BZK a SZZK leden/únor 2021

  • HISTORIE – OBECNÉ DĚJINY (HOD)
Termín státní zkoušky Termín odevzdání práce Termín pro podání přihlášky k SZZK
25. 1. 2021 – 5. 2. 2021 pondělí 4. ledna 2021 úterý 8. 12. 2020

 

  • HISTORIE – EVROPSKÁ STUDIA (HES)
Termín státní zkoušky Termín odevzdání práce Termín pro podání přihlášky k BZK
1. 2. 2021 – 12. 2. 2021 pondělí 4. ledna 2021 úterý 15. 12. 2020

                               

  • HISTORIE (HS)

 Pro zimní termín státnic leden/únor odevzdávejte na ÚHSD všechny bakalářské práce (oboru HS) – i ty, které vede vyučující z ÚČD nebo ÚSD.

 

 Podle Pravidel pro organizaci studia na FF UK ze dne 23. 6. 2017 je student povinen odevzdat svou závěrečnou práci v elektronické podobě prostřednictvím SIS. Elektronickou verzi tvoří tyto samostatné soubory ve formátu PDF/A:

  • Vlastní řešení práce
  • Abstrakt v češtině
  • Abstrakt v angličtině
  • Nepovinně: samostatné přílohy k práci.
  • Práce je možné pro zimní termín (leden/únor) odevzdávat pouze v elektronické podobě nahráním do SIS a to nejpozději do 4. ledna.
Úvod > Nástěnka > BZK a SZZK leden/únor 2021