BZK a SZZK v červnu 2020

 

  • HISTORIE – OBECNÉ DĚJINY (HOD)

 

Termín státní zkoušky Termín odevzdání práce

(v elektronické podobě)

Termín pro podání přihlášky k SZZK
8. 6. – 16. 6. 2020 pondělí 18. května 2020 čtvrtek 7. 5. 2020

 

  • HISTORIE – EVROPSKÁ STUDIA (HES)

 

Termín státní zkoušky Termín odevzdání práce

(v elektronické podobě)

Termín pro podání přihlášky k BZK
16. 6. 2020 pondělí 25. května 2020 čtvrtek 7. 5. 2020

                               

  • HISTORIE (HS)
  • Červnový termín státnic oboru Historie (HS) organizuje ÚČD. Všechny bakalářské práce oboru HS – i ty, které vede vyučující z ÚSD nebo ÚHSD odevzdávejte na ÚČD dle jejich pokynů.

 

  • Podle Pravidel pro organizaci studia na FF UK ze dne 23. 6. 2017 je student povinen odevzdat svou závěrečnou práci v elektronické podobě prostřednictvím SIS. Elektronickou verzi tvoří tyto samostatné soubory ve formátu PDF/A:
  • Vlastní řešení práce
  • Abstrakt v češtině
  • Abstrakt v angličtině
  • Na základě pokynu ředitele ÚSD, prof. Horčičky, s ohledem na výjimečnou situaci, student neodevzdává písemnou podobu práce.
Úvod > Nástěnka > BZK a SZZK v červnu 2020