Distanční výuka na ÚSD

Výuka v zimním semestru akademického roku 2020/2021 byla zahájena distanční formou. Kurzy na Ústavu světových dějin budou probíhat dle rozvrhu přes platformu MS Teams. Koordinátorem online výuky za ÚSD je dr. Mikuláš Pešta, na kterého se také můžete obracet v případě technických potíží. Jednotliví vyučující Vás kontaktují s pozvánkou do online kurzů a sdělí Vám další detaily o distanční výuce. Konzultace vyučujících budou probíhat rovněž online formou. K situaci doporučujeme sledovat fakultní webové stránky https://koronavirus.ff.cuni.cz/, kde jsou zveřejňovány nejaktuálnější informace o dalším vývoji současné situace. Fakulta k e-learningu také zřídila speciální webové stránky.

Úvod > Nástěnka > Distanční výuka na ÚSD