Celostátní studentská vědecká konference HISTORIE 2021

Ve dnech 21. a 22. října proběhl v Ústí nad Labem 26. ročník Celostátní studentské vědecké konference HISTORIE 2021. Ústav světových dějin zde reprezentovali studenti Jarmila Šebková se studií Postoj starých elit k Československu na příkladu Runcimanovy mise a Michal Petrov s prací Mezietnické vztahy na Daruvarsku v 80. letech. Příspěvek k výzkumu nacionální otázky v Jugoslávii v posledním desetiletí její existence.

Jarmila Šebková získala v soutěži prezentací první místo a také Michal Petrov se umístil mezi prvními deseti oceněnými. Jejich příspěvky se stanou součástí konferenčního sborníku, který by měl být během následujícího roku publikován. Více informací o soutěži a výsledcích zde.

Úvod > Konference a workshopy > Celostátní studentská vědecká konference HISTORIE 2021