BZK a SZZK leden/únor 2023

HISTORIE – OBECNÉ DĚJINY (HOD)

Termín státní zkoušky Termín odevzdání práce Termín pro podání přihlášky k SZZK
23. 1. – 10. 2. 2023 úterý 3. ledna 2023 středa 7. 12. 2022

 

HISTORIE – EVROPSKÁ STUDIA (HES)

Termín státní zkoušky Termín odevzdání práce Termín pro podání přihlášky k SZZK
23. 1. – 10. 2. 2023 úterý 3. ledna 2023 středa 7. 12. 2022

 

HISTORIE (HIS)

Termín státní zkoušky Termín odevzdání práce Termín pro podání přihlášky k SZZK
30. 1. – 31. 1. 2023 pátek 6. ledna 2023 středa 7. 12. 2022

 

Pro zimní termín (leden/únor 2023) bakalářských státnic oboru Historie odevzdávejte na ÚHSD všechny bakalářské práce – i ty, které vede vyučující z ÚSD nebo ÚČD a to v termínu určeném UHSD.

 

Podle Pravidel pro organizaci studia na FF UK ze dne 23. 6. 2017 je student povinen odevzdat svou závěrečnou práci v elektronické podobě prostřednictvím SIS. Elektronickou verzi tvoří tyto samostatné soubory ve formátu PDF/A:

  • Vlastní řešení práce
  • Abstrakt v češtině
  • Abstrakt v angličtině
  • Nepovinně: samostatné přílohy k práci.
  • Diplomové práce oboru HOD a bakalářské práce oboru HES je možné pro zimní termín odevzdávat pouze v elektronické podobě nahráním do SIS a to nejpozději do 3. ledna 2023.
Úvod > Nástěnka > BZK a SZZK leden/únor 2023