prof. PhDr. Jan Wanner, DrSc. (1940 – 2022)

Dne 14. prosince 2022 zesnul ve věku 82 let profesor moderních světových dějin Jan Wanner. Ústav světových dějin vyjadřuje upřímnou soustrast pozůstalým. S vděčností a úctou si připomínáme našeho bývalého kolegu a spolupracovníka, který se během své dlouhé vědecké a pedagogické kariéry na Univerzitě Karlově a v Historickém ústavu AVČR zaměřoval na dějiny mezinárodních vztahů 20. století, diplomacii druhé světové války, moderní ruské dějiny a konflikty na Středním východě.
Z bohaté bibliografie prof. Wannera jmenujme monografie Spojené státy a evropská válka 1939-1945 (Praha 2001); Ve stínu studené války: Střední východ v letech Eisenhowerovy doktríny 1956-1960 (Praha 2011); Krvavý zrod moderního Turecka: Ankara mezi Londýnem a Moskvou (Praha 2009); Bitva o Suez: studená válka, druhý arabsko-izraelský konflikt ve světové politice (Praha 2002); George C. Marshall: tvůrce armád a aliancí (Praha 1998); Brežněv a východní Evropa 1968-1982 (1995).
Úvod > Nástěnka > prof. PhDr. Jan Wanner, DrSc. (1940 – 2022)