Výběrové řízení na stipendijní pobyt v rámci ERASMUS+ pro letní semestr akademického roku 2022/23

Historické ústavy FF UK (ÚSD, ÚČD a ÚHSD) společně otevírají VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA STIPENDIJNÍ POBYTY v rámci programu ERASMUS+ pro letní semestr akademického roku 2022/23.Výběrové řízení proběhne v pátek 23. září 2021 v 11:00 v hybridním modu: v místnosti 302b a současně na platformě MS Teams. „Tištěnou přihlášku“ je možné odevzdat do středy 21. září 2022 e-mailem (ondrej.daniel@ff.cuni.cz).

 

  1. TIŠTĚNÁ PŘIHLÁŠKA ZASÍLANÁ VÝBĚROVÉ KOMISI E-MAILEM OBSAHUJE:

Základní údaje:

Jméno a příjmení:

Login SIS/MS Teams (v případě potřeby distanční účasti na výběrovém řízení):

Preferovaná země (univerzita) a délka studijního pobytu (je možné uvést až tři univerzity v pořadí preference):

Preferovaný výjezd ZS/LS (při jednosemestrálním pobytu):

Studijní profil:   

Studijní obor, specializace:

Ústav a seminář (u navaz. mgr.):

Ročník:

Téma diplomové (resp. bakalářské, dizertační, seminární) práce:

Jazykové znalosti:

Předchozí studium, předchozí studijní pobyty, praxe v oboru, mimo obor atd.:

 

Badatelský projekt (zpravidla realizace diplomové či jiné odborné práce). Projekt by měl obsahovat stručné představení tématu, hlavních otázek, pramenů a metod zpracování, neměl by svým rozsahem přesáhnout jednu s. textu (počítačovou). Obsahově by měl korespondovat se zájmem o studium na příslušné univerzitě.

 

Profesní životopis

 

Výpis studijních výsledků

 

Doklad o nejvyšším dosaženém stupni jazykových znalostí

 

 

  1. ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA ZAKLÁDANÁ SOUBĚŽNĚ V RÁMCI UNIVERZITNÍ APLIKACE:

Vstup do on-line aplikace: https://is.cuni.cz/webapps/

 

PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA POBYTY ERASMUS+ V RÁMCI HISTORICKÝCH ÚSTAVŮ

Hlásit ke konkursu na historických ústavech se mohou studující oborů historie a archivnictví na FF UK.

Pro úspěch ve výběrovém řízení jsou důležité studijní výsledky a znalost jazyka na takové úrovni, která by umožňovala studium v cizím jazyce. Programu se může zúčastnit pouze student, splňující následující kvalifikační podmínky:

  • je zapsán do bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu;
  • je řádně zapsán do minimálně druhého ročníku bakalářského studia;
  • po celé období studijního pobytu v zahraničí bude řádně zapsán ke studiu na Univerzitě Karlově.
  • podle opatření děkana č. 22/2009 mohou být vysláni pouze studenti, kteří v době stáže studují nejvýše ve čtvrtém roce bakalářského programu nebo třetím roce navazujícího magisterského programu. Student pětiletého programu může vyjet nejpozději v šestém roce studia.

 

 

PODMÍNKY ÚČASTI KANDIDÁTŮ Z JINÝCH OBORŮ

Místa, která nebudou obsazena studenty historie, budou dána k dispozici studentům jiných oborů FF UK.  Podmínkou je předchozí souhlas vlastního oborového koordinátora. Koordinátoři na historických ústavech si vymiňují právo rozhodnout o možnosti tyto kandidáty nominovat. Zájemci z jiných oborů taktéž do níže uvedeného data doručí přihlášku.

Úvod > Erasmus > Výběrové řízení na stipendijní pobyt v rámci ERASMUS+ pro letní semestr akademického roku 2022/23