Významné ocenění pro prof. Jana Županiče

Předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky udělil prof. Janu Županičovi stříbrnou medaili a pamětní list jako ocenění jeho dlouholetého působení v rámci expertní skupiny Podvýboru pro heraldiku a vexikologii dolní komory parlamentu.

Úvod > Nástěnka > Významné ocenění pro prof. Jana Županiče