Hostující profesor na ÚSD

V ZS akademického roku 2020/2021 bude na ÚSD působit hostující profesor Bernhard Struck (University of St Andrews).
Na ÚSD bude vyučovat dva kurzy „Interconnected. Themes in Late Modern European History in Global Perspective, c.1760s-1920s“ ve středu od 12:30 a „Doing and Practicing Transnational & Global History“ ve čtvrtek od 12:30 (výuka obou kurzů bude zahájena distančně přes MS Teams). Bernhard Struck je přední odborník na transnacionální a globální dějiny a jeho předměty doplňují další kurzy nabízené ÚSD.
Úvod > Nástěnka > Hostující profesor na ÚSD