† Lucie Uriková (1995-2022)

Ústav světových dějin se s hlubokým zármutkem připojuje k pozůstalým se vzpomínkou na Lucii Urikovou, loňskou absolventku magisterského studia historie a letošní uchazečku o doktorské studium. Lucie odešla náhle, v našich vzpomínkách ale zůstane jako zvídavá a usměvavá. Její zájem o historickou proměnu obrazu ruské krajiny bude našim kulturním dějinám chybět. Lucii pro jejich praktikování předurčovala jednak její skautská píle a houževnatost a jednak i její cit a empatie, s nimiž jakoby stála až v umělecké sféře. Svou disertaci věnovanou ruským expozicím na světových výstavách na konci 19. století už nenapíše. Je nám to skutečně líto.

Za Seminář obecných a komparativních dějin,

Ondřej Daniel, Jaroslav Ira, Jiří Janáč

Úvod > Nástěnka > † Lucie Uriková (1995-2022)