BZK a SZZK leden/únor 2022

  • HISTORIE – OBECNÉ DĚJINY (HOD)
Termín státní zkoušky Termín odevzdání práce Termín pro podání přihlášky k SZZK
24. 1. – 4. 2. 2022 pondělí 10. ledna 2022 úterý 7. 12. 2021

 

 

  • HISTORIE (HS)
Termín státní zkoušky Termín odevzdání práce Termín pro podání přihlášky k BZK
7. 2. 2022 pátek 14. ledna 2022 pondělí 14. 12. 2021

 

Pro zimní termín státnic odevzdávejte na ÚHSD všechny bakalářské práce – i ty, které vede vyučující z ÚČD nebo ÚSD.

Podle Pravidel pro organizaci studia na FF UK ze dne 23. 6. 2017 je student povinen odevzdat svou závěrečnou práci v elektronické podobě prostřednictvím SIS. Elektronickou verzi tvoří tyto samostatné soubory ve formátu PDF/A:

  • Vlastní řešení práce
  • Abstrakt v češtině
  • Abstrakt v angličtině
  • Nepovinně: samostatné přílohy k práci.
  • Práce je možné pro zářijový termín odevzdávat pouze v elektronické podobě nahráním do SIS a to nejpozději do 10. ledna 2022.

 

Úvod > Nástěnka > BZK a SZZK leden/únor 2022