Na Ústavu světových dějin bude řešen projekt PRIMUS

Univerzita Karlova podpořila v rámci programu Primus určeného pro mladé excelentní vědce projekt „African and Middle Eastern Elites Educated in former Socialist Countries: Studies, Trajectories, and Mindsets“, jehož hlavním řešitelem je dr. Constantin Katsakioris. Tříletý projekt bude řešen na Ústavu světových dějin FF UK a součástí řešitelského týmu budou také členové ÚSD Jan Koura, Mikuláš Pešta a student doktorského programu Jakub Mazanec. Projekt bude navázán na aktivity Skupiny pro výzkum studené války (CWRG) a Institutu pro studium strategických regionů UK.

Úvod > CWRG > Na Ústavu světových dějin bude řešen projekt PRIMUS