Účast doc. Pickové na mezinárodní konferenci o Aleksandru Něvském

Ve dnech 25. až 27. května 2021 se doc. Dana Picková zúčastnila mezinárodní vědecké konference Aleksandr Něvskij: ličnost, epocha, istoričeskaja pamjať, pořádané Ruskou akademií věd, Ruskou historickou společností a časopisem Drevňaja Rus. Voprosy medievistiky u příležitosti 800. výročí narození této významné osobnosti ruských dějin. http://www.iriran.ru/sites/default/files/NEVSKIY.pdf.

Doc. Picková na konferenci přednesla příspěvek s názvem Aleksandr Něvskij – nacionalnyj geroj, svjatoj ili predateľ (Alexandr Něvský – národní hrdina, světec nebo zrádce?).

Konference probíhala hybridní formou, zahraniční hosté se jí zúčastnili virtuálně. Organizátoři konference připravují vydat z konferenčních příspěvků zúčastněných ruských a zahraničních historiků a archeologů tematický sborník.

Úvod > Nástěnka > Účast doc. Pickové na mezinárodní konferenci o Aleksandru Něvském