Návštěva prof. Simmse

Dne 27. března navštívil FF UK prof. Brendan Simms, ředitel Center of Geopolitics na University of Cambridge. Přednesl přednášku pro akademickou obec a širší veřejnost na téma „Britain and Europe. The clash of two ordering systems. Then and now.“ Po přednášce následovala delší diskuse, a to jak na téma vývoje politiky Velké Británie vůči střední Evropě v historické perspektivě, tak s ohledem na probíhající válku na Ukrajině a roli Londýna v budoucí bezpečnostní architektuře Evropy.

Dále prof. Simms jednal s proděkanem pro vědu FF UK prof. Janem Čermákem a zástupcem ředitele Ústavu světových dějin prof. Václavem Horčičkou o budoucí spolupráci mezi FF UK a Center of Geopolitics a to zejména v oblasti akademických a studentských mobilit. Setkal se též s některými zaměstnanci, doktorandy a doktorandkami Ústavu světových dějin.

 

Úvod > Nástěnka > Návštěva prof. Simmse