Vás dovoluje pozvat na přednášku Prof. Miroslava Hrocha

Studium dějin jako pokus o výklad jejich proměnnosti aneb „Proč se Evropa států proměnila v Evropu národů?“ 

Přednáška vysvětluje, proč je studium historické změny jedním ze základních úkolů historické vědy. Obhajuje využitelnost takového studia pro výklad současnosti a tento názor pak ilustruje na výsledcích autorových výzkumů zápasu o formování moderních evropských národů. Poukazuje pak na možnosti jejich aplikace pro rozbor a případně i řešení soudobých problémů vyplývajících z úspěchu tohoto zápasu.

Přednáška proběhne v úterý 25. dubna 2023, 17.30, místnost 301

Prof. Miroslav Hroch, který v loňském roce oslavil 90. narozeniny, spojil větší část své vědecké životní dráhy s Ústavem světových dějin FF UK. Na Filozofické fakultě formoval obor obecných a světových dějin a stál u vzniku semináře obecných a komparativních dějin. Ve svém výzkumu se soustředil na studium historické změny, zvláště pak na fenomény jako jsou revoluce či národní hnutí a vznik moderních evropských národů. Je jedním z nejcitovanějších českých historiků a světově uznávanou autoritou zejména v oblasti dějin národních hnutí a nacionalismu.

Úvod > Nástěnka > Pozvánka na přednášku prof. Miroslava Hrocha